home

JZOJP Chirurgie : afspraken OLVG - verwijzer 1e-2e-lijnszorg

Mammapathologie

Patiënten met een verdenking mammapathologie kunt u direct verwijzen naar Radiologie. U kunt kiezen voor sneldiagnostiek of reguliere toegangstijd.

Perifeer vaatlijden arterieel en veneus

Voor perifeer vaatlijden arterieel, dan wel veneus, zijn er 1e-lijns-diagnostische onderzoeken die voorzien worden van een advies van de vaatchirurg. Het gaat om de enkel-arm index en het veneus duplex-onderzoek.  Hierdoor beperken we het aantal consulten in de 2e lijn. U kunt de onderzoeken via ZorgDomein aanvragen. 

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.