Aandoeningen & behandelingen

Beenmergpunctie en botbiopsieu kunt hiervoor terecht bij Hematologie

Binnenkort heeft u een afspraak voor een beenmergpunctie en/of botbiopsie. De arts neemt dan een deel van het beenmerg of een stukje bot weg. 

Wat is een beenmergpunctie en botbiopsie?

 • Via dit onderzoek kan de arts nagaan of er stoornissen zijn in de aanmaak van nieuw bloed.
 • De arts kan vaststellen in welke fase een bepaald ziektebeeld zich bevindt.
 • Bij een beenmergpunctie neemt de arts via een naald een beetje  van het beenmerg weg.
 • Bij een botbiopsie wordt via een naald een stukje bot weggenomen.
 • In het laboratorium wordt het beenmerg of bot onderzocht.

Verloop

Voorbereiding

 • Eten en drinken: u moet nuchter naar het onderzoek komen. Stop daarom om middernacht met eten en roken. Tot 2 uren voor het onderzoek mag u nog appelsap, water of aanmaaklimonade drinken.
 • Regel begeleiding voor na het onderzoek. Als sedatie (licht slapen) nodig is, dan is het noodzakelijk dat er begeleiding aanwezig is. Zorg daarom dat iemand met u meekomt naar het ziekenhuis. Of regel dat we iemand kunnen bellen om u na het onderzoek te komen ophalen.
 • Kunt u geen begeleiding regelen? Dan kunt u bij ons ondersteuning aanvragen voor begeleiding naar huis. Vrijwilligers helpen hierbij. Meer informatie hierover staat in de folder ‘Ondersteuning bij ontslag’.

Het onderzoek

 • Dit onderzoek vindt plaats onder plaatselijke verdoving.
 • U gaat in de onderzoekskamer liggen op de onderzoeksbank.
 • De arts bepaalt de plaats van de punctie en/of de biopsie: op de achterkant van uw linker- of rechterbekken of op uw borstbeen.
 • Als de punctie en/of de biopsie afgenomen wordt uit uw bekken gaat u op uw zij liggen met de  benen opgetrokken.
 • Als de punctie en/of de biopsie plaatsvinden uit  uw borstbeen gaat u op uw rug liggen.
 • De arts ontsmet de plaats van de punctie en geeft u hier een injectie voor plaatselijke verdoving.
 • De plaats van de punctie wordt afgedekt met een steriele doek.
 • De arts maakt een sneetje in de huid van 1 tot 2 millimeter.
 • Daarna prikt hij met een speciale naald de punctieplaats aan en wordt er een beetje beenmerg opgezogen Tijdens het opzuigen van het beenmerg kunt u een doffe pijn ervaren op de punctieplaats, uitstralend naar het been.
 • Bij de botbiopsie neemt hij met de naald een dun pijpje bot (botbiopt) weg.
 • Na de afname van het beenmerg en het stukje bot verwijdert de arts de naald. De verpleegkundige die assisteert plakt de punctieplaats af met een pleister.
 • Daarna kunt u met begeleiding naar huis.

Na het onderzoek

 • U mag de pleister na 24 uur verwijderen.
 • Als u last heeft van napijn kunt u een paracetamol innemen (maximaal 6 tabletten van 500 milligram per 24 uur).

Complicaties

Een mogelijke complicatie is een nabloeding. Wanneer u na thuiskomst ernstige klachten krijgt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Hematologie/Oncologie, via 020 599 30 20.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, via 020 599 30 16.

De uitslag

Na 7 tot 14 dagen is de uitslag bekend. Uw behandelend arts bespreekt deze met u tijdens een vervolgafspraak.

Tips

 • Neem mee

  Geldig legitimatiebewijs, verzekeringspasje, verwijsbrief.
 • Overzicht medicatie

  Gebruikt u medicijnen? Neem dan uw actueel medicatieoverzicht mee (gratis via uw apotheek).
 • Meld u eerst bij de balie

  Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte kunt u zich melden bij de balie.
 • Nieuwe patiënt?

  Kom dan 15 minuten eerder om u in te schrijven.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hematologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hematologie van OLVG. Laatst gewijzigd: 04 september 2018