Nierkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van nierkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

kenmerken van dit zorgpad
Uw contactpersoon
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Samenwerking
Voor de behandeling van nierkanker werken we intensief samen met het, het AvL en het Amsterdam UMC.

Over nierkanker

Nierkanker, een tumor in de nieren, wordt in Nederland per jaar bij ongeveer 1.700 mensen vastgesteld. De ziekte komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

De nieren

Ons lichaam produceert allerlei afvalstoffen. Deze afvalstoffen worden via het bloed afgevoerd naar onder meer de nieren. De nieren zijn twee boonvormige organen, die achter de buikholte liggen, aan weerszijden van de wervelkolom.

Ontdekking nierkanker

Een tumor in de nier geeft in het begin zelden klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Soms wordt een gezwel in de nier bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een algemeen lichamelijk onderzoek of bij een echografie van de buik, die om een andere reden wordt uitgevoerd.

Uitzaaiingen

Uitzaaiingen van nierkanker komen vooral voor in de lymfeklieren die dicht bij de nieren in de buikholte liggen, in de longen, de botten en de lever en soms ook in de hersenen. Als iemand met nierkanker (later) ook een tumor in de longen heeft, gaat het vrijwel nooit om longkanker, maar om nierkankercellen in de longen. Deze worden ook als nierkanker behandeld.

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Nierkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Mogelijke klachten bij nierkanker:

  • bloed in de urine
  • pijn in de nierstreek (in de zij)
  • langdurige vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen
  • aanhoudende koorts
  • nachtzweten
  • gevoel van lusteloosheid
  • verlies van eetlust
  • onverklaard gewichtsverlies

Stap 2: Afspraak

Afspraak bij de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO). Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 2 ziekenhuizen het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het AMC bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

Nuttige sites

Stap 5: Behandeling

Behandeling

Bij nierkanker zijn er meerdere behandelingen mogelijk of een combinatie hiervan. De meest toegepaste behandelingen bij nierkanker zijn, naast immunotherapie, chemotherapie en radiotherapie, een operatie en angionese-remmers.

Operaties aan de nier worden uitgevoerd door de uroloog. Een operatie bij nierkanker kan bestaan uit een nefrectomie (waarbij de nier inclusief de kanker wordt verwijderd), een partiële nefrectomie (hierbij wordt het gezwel uit de nier gesneden en kan het gezonde gedeelte van de nier worden gespaard) en een cryoablatie (deze vorm van niersparende behandeling houdt in dat het kankergezwel bevroren wordt waardoor de kankercellen dood zullen gaan). Er zijn ook andere operatieve behandelmogelijkheden waar u mogelijk van heeft gehoord of gelezen. Uiteraard zullen deze nader besproken worden. Agioneseremmers zijn medicijnen die de groei van bloedvaten in de tumore remmen. Informatie over de overige behandelingen kunt u hieronder vinden. 

 

 

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats.

In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Contact

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

Voor patiënten met nierkanker is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 22 maart 2021