home

Zorgpad

Nierkanker : stap voor stap onderzoek en behandeling

Vanaf het moment dat er een vermoeden is dat u nierkanker heeft, krijgt u een aantal onderzoeken en behandelingen. U gaat naar verschillende zorgverleners en afdelingen. Op deze pagina’s vindt u stap voor stap wat u kunt verwachten van de onderzoeken naar nierkanker en de behandelingen van nierkanker. We noemen dit een zorgpad. Hoe de behandeling bij u precies gaat, bespreekt u met uw zorgverlener.

Persoonlijk behandelplan

Een team van verschillende specialisten geeft u advies voor een persoonlijk behandelplan.

Uw contactpersoon

U heeft in elke fase van uw behandeling een vast contactpersoon. Dit is de casemanager.

Samenwerking

Voor de behandeling van nierkanker werkt OLVG in het Nierkanker Netwerk samen met het Antoni van Leeuwenhoek en het Amsterdam UMC.

Over nierkanker

Bij nierkanker heeft u een tumor in 1 van de nieren. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 1.700 mensen nierkanker. Mannen hebben iets vaker nierkanker dan vrouwen.

Het lichaam maakt allerlei afvalstoffen. Via het bloed komen de afvalstoffen in de nieren. De nieren zorgen ervoor dat de afvalstoffen via urine het lichaam verlaten.

De nieren liggen aan de achterkant van de buik, tegen de rug aan.

Zo ontstaat kanker

Uw lichaam maakt steeds nieuwe cellen aan. Soms gaat er bij het maken van nieuwe cellen iets mis. Er kan dan een kwaadaardige afwijking ontstaan: een kwaadaardige tumor.
Een tumor in de nier geeft in het begin bijna nooit klachten. Daardoor is het vaak moeilijk om de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Vaak wordt een gezwel in de nier bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld bij een ander onderzoek.

Klachten bij nierkanker kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • bloed in de urine
 • pijn in de zij
 • vermoeid zijn
 • koorts
 • zweten tijdens de nacht
 • nergens zin in hebben
 • minder zin om te eten
 • u valt af en weet niet waarom

Soms zitten er ook kankercellen op andere plekken in uw lichaam. Dit heten uitzaaiingen. Uitzaaiingen van nierkanker komen vooral voor in de lymfeklieren die dicht bij de nieren in de buik liggen, en in de longen. Uitzaaiingen kunnen ook zitten in de botten, de lever en soms in de hersenen.

Over het zorgpad nierkanker

Het zorgpad nierkanker bestaat uit verschillende stappen. U volgt deze stappen als u onderzoek naar nierkanker en behandeling voor nierkanker krijgt. Tijdens het zorgpad nierkanker krijgt u te maken met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen. Deze artsen en verpleegkundigen werken samen en overleggen met elkaar wat voor u de beste behandeling is. Uw arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de arts welke behandeling u wilt.

Als u een verandering in uw gezondheid merkt bij uzelf, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. Als het nodig is, kan de huisarts u doorverwijzen naar in OLVG.

Stap 1

Afspraak

Als er een vermoeden is dat u nierkanker heeft, krijgt u op korte termijn een afspraak met een arts bij de polikliniek Urologie.

Voorbereiden afspraak

Het kan helpen om voor uw afspraak bij de polikliniek uw vragen op te schrijven.
Wij adviseren u iemand mee te nemen: 2 horen meer dan 1.
U kunt het gesprek opnemen om later nog eens af te luisteren. Overleg dit eerst met uw zorgverlener.

Meer tips over het voorbereiden van uw afspraak staan bij elkaar op de webpagina Zo bent u goed voorbereid op uw afspraak.

Polikliniek Urologie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P3

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30-12.00 uur 13.00-16.00 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Polikliniek Urologie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 16

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30-12.00 uur 13.00-16.00 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Stap 2

Onderzoek en diagnose

U krijgt 1 of meer onderzoeken om vast te stellen of u nierkanker heeft.

 • Bloedonderzoek
 • Echografie: het in beeld brengen van de binnenkant van het lichaam
 • CT-scan. Met een CT-scan is het mogelijk om ziektes of afwijkingen op te sporen.
 • Bij dit onderzoek haalt een arts kleine stukjes weefsel uit de nier. Een medewerker van het laboratorium onderzoekt dit weefsel.

Diagnose

Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt een team zorgverleners de uitslagen van de onderzoeken. Het team overlegt over de beste behandeling in uw situatie. De arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de arts welke behandeling u wilt.

Multidisciplinair oncologisch overleg

Het team zorgverleners bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen van verschillende afdelingen. Dit heet een multidisciplinair team. Het overleg heet een multidisciplinair overleg, ook wel MDO genoemd. In Amsterdam behoort het MDO bij het Nierkanker Netwerk. Het MDO bestaat uit:

 • urologen
 • internist-oncologen
 • radiologen
 • verpleegkundig specialisten
 • radiotherapeuten
 • casemanager
 • ondersteunende zorgverleners

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden is het van belang er alles over te weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. Het Integraal Kankercentrum Nederland verzamelt de gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland.
U kunt hier meer over lezen in de folder van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 3

Behandeling

Er zijn verschillende mogelijkheden om nierkanker te behandelen. De arts bespreekt met u welke behandeling het beste bij u past. Samen beslist u over de behandeling. De arts kijkt naar hoe fit u bent, uw leeftijd en welke soort nierkanker u heeft.

Soorten behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor nierkanker. Soms krijgt u een combinatie van behandelingen. Soms is een behandeling niet nodig. De soorten behandeling zijn:

 • Geen behandeling
  U krijgt wel regelmatig onderzoeken, zoals een echografie of CT-scan.
 • Operatie
  De soort operatie hangt af van waar de tumor zit en hoe ver de ziekte is uitgebreid. Soms kan een operatie ook bij uitzaaiingen helpen. Een uroloog doet de operatie.
 • Bestraling
  Bestraling is bedoeld om kankercellen te doden op de plaats van de tumor. Het heet ook wel radiotherapie.
 • Medicijnen
  Dit kunnen allerlei soorten medicijnen zijn. Soms is het immunotherapie.

Soorten operaties

De operaties die het meest worden gedaan bij nierkanker zijn:

 • Verwijderen van de hele nier met kanker. Dit heet een nefrectomie.
 • Verwijderen van een deel van de nier. Dit heet een partiële nefrectomie. De uroloog verwijdert alleen de tumor uit de nier. Het gezonde gedeelte van de nier blijft in uw lichaam.
 • Bevriezen van de kankercellen in de nier. De kankercellen gaan dan dood. De hele nier blijft behouden. Dit heet cryoablatie.

Palliatieve behandeling

Als u niet meer kunt genezen, kunt u kiezen voor een palliatieve behandeling. De palliatieve behandeling is bedoeld om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te laten zijn. De behandeling kan gedaan worden om minder of geen klachten te hebben. Uw wensen en de wensen van uw naasten staan centraal.

Besluit over uw behandeling

Uw arts vertelt u wat er voor u mogelijk is. Samen beslist u over uw behandeling.
Uw huisarts kan u ook ondersteunen bij het besluit over uw behandeling. Uw arts in OLVG laat uw huisarts weten welke behandelingen u kunt krijgen. Met uw huisarts kunt u bijvoorbeeld de volgende onderwerpen bespreken:

 • Heb ik alle informatie goed begrepen?
 • Wil ik een behandeling?
 • Hoe gaat de behandeling?
 • Ben ik bij het juiste ziekenhuis en de juiste arts?

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 4

Leven met of na kanker

De ziekte kanker en behandeling van kanker hebben veel invloed op het leven van u en uw naasten. Daarom zijn er verschillende zorgverleners en organisaties die ondersteuning en informatie geven over leven met of na kanker.

Invloed op uw leven

Kanker en de behandeling van kanker kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. U kunt moe zijn, psychische klachten krijgen of uw uiterlijk verandert. Misschien heeft u vragen over bewegen of sporten of over gezond en lekker eten. Ook kan kanker invloed hebben op uw relatie en op uw gezin.

Er zijn vele organisaties en websites die informatie en hulp bieden tijdens en na uw behandeling van kanker. U kunt in OLVG hulp krijgen, maar er zijn ook plekken buiten OLVG waar u hulp en informatie kunt krijgen. U kunt de mogelijkheden met uw zorgverlener bespreken.

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine staat een deel van het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG geven. Ook staat in het magazine wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Verder staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 5

Nacontrole en nazorg

Als de behandeling in het ziekenhuis klaar is, komt u regelmatig op controle. Uw arts bespreekt met u de uitslagen van onderzoeken en vraagt hoe het met u gaat.

Over nacontrole bij nierkanker

Na een behandeling voor nierkanker blijft u altijd minimaal 5 jaar onder controle. Bij elke controle krijgt u bloedonderzoek. Ook krijgt u een echografie of een CT-scan. Soms krijgt u beide onderzoeken. In het begin heeft u meestal elke half jaar controle. De uroloog bespreekt de uitslagen van deze onderzoeken met u.

U kunt elke keer zelf een afspraak maken bij de afdeling Bloedafname.

Over nazorg bij nierkanker

U kunt na uw behandeling nog klachten hebben. U kunt bijvoorbeeld moe zijn, of last hebben klachten als somberheid of angst.

Tijdens de nacontrole kunt u deze klachten bespreken met uw arts. Uw arts, oncologieverpleegkundige of casemanager kan u advies en tips geven hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Als het nodig is kan uw arts u doorverwijzen naar een andere zorgverlener zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

Als u zich zorgen maakt omdat u klachten heeft tussen de controles in, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Angst voor terugkeer of uitzaaiingen

Het komt vaak voor dat iemand die kanker heeft gehad, na de behandeling bang is dat de ziekte terugkomt. De controles kunnen spannend zijn. U kunt uw zorgen met uw arts of verpleegkundige bespreken.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: