home

Zorgpad

Longkanker : stap voor stap onderzoek en behandeling

Vanaf het moment dat er een vermoeden is dat u longkanker heeft, krijgt u een aantal onderzoeken en behandelingen. U gaat naar verschillende zorgverleners en afdelingen. Op deze pagina’s vindt u stap voor stap wat u kunt verwachten van de onderzoeken en behandelingen van longkanker. We noemen dit een zorgpad. Hoe de behandeling bij u precies gaat, bespreekt u met uw zorgverlener.

Persoonlijk behandelplan

Een team van verschillende specialisten geeft u advies voor een persoonlijk behandelplan.

Uw contactpersoon

U heeft in elke fase van uw behandeling een vaste contactpersoon. Dit is de casemanager.

Samenwerking

Voor de behandeling van longkanker werken we veel samen met andere ziekenhuizen, zoals het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Over longkanker

Bij longkanker heeft u een tumor in uw longen of luchtwegen. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 12.000 mensen longkanker. De meeste mensen zijn ouder dan 55 jaar. Longkanker is na prostaatkanker de soort kanker die mannen het meest vaak krijgen. Ook steeds meer vrouwen krijgen longkanker.

Longkanker kan ontstaan bijvoorbeeld bij mensen die sigaretten, pijp of sigaar roken. Het vaak verblijven in een ruimte bij iemand die rookt, heeft ook invloed op het ontstaan van longkanker. Longkanker kan ook ontstaan bij mensen die vroeger met asbest hebben gewerkt.

Zo ontstaat kanker

Uw lichaam maakt steeds nieuwe cellen aan. Soms gaat er bij het maken van nieuwe cellen iets mis. Er kan dan een kwaadaardige afwijking ontstaan: een tumor.

Klachten bij longkanker zijn bijvoorbeeld:

 • hoesten, bijvoorbeeld steeds blijven hoesten of een kriebelhoest
 • ophoesten van bloed
 • kortademig zijn
 • pijn in of bij de borst, rug of schouders
 • gewichtsverlies, afvallen
 • hees zijn

Soms zitten er ook kankercellen op andere plekken in uw lichaam. Dit heten uitzaaiingen. Uitzaaiingen van longkanker komen vooral voor in de lymfeklieren die dicht bij de longen zitten. Uitzaaiingen kunnen ook zitten in de lever, bijnieren, botten of in de hersenen.
Als u een verandering merkt bij uzelf, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. Als het nodig is, kan de huisarts u doorverwijzen naar de longarts in OLVG.

Over het zorgpad longkanker

Het zorgpad longkanker bestaat uit verschillende stappen. U volgt deze stappen als u onderzoek naar longkanker en behandeling voor longkanker krijgt. Tijdens het zorgpad longkanker krijgt u te maken met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen. Deze artsen en verpleegkundigen werken samen en overleggen met elkaar wat voor u de beste behandeling is. Uw arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de arts welke behandeling u wilt.

Voor uw onderzoeken of behandelingen moet u naar verschillende afdelingen in OLVG. U kunt afspraken hebben in OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West. Als u bestraling krijgt, verwijst de arts u naar het Antoni van Leeuwenhoek.

Stap 1

Onderzoek en diagnose

Om te onderzoeken of u longkanker heeft, krijgt u eerst een longfoto. Als op de longfoto een afwijking is te zien, is een aantal andere onderzoeken nodig.  

Meer onderzoeken

Voor de start van de onderzoeken heeft u een gesprek met uw longarts en casemanager over de mogelijke onderzoeken. De verschillende onderzoeken gebeuren binnen anderhalve week.

Mogelijke onderzoeken zijn:

 • Bronchoscopie: met een kleine camera aan een slangetje in beeld brengen van de bovenste luchtwegen en bronchiën.
 • CT-scan en een röntgenfoto van de longen: het in beeld brengen van de binnenkant van uw lijf om te zien of u een tumor heeft.
 • Punctie: de radioloog neemt een stukje weefsel weg voor onderzoek in het laboratorium. Dit heet een biopt.
 • Longfunctieonderzoek: onderzoek om de werking van de longen te meten.
 • PET-scan: een techniek om foto's te maken van de activiteit van de tumor. Hierbij krijgt u contrastvloeistof.
 • Echo-onderzoek: het in beeld brengen van de binnenkant van uw lijf om te zien of u een tumor heeft.
 • Endoscopisch onderzoek van de longen: onderzoeken om weefsel te krijgen van klieren tussen de longen.

Diagnose

Een team zorgverleners bespreekt de uitslagen van de onderzoeken met elkaar. Het team overlegt over de beste behandeling in uw situatie. De arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de arts welke behandeling u wilt.

Als behandeling voor longkanker nodig is, heeft u een aantal gesprekken met de betrokken zorgverleners. 1 van de gesprekken is met een oncologieverpleegkundige. De oncologieverpleegkundige legt u uit hoe de behandeling verder gaat.  

Multidisciplinair oncologisch overleg

Het team zorgverleners bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen van verschillende afdelingen. Dit heet een multidisciplinair team. Het overleg heet een multidisciplinair overleg, ook wel MDO genoemd.

Het multidisciplinair team bestaat uit:

 • oncologen gespecialiseerd in longen
 • cardio-thoracaal chirurg
 • verpleegkundig specialisten
 • pathologen
 • radiotherapeuten
 • casemanager
 • radiologen
 • nucleair geneeskundigen
 • radiotherapeuten

De artsen van OLVG werken samen met artsen van het Antoni van Leeuwenhoek en Amsterdam UMC.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden is het van belang er alles over te weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. Het Integraal Kankercentrum Nederland verzamelt de gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland.
U kunt hier meer over lezen in de folder van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 2

Afspraak

Tijdens uw behandeling heeft u onderzoeken en afspraken op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Om u hierbij te helpen, heeft u tijdens de hele behandeling een casemanager.

Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15 - 16.15 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Voor het opvragen van gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via 020 599 34 22.

Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 04

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15-16.15 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Voor het opvragen van gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via 020 599 34 22.

Stap 3

Behandeling

Er bestaan verschillende mogelijkheden om longkanker te behandelen. De arts bespreekt met u welke behandeling het beste bij u past. Samen beslist u over de behandeling. De arts kijkt naar hoe fit u bent, uw leeftijd en welke soort longkanker u heeft.
De behandeling hangt af van het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, het type longkanker en de algehele lichamelijke conditie.

Soorten behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor longkanker. Soms krijgt u een combinatie van behandelingen. De soorten behandeling zijn:

Operatie

De soort operatie hangt af van waar de tumor zit en hoe ver de ziekte is uitgebreid. Soms kan een operatie ook bij uitzaaiingen helpen.

Bestraling

Bestraling is bedoeld om plaatselijk kankercellen te doden. Bestraling heet ook wel radiotherapie.

Chemotherapie of immunotherapie

Chemotherapie is een medicijn dat via de bloedbaan kankercellen doodt. Of u chemotherapie krijgt, hangt af van de grootte van de tumor en of u uitzaaiingen heeft in bijvoorbeeld de lymfeklieren.
Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die het afweersysteem van uw lichaam sterker maken. Het afweersysteem kan de kankercellen dan beter doden.

Palliatieve behandeling

Als u niet meer kunt genezen, kunt u kiezen voor een palliatieve behandeling. De palliatieve behandeling is bedoeld om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te laten zijn. De behandeling kan gedaan worden om minder of geen klachten te hebben. Uw wensen en de wensen van uw naasten staan centraal.

Palliatieve behandeling kan zijn:

 • Medicijn TKI. TKI betekent Tyrosine Kinase Inhibitor. TKI
 • Geen behandeling.

Besluit over uw behandeling

Uw arts vertelt u wat er voor u mogelijk is. Samen beslist u over uw behandeling.

Uw huisarts kan u ook ondersteunen bij het besluit over uw behandeling. Uw arts in OLVG laat uw huisarts weten welke behandelingen u kunt krijgen. Met uw huisarts kunt u bijvoorbeeld de volgende onderwerpen bespreken:

 • Heb ik alle informatie goed begrepen?
 • Wil ik een behandeling?
 • Hoe gaat de behandeling?
 • Ben ik bij het juiste ziekenhuis en de juiste arts?

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 4

Leven met of na kanker

De ziekte kanker en behandeling van kanker hebben veel invloed op het leven van u en uw naasten. Daarom zijn er verschillende zorgverleners en organisaties die ondersteuning en informatie geven over leven met of na kanker.

Invloed op uw leven

Kanker en de behandeling van kanker kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. U kunt moe zijn, psychische klachten krijgen of uw uiterlijk verandert. Misschien heeft u vragen over bewegen of sporten of over gezond en lekker eten. Ook kan kanker invloed hebben op uw relatie en op uw gezin.

Er zijn vele organisaties en websites die informatie en hulp bieden tijdens en na uw behandeling met kanker. U kunt in OLVG hulp krijgen, maar er zijn ook plekken buiten OLVG waar u hulp en informatie kunt krijgen.

Een van de mogelijkheden is het huisbezoek oncologie. Een gespecialiseerd wijkverpleegkundige voor mensen met kanker komt dan bij u thuis. Dit kan in elke fase van uw ziekte. U bespreekt samen hoe vaak en wanneer de wijkverpleegkundige komt. Tijdens het huisbezoek kunt u van alles bespreken. De wijkverpleegkundige kan advies geven en helpt u met praktische oplossingen. Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties die een huisbezoek oncologie aanbieden.

U kunt de mogelijkheden met uw casemanager bespreken.

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine kunt u van alles lezen over ondersteunende zorg van OLVG. Patiënten vertellen over hun ervaringen. Ook staat er informatie over de zorg van organisaties waar we mee samenwerken.

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 5

Nacontrole en nazorg

Als de behandeling in het ziekenhuis klaar is, komt u regelmatig op controle. Het aantal controles is per persoon verschillend. Uw verpleegkundig specialist bespreekt met u de uitslagen van onderzoeken en vraagt hoe het met u gaat.

Over nacontrole bij longkanker

Na een behandeling voor longkanker kan longkanker terugkomen. De eerste 2 jaar na het einde van de behandeling is de kans dat de longkanker terugkomt het grootst.
1 dag voor elke controle moet u bloed laten afnemen.

Voor sommige afspraken vraagt de zorgverlener ook andere onderzoeken aan. De verpleegkundig specialist kan de volgende onderzoeken aanvragen:

 • Röntgenonderzoek van borst en longen
 • CT-scan longen en buik. Dit gebeurt 1 jaar na de behandeling.
 • Bronchoscopie: onderzoek van de binnenkant van de luchtwegen.

U kunt zelf een afspraak maken bij de afdeling Bloedafname.

Over nazorg bij longkanker

U kunt na uw behandeling nog klachten hebben. U kunt bijvoorbeeld erg moe zijn, of klachten hebben als somberheid of angst.

Tijdens de nacontrole kunt u deze klachten bespreken met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan u advies en tips geven hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Als het nodig is kan uw arts of verpleegkundig specialist u doorverwijzen naar een andere zorgverlener zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

Als u zich zorgen maakt omdat u klachten heeft tussen de controles in, kunt u altijd contact opnemen met de casemanager. Na 5 jaar kunt u weer bij uw huisarts terecht.

Angst voor terugkeer of uitzaaiingen

Het komt vaak voor dat iemand die kanker heeft gehad, na de behandeling bang is dat de ziekte terugkomt. De controles kunnen spannend zijn. U kunt uw zorgen met uw arts of verpleegkundig specialist bespreken. U kunt bijvoorbeeld afspreken om meer afspraken te krijgen via de telefoon als u dat fijner vindt.

Nazorg: Afspraak met de verpleegkundig specialist

In het eerste en het tweede jaar na uw behandeling heeft u elke 3 maanden een afspraak met de verpleegkundig specialist.
In het derde, vierde en vijfde jaar na uw behandeling heeft u 2 keer per jaar een afspraak met de verpleegkundig specialist.
De meeste afspraken zijn telefonisch. U hoeft dan niet naar het ziekenhuis te komen. Vertel uw zorgverlener als u liever naar OLVG komt voor de afspraak.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: