home

Zorgpad

Longkanker : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

Let op! Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor een patient met longkanker? Lees verder

De behandeling van longkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking

Voor de behandeling van longkanker werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Over longkanker

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 12.000 mensen longkanker vastgesteld. Het is na prostaatkanker de meest voorkomende soort kanker bij mannen. De laatste jaren krijgen ook steeds meer vrouwen longkanker. Longkanker komt met name voor bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar.

Wat is longkanker?

Longkanker is een kwaadaardige vorm van kanker uitgaande van de longen en/of luchtwegen. Longkanker komt voor bij mannen en vrouwen, ook op jongere leeftijd. Het roken van sigaretten, pijp of sigaar kan een rol spelen bij het ontstaan ervan. Ook intensief meeroken kan invloed hebben. Daarnaast komt deze vorm van kanker voor bij mensen die vroeger met asbest hebben gewerkt.

Verschillende soorten longkanker

Afhankelijk van het soort cellen waaruit de tumor is opgebouwd, spreekt men van ‘kleincellig longkanker’ en ‘niet-kleincellig longkanker’. Niet-kleincellig longkanker komt het meeste voor. Niet-kleincellig longkanker is weer onder te verdelen in verschillende subtypen. Afhankelijk van het stadium en type longkanker wordt een gepaste behandeling geven.

Uitzaaiingen

Longkanker kan zich verspreiden door de rest van het lichaam. Met name in de lymfeklieren bij het borstbeen en/of de hals, maar ook in lever, bijnieren, botten of hersenen. Dit heten uitzaaiingen of metastasen.

Stap 1

Symptomen

Longkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Klachten longkanker:

 • veranderd hoestpatroon, bijvoorbeeld een aanhoudende (kriebel)hoest
 • ophoesten van (een spoortje) bloed
 • kortademigheid
 • pijn in of bij de borststreek, rug of schouders
 • gewichtsverlies
 • heesheid

Stap 2

Afspraak bij de polikliniek

Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15 - 16.15 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Voor het opvragen van gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via 020 599 34 22.

Polikliniek Longgeneeskunde

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 04

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15-16.15 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Voor het opvragen van gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via 020 599 34 22.

Stap 3

Onderzoek

Om de diagnose longkanker vast te stellen zijn er een aantal onderzoeken en aanvullende onderzoeken nodig. Voordat de onderzoeken starten, heeft u een gesprek met uw longarts. Hij legt uit wat er mogelijk met u aan de hand is en welke onderzoeken u krijgt. Vervolgens vinden de verschillende onderzoeken binnen anderhalve week plaats.

Onderzoeken die mogelijk worden gedaan zijn bloedonderzoek, een bronchoscopie, CT-scan en een röntgenfoto van de longen. De uitleg over deze onderzoeken kunt u onderaan de pagina vinden. Tevens is het mogelijk dat er een punctie wordt gedaan. Hierbij neemt de longarts wat van het verdachte weefsel (biopten) weg voor onderzoek in het laboratorium. 

Soms is er aanvullend onderzoek nodig. Bij een longfunctieonderzoek wordt de (verminderde) werking van de longen onderzocht. Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een techniek om foto's te maken van de activiteit van het tumorweefsel. De PET-scan vindt plaats op locatie West. Overige aanvullende onderzoeken kunt u hieronder vinden.

Stap 4

Diagnose

De polikliniek Longgeneeskunde van OLVG heeft een sneldiagnostiek-traject voor patiënten bij wie een afwijking op een longfoto is geconstateerd. Om achter de aard van deze afwijking te komen, is verder onderzoek nodig. Bij het sneldiagnose-traject krijgt u binnen anderhalve week na het starten van de onderzoeken zekerheid over de aard van de afwijking.

Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie. Het behandelvoorstel wordt onder meer gebaseerd op het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, het type longkanker en de algehele lichamelijke conditie. 

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit OLVG en het BovenIJ ziekenhuis bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. Deze samenwerking vind plaats in het kader van het Oncologisch Centrum Amsterdam. Partner in dit multidisciplinaire overleg is het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

Sneldiagnostiek-traject

Na het sneldiagnostiek-traject vertelt de arts u de uitslagen van de onderzoeken. Als uit de uitslagen blijkt dat u behandeld moet worden voor kanker, maakt u kennis met de oncologieverpleegkundige. De oncologieverpleegkundige zal de behandeling verder toelichten en u kunt ook bij de oncologieverpleegkundige terecht voor vragen en extra begeleiding.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige sites

Stap 5

Behandeling

De behandeling bij longkanker is afhankelijk van de stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, het type longkanker en de algehele lichamelijke conditie.

Als een operatieve verwijdering niet (meer) mogelijk is, wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt welke andere behandelvorm wel toegepast kan worden. Dit kan ook een combinatie van de verschillende therapieën zijn. De behandelingsmogelijkheden kunt u hieronder vinden.

Wanneer blijkt dat een behandeling niet meer tot de mogelijkheden behoort, begeleiden wij de patiënt zo goed mogelijk in het ziekteproces. 

Stap 6

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting revalidatie en psychosociale problematiek. 

Controle afspraken

Bij controle afspraken is het doel het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. Dit wordt gedaan middels lichamelijk onderzoek en een foto of CT-scan van de longen, afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad.

Kanker en psychische klachten

Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker.

Er zijn verschillende hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen in hoeveel last u ervaart van uw ziekte. Soms is een gesprek met uw casemanager voldoende om weer verder te kunnen. Er zijn ook situaties waarin gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk nodig is om u verder te helpen.

Lastmeter

Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan beïnvloeden. Patiënten met kanker en hun naasten ervaren veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Om hierover met u in gesprek te gaan, kan de verpleegkundige of arts u tijdens uw behandeling vragen de 'Lastmeter' in te vullen. Op de Lastmeter kunt u aangeven hoeveel last u hebt van problemen, klachten en zorgen tijdens uw behandeling.

De Lastmeter is een instrument dat is ontwikkeld in een landelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding. Het is gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg (bijvoorbeeld van een psycholoog of maatschappelijk werker) bij mensen met kanker.

De Lastmeter bestaat uit twee onderdelen:

 • Een thermometer (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
 • Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen hebt ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

Uw casemanager zal u uitnodigen de Lastmeter in te vullen en aan de hand van de antwoorden in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. U krijgt de lastmeter op een verschillende momenten tijdens de behandeling aangeboden, vanaf start van de behandeling tot en met het nazorggesprek.

Oncokompas

De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past.

Voor meer informatie zie: www.oncokompas.nl. Hier kunt u zich aanmelden.

Binnen OLVG kunt u ondersteuning krijgen van

Psycholoog

Als u psychologische klachten heeft, zoals angsten of een depressie, kunt u naar een psycholoog worden verwezen. Ook kan een psycholoog hulp bieden bij problemen met verwerking en bij vermoeidheidsklachten door kanker.

Seksuoloog

Tijdens uw ziekte kan ook de zin in seks veranderen. Seksuele problemen kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren. Niet altijd is daar evenveel aandacht voor. Juist dan kan het belangrijk zijn om hier met een seksuoloog over te praten.

Medisch maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen en bij emotionele problemen rondom uw ziekte, opname en medische behandeling.

Psychiater

Een psychiater kan ingeschakeld worden voor de behandeling van ernstige klachten. Hij kan ook medicijnen zoals slaapmiddelen en antidepressiva voorschrijven.

Aanmelden

Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Algemene informatie over kanker

Huidverzorging

Kinderen en kanker

Hulp bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft, ouders, kinderen en kanker.

Palliatieve zorg

Patiëntenorganisaties

De meest uitgebreide Informatie over patiëntenorganisaties kunt u het beste vinden via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hier vindt u contactadressen van patiëntenorganisaties van uiteenlopende kankersoorten. Op deze websites vindt u vaak ook goede informatie over de aandoeningen. De NFK wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding

Pruiken, haarwerken

Richtlijnen en informatie voor artsen

​​Samenwerkingsverbanden oncologische zorg in de regio

Terugkeer naar werk

Voeding

 • Beleef je smaak over smaakverandering door chemotherapie, met tips en recepten.
 • www.voedingenkankerinfo.nl bevat betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding en kanker. U vindt hier ook antwoorden op vragen over de preventie van kanker en voeding na de behandeling van kanker.
 • www.wkof.nl website van wereld kanker onderzoek fonds. Bevat informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek over voeding en leefstijl.
 • Boek ‘Gezond eten rond chemotherapie’. José van Mil en Christine Archer-Mackenzie, Utrecht: Inmerc; 2009. Kookboek voor mensen met problemen met kauwen, slikken en smaakverandering bij chemotherapie met een indeling naar ‘textuur’: luchtig, smeuïg, zacht met beet, vloeibaar, krokant of stevig. De recepten zijn zeer bruikbaar, voor actuele voedingsadformatie adviseren wij u www.voedingenkankerinfo.nl te raadplegen.
 • Boek “Handboek voeding bij kanker” . Jeanne Vogel, Sandra Beijer, Niki Doornink, Anne Wipkink (redactie) januari 2012, Uitgeverij De Tijdstroom
De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: