home

Ophoesten van bloed : hemoptoë

Bloed ophoesten kan bestaan bij verschillende ziektes. Soms hoest u een klein beetje bloed op, maar soms ook grote klodders. Uw arts onderzoekt wat bij u de oorzaak is van het bloed ophoesten. De behandeling die u krijgt, hangt af van de ziekte die u heeft. Bloed ophoesten heet ook hemoptoë.
Thuisarts logo Onderstaande informatie is afkomstig van Thuisarts.nl

Wat kunnen oorzaken zijn van bloed ophoesten?

Het bloed dat je ophoest komt uit je luchtpijp of je longen. Meestal komt het door een ontsteking in je longen.

Het kan ook komen door:

 • de longziekte COPD
 • longkanker 
  De kans op longkanker is groter als je ouder bent, en als je rookt.
 • ziektes van hart en bloedvaten, zoals hartfalen en een bloedpropje dat een longslagader verstopt (longembolie)
 • auto-immuunziektes, zoals GPA (de ziekte van Wegener)
 • chronische ontstekingen (zoals tuberculose)

Als je een ziekte hebt waardoor je bloed niet goed stolt, kun je sneller bloed ophoesten. Dat is ook zo als je bloedverdunners gebruikt.

Onderzoek bij bloed ophoesten

Maak een afspraak bij je huisarts als je bloed ophoest. Je huisarts kan dan onderzoeken waardoor het komt.

De huisarts stelt je vragen en kan bijvoorbeeld deze onderzoeken doen:

 • je keel, neus en mond bekijken
 • naar je hart en longen luisteren
 • je hartslag en bloeddruk meten
Thuisarts logo De informatie die hierboven staat komt van Thuisarts.nl en is 27 feb 2024 nog aangepast.

Onderzoek in OLVG

In het ziekenhuis onderzoekt uw arts wat de oorzaak is van het bloed ophoesten. 

Vragen

Eerst stelt uw arts u een aantal vragen. Uw arts vraagt u meer te vertellen over het bloed ophoesten en of u medicijnen gebruikt.

Lichamelijk onderzoek

Uw arts onderzoekt u om een oorzaak van het bloed ophoesten te vinden. Uw arts kan 1 of meer van deze onderzoeken doen:

 • meten van de bloeddruk en hoeveelheid zuurstof in uw bloed
 • bekijken van uw mond, neus en keel
 • luisteren naar uw longen en uw hart

Meer onderzoek

Soms is het nodig om extra onderzoek te doen. U krijgt dan 1 of meer van deze onderzoeken:

 • bloedonderzoek
 • longfoto
 • hartfilmpje, dit heet ook wel ECG

Behandeling in OLVG

Welke behandeling u krijgt, hangt af van de oorzaak van het bloed ophoesten. Uw arts bespreekt de mogelijke behandelingen met u.

 • Bij veel bloedverlies, kan uw arts u vragen op uw zij te gaan liggen.
 • Als u erg benauwd bent, krijgt u soms extra zuurstof.
 • Soms is een ernstige ziekte de oorzaak van het bloed ophoesten. Uw arts bespreekt dan de behandeling van deze ziekte met u.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost, P2
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Longgeneeskunde, locatie West, route 4
020 510 88 92 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Verpleegafdeling Longgeneeskunde, locatie Oost, B8
020 599 28 30 (dag en nacht)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Longgeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd:

Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.