Zorgpad

Darmkanker : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van darmkanker bestaat uit verschillende stappen. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Uw contactpersoon

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens het behandeltraject.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Samenwerking

Voor de behandeling van darmkanker werken we vanuit Oncologisch Centrum Amsterdam intensief samen met o.a. het AMC.

Over darmkanker

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt in zijn of haar leven darmkanker. OLVG heeft veel ervaring met de behandeling van darmkanker. Om gespecialiseerde zorg op maat te kunnen geven werken wij met casemanagers. Onze casemanagers coördineren uw zorg en werken nauw samen met de artsen die u behandelen. Ook met uw vragen kunt u bij uw casemanager terecht. Heeft u nog geen casemanager of heeft uw vragen over een behandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Feiten & cijfers

Bekijk onze kwaliteit in feiten en cijfers

Stap 1

Symptomen

Darmkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen of klachten:

 • Een verandering in uw ontlastingspatroon; in regelmaat of soort ontlasting. 
 • Bloed en/of slijm bij de ontlasting. 
 • Loze aandrang, of het gevoel dat de darm niet volledig wordt geleegd na de stoelgang.
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies. 
 • Aanhoudende buikpijn, krampen en een opgeblazen gevoel.
 • Vermoeidheid en duizeligheid door bloedarmoede

Darmkanker geeft niet altijd klachten, om die reden is in 2014 gestart met het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker. Hiermee kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe beter de behandelmogelijks zijn en hoe groter de kan op overleven is. Ook OLVG participeert in dit onderzoek. Lees verder

Stap 2

Afspraak polikliniek

U kunt voor een afspraak worden verwezen naar de polikliniek:

Polikliniek MDL

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P1

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30 - 16.30 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 12.00 uur en 12.30 - 16.15 uur

Naar MijnOLVG

Polikliniek MDL

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Openingstijden

op afspraak

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 12.00 uur en 12.30 - 16.15 uur

Stap 3

Onderzoek

Wanneer er een verdenking op darmkanker is wordt er aanvullende onderzoek verricht.  Dit kan uit verschillende onderzoeken bestaan. Hieronder staan de meest voorkomende onderzoeken uitgelegd.

Stap 4

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen wat de beste behandeling is in uw situatie.

De kennis van de verschillende betrokken medisch specialisten wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Dit behandeladvies krijgt u dezelfde dag te horen op onze eendags gitcarepolikliniek. Tijdens dit spreekuur verneemt u eerst de diagnose en het verdere behandelplan van de maag-, darm-, leverarts. Aansluitend zullen de bij het behandelplan betrokken specialisten uw nadere uitleg geven over hun deel van de behandeling. Dit is bijvoorbeeld een chirurg die direct uitleg geeft over de operatie of een oncoloog die direct uitleg geeft over chemotherapie. Op deze manier krijgt u direct informatie over uw behandeling. De GITcarepoli bespoedigt het behandelproces en brengt u op een dag samen met al uw betrokken behandelaren. Lees verder:

Multidisciplinair overleg (MDO)

Mensen met kanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat afhankelijk van de kanker die u heeft uit een chirurg, internist-oncoloog, uroloog, gynaecoloog, longarts, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Wij werken intensief samen met specialisten uit BovenIJ ziekenhuis, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC en VUMC.

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team de uitslagen van de onderzoeken die verricht zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Kiesgerustgesprek

Als je net de diagnose kanker hebt gekregen, staat je leven op zijn kop. Je eerste reactie is dat je zo snel mogelijk wilt genezen. Je wilt daarom graag meteen starten met een behandeling.

Er is echter geen enkele reden om niet goed de tijd te nemen en te zorgen dat je  weloverwogen al dan niet een traject in gaat. Een gesprek met de eigen huisarts waarbij de voorgestelde behandelopties worden doorgesproken kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Onderwerpen van gesprek kunnen zijn:

 • Wil ik eigenlijk wel behandeld worden? En moet dat direct of kan ik nog eerst even op vakantie?
 • Ben ik bij het juiste ziekenhuis, de juiste specialist?
 • Heb ik alle informatie goed begrepen?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van de voorgestelde behandelingen?
 • Kan ik blijven werken?
 • Mijn partner heeft mijn zorg nodig, kan ik dat blijven doen als ik mij laat behandelen?
 • Ik ben alleen, heb ik nu thuiszorg nodig?

Wij adviseren u een afspraak te maken met uw huisarts nadat de specialist met u besproken heeft voor welke behandeling u in aanmerking komt. Uw huisarts wordt ingelicht over de voorgestelde behandeling van uw ziekte. De vervolgafspraken in het ziekenhuis worden na het gesprek tussen de specialist en u al wel ingepland, daarom is het belangrijk dat u op zo spoedig mogelijk uw huisarts gesproken heeft.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

Nuttige sites

Stap 5

Behandeling

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor darmkanker. Bij dikkedarmkanker is een operatie de meest toegepaste behandeling. Vaak is een combinatie van behandelmethoden nodig. Afhankelijk van het soort darmkanker en het stadium van de kanker stelt het multidisciplinair team een persoonlijk behandelplan op.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Endoscopische resectie: FTR (Full Thickness Resectie)
 • Dikkedarmoperatie als: 
  - genezende behandeling
  - palliatieve behandeling, als u niet meer kunt genezen,  gericht op het remmen
     van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten.
 • Bestraling, kan de arts voorschrijven als:
  - voorbehandeling voorafgaand aan een operatie aan endeldarmkanker.
  - palliatieve behandeling.
 • Chemotherapie, kan de arts voorschrijven als:
  - aanvullende behandeling na de operatie:
     meestal bij uitzaaiingen in de lymfeklieren.
  - palliatieve behandeling.  
 • Behandeling van uitzaaiingen
  Wanneer u 1 of enkele uitzaaiingen in de lever, de longen of het buikvlees heeft, dan kunt u soms een behandeling krijgen die in opzet genezend is. Dat kunnen de volgende behandelingen zijn:
  - operatie aan uitzaaiingen
  - RFA: radiofrequentie ablatie
  - HIPEC: hypertherme intraperitoneale chemotherapie
     (buikspoeling met chemotherapie)
  - bestraling van uitzaaiingen
  - radio-embolisatie

Versneld herstel na een operatie met ERAS

In de zorg voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan is in de afgelopen jaren veel verbeterd. Deze verbeteringen zijn gebundeld in het kwaliteitsprogramma genaamd ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), gericht op versneld herstel na een operatie.

Sleutelelementen van ERAS in OLVG zijn:

 • Het geven van goede preoperatieve voorlichting
  Stoppen met roken en alcohol. Conditie verbeteren.
 • Toepassing van minimaal invasieve chirurgie.
  Hoe minder weefselschade , hoe sneller het herstel.
 • Een optimale anesthesie en pijnbestrijding.
  Hierbij wordt niet alleen de pijn effectief bestreden, maar worden ook de nadelige effecten van de pijnbestrijding (op maag- en darmwerking) geminimaliseerd.
 • Een zo kort mogelijke periode van bedrust.
  Beperkt het verlies van spierkracht.
 • Een zo kort mogelijke periode van voedselonthouding.
  Gewichtsverlies (en daarmee verlies van spiermassa en spierkracht) wordt tegengegaan en de darmen worden gestimuleerd om weer op gang te komen.

Stap 6

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. Gedurende 5 jaar krijgt u regelmatig  u een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Het Persoonlijk nazorgplan helpt u, uw naasten en de zorgverlener om een goed overzicht te krijgen van uw behandelingen en nazorg. U kunt de folder downloaden via onderstaande link:

Persoonlijke nazorgplan dikke darmkanker

Het verloop van uw ziekte en mogelijk klachten wordt in kaart gebracht middels onderzoek van het bloed, longfoto en echo lever. Ook is er aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek. Lees meer:  

nazorg en controle bij dikkedarmkanker
nazorg en controle bij endeldarmkanker

Ondersteuning buiten OLVG

Centra voor revalidatie na kanker

Inloophuizen

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: