Darmkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van darmkanker bestaat uit verschillende stappen. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt in zijn of haar leven darmkanker. OLVG heeft veel ervaring met de behandeling van darmkanker. Om gespecialiseerde zorg op maat te kunnen geven werken wij met casemanagers. Onze casemanagers coördineren uw zorg en werken nauw samen met de artsen die u behandelen. Ook met uw vragen kunt u bij uw casemanager terecht. Heeft u nog geen casemanager of heeft uw vragen over uw behandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen.

 

kenmerken van dit zorgpad
Uw contactpersoon
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens het behandeltraject.
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Samenwerking
Voor de behandeling van darmkanker werken we vanuit Oncologisch Centrum Amsterdam intensief samen met o.a. het AMC.

Feiten & cijfers

 • < 1week wachttijd eerste afspraak
 • 411darmoperaties per jaar
 • 8,4cijfer patiënttevredenheid

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Darmkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen of klachten:

 • Een verandering in uw ontlastingspatroon; in regelmaat of soort ontlasting. 
 • Bloed en/of slijm bij de ontlasting. 
 • Loze aandrang, of het gevoel dat de darm niet volledig wordt geleegd na de stoelgang.
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies. 
 • Aanhoudende buikpijn, krampen en een opgeblazen gevoel.
 • Vermoeidheid en duizeligheid door bloedarmoede

Darmkanker geeft niet altijd klachten, om die reden is in 2014 gestart met het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker. Hiermee kan darmkanker in een vroeg stadium worden ontdekt. Hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe beter de behandelmogelijks zijn en hoe groter de kan op overleven is. Ook OLVG participeert in dit onderzoek. Lees verder

Stap 2: Afspraak

Afspraak polikliniek

U kunt voor een afspraak worden verwezen naar de polikliniek:

Stap 3: Onderzoek

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen wat de beste behandeling is in uw situatie.

De kennis van de verschillende betrokken medisch specialisten wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling?  Dit behandeladvies krijgt u dezelfde dag te horen op onze  eendags gitcarepolikliniek. Tijdens dit spreekuur verneemt u eerst de diagnose en het verdere behandelplan van de maag-, darm-, leverarts. Aansluitend zullen de bij het behandelplan betrokken specialisten uw nadere uitleg geven over hun deel van de behandeling. Dit is bijvoorbeeld een chirurg die direct uitleg geeft over de operatie of een oncoloog die direct uitleg geeft over chemotherapie. Op deze manier krijgt u direct informatie over uw behandeling. De GITcarepoli bespoedigt het behandelproces en brengt u op een dag samen met al uw betrokken behandelaren. Lees verder:

Multidisciplinair overleg (MDO)

Mensen met kanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat afhankelijk van de kanker die u heeft uit een chirurg, internist-oncoloog, uroloog, gynaecoloog, longarts, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Wij werken intensief samen met specialisten uit BovenIJ ziekenhuis, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC  en VUMC.

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team de uitslagen van de onderzoeken die verricht zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Kiesgerustgesprek

Als je net de diagnose kanker hebt gekregen, staat je leven op zijn kop. Je eerste reactie is dat je zo snel mogelijk wilt genezen. Je wilt daarom graag meteen starten met een behandeling.

Er is echter geen enkele reden om niet goed de tijd te nemen en te zorgen dat je  weloverwogen al dan niet een traject in gaat. Een gesprek met de eigen huisarts waarbij de voorgestelde behandelopties worden doorgesproken kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Onderwerpen van gesprek kunnen zijn:

 • Wil ik eigenlijk wel behandeld worden? En moet dat direct of kan ik nog eerst even op vakantie?
 • Ben ik bij het juiste ziekenhuis, de juiste specialist?
 • Heb ik alle informatie goed begrepen?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van de voorgestelde behandelingen?
 • Kan ik blijven werken?
 • Mijn partner heeft mijn zorg nodig, kan ik dat blijven doen als ik mij laat behandelen?
 • Ik ben alleen, heb ik nu thuiszorg nodig?

Wij adviseren u een afspraak te maken met uw huisarts nadat de specialist met u besproken heeft voor welke behandeling u in aanmerking komt. Uw huisarts wordt ingelicht over de voorgestelde behandeling van uw ziekte. De vervolgafspraken in het ziekenhuis worden na het gesprek tussen de specialist en u al wel ingepland, daarom is het belangrijk dat u op zo spoedig mogelijk uw huisarts gesproken heeft.

Stap 5: Behandeling

Behandeling

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor darmkanker. Bij dikkedarmkanker is een operatie de meest toegepaste behandeling. Vaak is een combinatie van behandelmethoden nodig.  Afhankelijk van het soort darmkanker en het stadium van de kanker stelt het multidisciplinair team een persoonlijk behandelplan op.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Endoscopische resectie: FTR Full Thickness resectie
 • Dikkedarmoperatie als: 
  - genezende behandeling
  - palliatieve behandeling, als u niet meer kunt genezen,  gericht op het remmen
     van de ziekte en/of het verminderen of voorkomen van klachten.
 • Bestraling, kan de arts voorschrijven als:
  - voorbehandeling voorafgaand aan een operatie aan endeldarmkanker.
  - palliatieve behandeling.
 • Chemotherapie, kan de arts voorschrijven als:
  - aanvullende behandeling na de operatie:
     meestal bij uitzaaiingen in de lymfeklieren.
  - palliatieve behandeling.  
 • Behandeling van uitzaaiingen
  Wanneer u 1 of enkele uitzaaiingen in de lever, de longen of het buikvlees heeft, dan kunt u soms een behandeling krijgen die in opzet genezend is. Dat kunnen de volgende behandelingen zijn:
  - operatie aan uitzaaiingen
  - RFA: radiofrequentie ablatie
  - HIPEC: hypertherme intraperitoneale chemotherapie
     (buikspoeling met chemotherapie)
  - bestraling van uitzaaiingen
  - radio-embolisatie

Video operatie aan darmkanker:

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. Gedurende 5 jaar krijgt u regelmatig  u een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Het verloop van uw ziekte en mogelijk klachten wordt in kaart gebracht middels onderzoek van het bloed, longfoto en echo lever. Ook is er aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Kanker en psychische klachten

Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker.

Er zijn verschillende hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen in hoeveel last u ervaart van uw ziekte. Soms is een gesprek met uw casemanager voldoende om weer verder te kunnen. Er zijn ook situaties waarin gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk nodig is om u verder te helpen.

Lastmeter

Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan beïnvloeden. Patiënten met kanker en hun naasten ervaren veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Om hierover met u in gesprek te gaan, kan de verpleegkundige of arts u tijdens uw behandeling vragen de 'Lastmeter' in te vullen. Op de Lastmeter kunt u aangeven hoeveel last u hebt van problemen, klachten en zorgen tijdens uw behandeling.

De Lastmeter is een instrument dat is ontwikkeld in een landelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding. Het is gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg (bijvoorbeeld van een psycholoog of maatschappelijk werker) bij mensen met kanker.

De Lastmeter bestaat uit 2 onderdelen:

 • Een thermometer (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
 • Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen hebt ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

Uw casemanager zal u uitnodigen de lastmeter in te vullen en aan de hand van de antwoorden in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. U krijgt de lastmeter op een verschillende momenten tijdens de behandeling aangeboden, vanaf start van de behandeling tot en met het nazorggesprek.

Oncokompas

De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past.

Binnen OLVG kunt u ondersteuning krijgen van

Psycholoog

Als u psychologische klachten heeft, zoals angsten of een depressie, kunt u naar een psycholoog worden verwezen. Ook kan een psycholoog hulp bieden bij problemen met verwerking en bij vermoeidheidsklachten door kanker.

Seksuoloog

Tijdens uw ziekte kan ook de zin in seks veranderen. Seksuele problemen kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren. Niet altijd is daar evenveel aandacht voor. Juist dan kan het belangrijk zijn om hier met een seksuoloog over te praten.

Medisch maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen en bij emotionele problemen rondom uw ziekte, opname en medische behandeling.

Psychiater

Een psychiater kan ingeschakeld worden voor de behandeling van ernstige klachten. Hij kan ook medicijnen zoals slaapmiddelen en antidepressiva voorschrijven. Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Algemene informatie over kanker

Centra voor revalidatie na kanker

Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

Inloophuizen

Kinderen en kanker

Palliatieve zorg

Patiëntenorganisaties

De meest uitgebreide Informatie over patiëntenorganisaties kunt u het beste vinden via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties. Hier vindt u informatie en contactadressen van patiëntenorganisaties van uiteenlopende kankersoorten. De NFK wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding

Richtlijnen en informatie voor artsen

​​Samenwerkingsverbanden oncologische zorg in de regio

Terugkeer naar werk

Voeding

Boeken

 

Uw behandelteam

Onze casemanagers coördineren uw zorg en werken nauw samen met de artsen die u behandelen. Ook met uw vragen kunt u bij uw casemanager terecht.

Heeft u nog geen casemanager of heeft uw vragen over uw behandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn van ma t-m vrij van 9.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar via 020 599 22 61. U kunt ons ook een e-mail sturen.