Darmkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

De behandeling van darmkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Over darmkanker

Darmkanker (coloncarcinoom),  of preciezer dikkedarmkanker en endeldarmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten. Jaarlijks wordt bij ongeveer 12.000 mensen dikkedarmkanker vastgesteld.
Dikkedarmkanker ontstaat bijna altijd uit een poliep in de darmwand. Een poliep is een goedaardige verdikking of goedaardig uitgroeisel van de darm. Poliepen kunnen kwaadaardig worden. Een kwaadaardig gezwel is kanker. Dikkedarmkanker kan ontstaan in alle delen van de dikke darm.  Ongeveer 75% ontstaat in de laatste delen van de dikke darm. Van die 75% ontstaat ongeveer een derde in het allerlaatste deel: de endeldarm. Dit heet endeldarmkanker. 

 

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van darmkanker werken we vanuit Oncologisch Centrum Amsterdam intensief samen met o.a. het AMC.

Feiten & cijfers

 • 8,4cijfer patiënttevredenheid
 • 411darmoperaties per jaar

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Darmkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Symptomen of klachten:

 • Veranderingen in het ontlastingpatroon, bijvoorbeeld verstopping of afwisselend verstopping en diarree
 • Bloed en/of slijm bij de ontlasting
 • Loze aandrang (het gevoel alsof u naar de wc moet)
 • Vermoeidheid en duizeligheid door bloedarmoede
 • Buikpijn
 • Een gevoelige (pijnlijke) plek in de buik (bij lichamelijk onderzoek constateert de arts soms een zwelling in de buik)
 • Gewichtsverlies
 • Koorts 

Stap 2: Afspraak

Afspraak polikliniek

U kunt voor een afspraak worden verwezen naar de polikliniek:

Stap 3: Onderzoek

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Mensen met kanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat afhankelijk van de kanker die u heeft uit een chirurg, internist-oncoloog, uroloog, gynaecoloog, longarts, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines.  Wij werken intensief samen met specialisten uit BovenIJ ziekenhuis, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC  en VUMC.

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team  de uitslagen van de onderzoeken die verricht zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Kiesgerustgesprek

Als je net de diagnose kanker hebt gekregen, staat je leven op zijn kop. Je eerste reactie is dat je zo snel mogelijk wilt genezen. Je wilt daarom graag meteen starten met een behandeling.

Er is echter geen enkele reden om niet goed de tijd te nemen en te zorgen dat je  weloverwogen al dan niet een traject in gaat. Een gesprek met de eigen huisarts waarbij de voorgestelde behandelopties worden doorgesproken kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Onderwerpen van gesprek kunnen zijn:

 • Wil ik eigenlijk wel behandeld worden? En moet dat direct of kan ik nog eerst even op vakantie?
 • Ben ik bij het juiste ziekenhuis, de juiste specialist?
 • Heb ik alle informatie goed begrepen?
 • Wat kunnen de gevolgen zijn van de voorgestelde behandelingen?
 • Kan ik blijven werken?
 • Mijn partner heeft mijn zorg nodig, kan ik dat blijven doen als ik mij laat behandelen?
 • Ik ben alleen, heb ik nu thuiszorg nodig?

Wij adviseren u een afspraak te maken met uw huisarts nadat de specialist met u besproken heeft voor welke behandeling u in aanmerking komt. Uw huisarts wordt ingelicht over de voorgestelde behandeling van uw ziekte. De vervolgafspraken in het ziekenhuis worden na het gesprek tussen de specialist en u al wel ingepland, daarom is het belangrijk dat u op zo spoedig mogelijk uw huisarts gesproken heeft.

Stap 5: Behandeling

Behandeling

Als bij u dikkedarmkanker of endeldarmkanker is vastgesteld spreekt de verpleegkundig specialist of specialist met u het verdere behandeltraject door.

Een patiënt kan ook een combinatie van onderstaande behandelmethoden krijgen. Voor een operatie bespreekt het team van MDL-arts, internist-oncoloog, radiotherapeut, radioloog, coloncareverpleegkundige, verpleegkundig specialist oncologie en de chirurg die de operatie gaat uitvoeren alle onderzoeksresultaten.

Als er uitzaaiingen zijn

Wanneer er bij de vooronderzoeken al uitzaaiingen blijken te zijn zal het behandelteam bespreken wat voor u de beste optie is. Bijvoorbeeld starten met chemotherapie eventueel gevolgd door een operatie of alleen chemotherapie.

 

Stap 6: Nazorg

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. Gedurende 5 jaar krijgt u regelmatig  u een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Het verloop van uw ziekte en mogelijk klachten wordt in kaart gebracht middels onderzoek van het bloed, longfoto en echo lever.In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Kanker en psychische klachten

Veel mensen ervaren kanker als een ingrijpende ziekte. Het kan uw dagelijks leven op allerlei manieren beïnvloeden, bijvoorbeeld hoe u zich voelt en hoe u in het leven staat, sociale contacten, uw relatie of gezin, werk en inkomen of studie. Naast de medische zorg is er in OLVG daarom ook psychosociale zorg voor mensen met kanker.

Er zijn verschillende hulpmiddelen die u helpen inzicht te krijgen in hoeveel last u ervaart van uw ziekte. Soms is een gesprek met uw casemanager voldoende om weer verder te kunnen. Er zijn ook situaties waarin gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk nodig is om u verder te helpen.

Lastmeter

Kanker is een ziekte die het leven ingrijpend kan beïnvloeden. Patiënten met kanker en hun naasten ervaren veranderingen op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en/of spiritueel gebied. Om hierover met u in gesprek te gaan, kan de verpleegkundige of arts u tijdens uw behandeling vragen de 'Lastmeter' in te vullen. Op de Lastmeter kunt u aangeven hoeveel last u hebt van problemen, klachten en zorgen tijdens uw behandeling.

De Lastmeter is een instrument dat is ontwikkeld in een landelijke samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en KWF Kankerbestrijding. Het is gemaakt om inzicht te krijgen in de behoefte aan psychosociale zorg (bijvoorbeeld van een psycholoog of maatschappelijk werker) bij mensen met kanker.

De Lastmeter bestaat uit 2 onderdelen:

 • Een thermometer (op papier) waarop u met een cijfer van 0 tot 10 kunt aangeven hoeveel last u de afgelopen week hebt gehad van uw ziekte (0 = helemaal geen last, 10 = extreem veel last).
 • Een vragenlijst waarop u kunt aangeven of u de afgelopen week problemen hebt ervaren op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch of spiritueel gebied.

Uw casemanager zal u uitnodigen de lastmeter in te vullen en aan de hand van de antwoorden in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen. U krijgt de lastmeter op een verschillende momenten tijdens de behandeling aangeboden, vanaf start van de behandeling tot en met het nazorggesprek.

Oncokompas

De diagnose kanker heeft een grote invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen. U wilt in deze situatie zo goed mogelijk verder met uw leven, ondanks uw ziekte. Met Oncokompas2.0 neemt u de regie in eigen hand. U krijgt een compleet en persoonlijk overzicht met tips en adviezen voor de ondersteuning die bij u past.

Binnen OLVG kunt u ondersteuning krijgen van

Psycholoog

Als u psychologische klachten heeft, zoals angsten of een depressie, kunt u naar een psycholoog worden verwezen. Ook kan een psycholoog hulp bieden bij problemen met verwerking en bij vermoeidheidsklachten door kanker.

Seksuoloog

Tijdens uw ziekte kan ook de zin in seks veranderen. Seksuele problemen kunnen van grote invloed zijn op uw dagelijks functioneren. Niet altijd is daar evenveel aandacht voor. Juist dan kan het belangrijk zijn om hier met een seksuoloog over te praten.

Medisch maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker kan u ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen en bij emotionele problemen rondom uw ziekte, opname en medische behandeling.

Psychiater

Een psychiater kan ingeschakeld worden voor de behandeling van ernstige klachten. Hij kan ook medicijnen zoals slaapmiddelen en antidepressiva voorschrijven. Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie. U heeft eerst een intakegesprek. Hierna bespreken we met u welke behandelingen mogelijk zijn.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Algemene informatie over kanker

Huidverzorging

Centra voor revalidatie na kanker

Centra voor psychologische ondersteuning bij kanker

Inloophuizen

Kinderen en kanker

Hulp bij de begeleiding van uw kinderen als u kanker heeft, ouders, kinderen en kanker.

Palliatieve zorg

Patiëntenorganisaties

De meest uitgebreide Informatie over patiëntenorganisaties kunt u het beste vinden via de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties. Hier vindt u informatie en contactadressen van patiëntenorganisaties van uiteenlopende kankersoorten. De NFK wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding

Pruiken, haarwerken

Richtlijnen en informatie voor artsen

​​Samenwerkingsverbanden oncologische zorg in de regio

Terugkeer naar werk

Voeding

 • Beleef je smaak 
  Over smaakverandering door chemotherapie, met tips en recepten.
 • Voedingenkanker 
  Betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over voeding en kanker. U vindt hier ook antwoorden op vragen over de preventie van kanker en voeding na de behandeling van kanker.
 • WKOF 
  Informatie op basis van wetenschappelijk onderzoek over voeding en leefstijl.
 • Boek ‘Gezond eten rond chemotherapie’ Uitgeverij Inmerc
  Kookboek voor mensen met problemen met kauwen, slikken en smaakverandering bij chemotherapie met een indeling naar ‘textuur’: luchtig, smeuïg, zacht met beet, vloeibaar, krokant of stevig. De recepten zijn zeer bruikbaar.
 • Boek “Handboek voeding bij kanker”, Uitgeverij De Tijdstroom

Boeken

 

Uw behandelteam

Patiënten met kanker moeten tijdens de behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

Voor patiënten met kanker aan een spijsverteringsorgaan is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.