Blaaskankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van blaaskanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

kenmerken van dit zorgpad
Uw contactpersoon
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Samenwerking
Voor de behandeling van blaaskanker werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het AMC.

Over blaaskanker 

Blaaskanker is een kwaadaardige tumor (of tumoren) die ontstaat vanuit het slijmvliesweefsel van de blaaswand. In Nederland wordt per jaar ruim 6.000 keer blaaskanker vastgesteld. De ziekte komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. En vooral bij mensen die ouder dan zestig jaar zijn. De tumor groeit meestal oppervlakkig. Vaak zijn er eerst blaaspoliepen die tot blaaskanker kunnen leiden.

Wanneer de tumor doorgroeit in de diepere lagen van de blaaswand, wordt het risico groter dat er tumorcellen losraken. Als deze tumorcellen zich vervolgens in het lichaam verspreiden ontstaan uitzaaiingen. De uitzaaiingen kunnen ontstaan in de lymfeklieren, de lever, de longen en in de botten.

Stap 1: Symptomen

Symptomen

Blaaskanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Klachten bij blaaskanker

Blaaskanker geeft in het beginstadium vrijwel geen klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte in een vroeg stadium vast te stellen. Symptomen die bij blaaskanker kunnen voorkomen zijn:

  • bloed in de urine (meestal zonder pijn)
  • pijn bij plassen
  • vaak moeten plassen

 

Stap 2: Afspraak

Afspraak bij de polikliniek

Stap 3: Onderzoek

Onderzoek

Om vast te stellen of u blaaskanker heeft, kunnen er meerdere onderzoeken plaatsvinden. Deze kunt hieronder vinden. Daarnaast kunnen er ook aanvullende onderzoeken plaatsvinden zoals de PET-scan. De Positron Emissie Tomografie (PET) is een techniek om foto's te maken van de activiteit van het tumorweefsel. De PET-scan vindt als enige onderzoek niet in OLVG plaats, maar in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 

Vaak is een combinatie van de onderstaande onderzoeken nodig om vast te stellen of u blaaskanker heeft. 

Stap 4: Diagnose

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Mensen met blaaskanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat uit een internist-oncoloog, uroloog, radioloog, patholoog, nucleair geneeskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Wij werken intensief samen met specialisten uit het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Amsterdam UMC.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team  de uitslagen van de onderzoeken die verricht zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Nuttige sites

Stap 5: Behandeling

Behandeling

Vaak is bij blaaskanker een combinatie van verschillende behandelingen nodig. De meest toegepaste behandelingen bij blaaskanker kunt u hieronder vinden.

Na een operatie vanwege blaaskanker zijn eventueel blaasspoelingen nodig met medicijnen zo wordt de kans verkleind dat de blaaskanker terugkeert. Als een blaasverwijdering nodig is, wordt u doorverwezen naar het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 

Stap 6: Nazorg en ondersteunende zorg

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek. Lees meer over nazorg en controle bij blaaskanker

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Uw behandelteam

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

Voor patiënten met kanker aan een spijsverteringsorgaan is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. 

U kunt bij uw casemanager terecht met vragen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: 26 juli 2022