Heeft u van uw huisarts een afspraaknummer van ZorgDomein gekregen? Maak dan telefonisch een afspraak met vermelding van uw afspraaknummer. Voor het maken van afspraak in het OLVG heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts of andere specialist nodig. Dit is niet nodig als u via ZorgDomein bent doorverwezen.

Voor het maken van een afspraak bij OLVG, locatie West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) ga naar slaz.nl

Wilt u een afspraak maken? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer
  • uw patiëntnummer (als u eerder in het OLVG geweest bent) of uw afspraaknummer van ZorgDomein.
  • informatie over uw klacht
  • is het uw eerste bezoek aan de specialist?

Wat neemt u mee naar uw afspraak?

  • Verwijsbrief (niet nodig als u via ZorgDomein bent doorverwezen)
  • Legitimatiebewijs (uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Actueel medicatieoverzicht (gratis ophalen bij uw eigen apotheek)
    Voor het bijhouden van uw medicatieoverzicht kunt u de kaart van de NCPF gebruiken

Bekijk de zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt

Uw afspraak verzetten, afzeggen / annuleren?

Bent u verhinderd? Neem dan uiterlijk 24 uur van te voren contact op met de betreffende polikliniek. 

Voor het maken van een afspraak bij OLVG, locatie West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) ga naar slaz.nl
Polikliniek
Telefoonnummer
E-mailformulier 
OLVG, locatie
Bekkenbodemcentrum (020) 599 30 53   Oost
Hartcentrum OVLG
Cardio-thoracale Chirurgie
Cardiologie
(020) 599 30 32   Oost
Spuistraat
Chirurgie (020) 599 30 58   Oost
Dermatologie (020) 599 30 59   Oost
Spuistraat
Fertiliteit (020) 599 34 81 Afspraak maken met e-mailformulier Oost
Gynaecologie (020) 599 34 80 Afspraak maken met e-mailformulier Oost
Hematologie/Oncologie (020) 599 30 20   Oost
Interne Geneeskunde (020) 599 30 37   Oost
Spuistraat
Keel- Neus- en Oorheelkunde (020) 599 30 40   Oost
Spuistraat
Kindergeneeskunde (020) 599 30 38 Afspraak maken met e-mailformulier Oost
Longgeneeskunde (020) 599 30 42   Oost
Maag- Darm- Leverziekten (020) 599 30 06   Oost
Spuistraat
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (020) 599 36 01   Oost
Weteringschans
West (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
Neurologie (020) 599 30 45   Oost
Spuistraat
Niersteencentrum Amsterdam (020) 599 3053
(020) 510 8694
  Oost
West (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)
Oogheelkunde (020) 599 30 46   Oost
Spuistraat
Orthopedie (020) 599 30 52 Afspraak maken met e-mailformulier Oost
Plastische Chirurgie (020) 599 30 88 Afspraak maken met e-mailformulier Oost
Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO) (020) 599 25 12   Oost
Psychiatrie en Medische Psychologie (020) 599 30 43   Oost
Pijncentrum (020) 599 25 13   Oost
Radiologie (020) 599 33 25 Afspraak maken met e-mailformulier Oost
Reumatologie (020) 599 30 42   Oost
Revalidatiegeneeskunde (020) 599 29 49   Oost
Urologie (020) 599 30 53   Oost
Verloskunde (020) 599 30 60 Afspraak maken met e-mailformulier Oost

Afspraak maken

Telefonisch van ma t/m vrij
van 8.30 - 16.00 uur.
Bij een aantal specialismen kunt u 24 uur per dag met een mailformulier een afspraak maken.

Wie werken in het OLVG?

Wie doet wat? Bekijk het overzicht van medische en verpleegkundige functies

Wachttijden OLVG

Planner

Uw opname en/of operatie wordt ingepland door een planner van de afdeling Planning opname of operatie. De planner informeert u over datum en tijdstip. Heeft u vragen? Neem dan gerust telefonisch contact op