home

Geestelijke Verzorging

Een opname in het ziekenhuis kan veel vragen of gedachten bij u oproepen. Wanneer u tijdens uw verblijf behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u een beroep doen op een van onze geestelijk verzorgers. Hij of zij heeft de deskundigheid om u te helpen met deze vragen en gevoelens om te gaan.

In OLVG werken katholieke, protestantse, islamitisch en algemeen geestelijk verzorgers. Een humanistisch geestelijk verzorger is op consultbasis beschikbaar. Als het nodig is schakelen de geestelijk verzorgers een vertegenwoordiger van een andere geloofs- of levensovertuiging in, bijvoorbeeld een rabbijn of pandit.

Geestelijke verzorging

U kunt geestelijke verzorging vragen voor:

  • een gesprek, met aandacht voor uw verhaal of de situatie waarin u tijdens uw ziekte verkeert, uw levensbeschouwing of spiritualiteit
  • een ritueel aansluitend bij uw levensbeschouwelijke achtergrond, zoals een gebed, communie, ziekenzalving, doop, een rituele wassing of Koranrecitatie
  • informatie over de oecumenische viering op zondag
  • het leggen van contact met uw eigen geestelijk verzorger voor extra ondersteuning tijdens of na uw opname
  • ook als u poliklinisch patiënt bent kunt u hulp krijgen van een geestelijk verzorger

Hulp na een onderzoeksuitslag

Soms wordt u volledig overrompeld door de uitslag van een onderzoek. Of u komt voor een moeilijke keuze te staan. Het kan zijn dat u hier pas vragen over heeft als u weer thuis bent. Ook dan kunt u een beroep op geestelijke verzorging doen. De arts of polikliniekmedewerker kan u doorverwijzen, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen. We kunnen een afspraak met u maken in het ziekenhuis. Ook een telefonisch consult is mogelijk.

Ondersteuning voor vrienden of familie

Ook familie, vrienden of andere naasten kunnen terecht bij de geestelijk verzorgers voor een gesprek of begeleiding bij de opname of het ziekteproces.

Contact geestelijke verzorging en activiteiten kapel

Maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.
Telefoonnummer 020 599 24 94, of via de verpleegafdeling.

De geestelijke verzorging is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag, zondag en feestdagen kan de dienstdoende geestelijk verzorger in dringende gevallen tussen 9.00 uur en 23.00 uur worden opgeroepen via de verpleegafdeling.