Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek Kindergeneeskunde

Medisch-wetenschappelijk onderzoek neemt binnen de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG een belangrijke plaats in. Evidence based medicine is de basis voor onze patiëntenzorg: vernieuwingen in de behandeling van onze patiënten baseren wij op wetenschappelijk onderzoek. Enkele speerpunten van het onderzoek zijn: allergie, neonatologie, obesitas en jeugdreuma.

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek
Als ouder kunt u gevraagd worden om uw kind deel te laten nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Actuele onderzoeken

Bij vrijwel alle lopende onderzoeken werken wij samen met andere ziekenhuizen in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele onderzoeken binnen Kindergeneeskunde:

ALBINO trial

Waar gaat het onderzoek over? 

Het effect van allopurinol toediening intraveneus binnen het eerste uur post partum in combinatie met hypothermie op de neurologische uitkomst bij kinderen met hypoxisch ischaemische encephalopathie.

Welke zorginstellingen doen mee? 
Kinderklinik Tubingen (Duitsland), WKZ Utrecht, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor, drs H. van Laerhoven
Hoofdonderzoeker: prof. Dr. M. Benders, WKZ Utrecht

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. Geplande startdatum is 01-05-2019

Waar vind ik meer informatie? 
www.albino-study.eu/

AMICA-studie:  fAMily Integrated CAre in the neonatal ward

Waar gaat het onderzoek over? 
De invloed van Family Integrated Care op ouders en hun te vroeg geboren kind tijdens de opname, maar ook na ontslag tot de leeftijd van twee jaar.

Welke zorginstellingen werken mee?
OLVG locaties Oost en West, Noord West Groep Ziekenhuis Alkmaar, GGD Amsterdam

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, dr. S.R.D. van der Schoor, drs. N. van Veenendaal
Binnen Noord West Groep Ziekenhuis: dr. F. Maingay
Hoofdonderzoeker: dr. A.A.M.W. van Kempen, dr. S.R.D. van der Schoor

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie? 
http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=6322

Antibiotica beleid bij early-onset sepsis bij neonaten: een prospectieve observationele multicenter studie

Waar gaat het onderzoek over? 
Evaluatie van antibioticagebruik bij pasgeborenen met verdenking op een infectie, gebruik makend van de NVK richtlijn en te vergelijken met het gevoerde beleid

Welke zorginstellingen doen mee? 
Tergooi, Blaricum; Isala Ziekenhuis, Zwolle; Spaarne Gasthuis, Hoofddorp; Dijklander ziekenhuis, Hoorn;
Martini Ziekenhuis, Groningen; ETZ, Tilburg; Haga Ziekenhuis, Den Haag; Flevo Ziekenhuis, Almere, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar; OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. K.M. Dolman, drs H. van Laerhoven, M.E.N. van den Heuvel
Hoofdonderzoeker: dr. K.M. Dolman

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

CROWN: An international study on implementing Closeness and Family Integrated Care 
in Neonatal Wards in Europe

Waar gaat het onderzoek over? 
Onderzoek naar de architectuur en setting van de neonatale intensive care's en postIC/HC-afdelingen in Nederland en Europa met als doel te onderzoeken op welke wijze Family Integrated Care in de verschillende ziekenhuizen wordt uitgevoerd.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG locatie Oost, diverse Nederlandse en Europese ziekenhuizen

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, dr. S.R.D. van der Schoor, drs. N. van Veenendaal, 
Hoofdonderzoeker: drs. N. van Veenendaal

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Nee, de interviews zijn afgesloten. 

Digestive study Interaction between Diet, Immune system, Gastro-intESTinal microbiome and the sensitiVity in peanut allergic children

Waar gaat het onderzoek over? 
Onderzoek naar de samenstelling van het dieet, het gastro-intestinaal microbioom (mond en darm) en de hoeveelheid pinda (reactiedrempel) waarop kinderen met pinda-allergie reageren bij een pinda provocatietest.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG, locaties Oost en West

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. B. Vlieg-Boerstra (locatie Oost), dr. M.H. Biezeveld (locatie Oost), drs. O. van Doorn (locatie West)
Hoofdonderzoeker: dr. M.H. Biezeveld

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Effective Screening for pediatric NAFLD

Waar gaat het onderzoek over? 
Ontwikkelen van een effectief diagnostisch pas om kinderen met obesitas te screenen op NAFLD en het vaststellen van kosteneffectiviteit van screening voor NAFLD

Welke centra doen mee?
AUMC, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?
L. Draijer, Dr. BGP Koot, Prof MA Benninga, Dr. S Bouma-de Jongh, Dr. M Chegary
Hoofdonderzoeker: Dr. BDP Koot

Worden er nog deelnemers gezocht?
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?
nafld@amc.nl

Empowerment of Parents of Sick Newborns in neonatal level 2 wards

Waar gaat het onderzoek over? 
De studie onderzoekt of en hoe de huidige infrastructuur van het Anna Paviljoen (met Family Integrated Care, Single Family Rooms, Co-Care/Couplet Care en Rooming-in faciliteiten) de zelfstandigheid en zekerheid van ouders (empowerment) van zieke pasgeborenen kan bevorderen. Het Anna Paviljoen als concept wordt geëvalueerd met behulp van een model voor Patient Empowerment door een beschrijving van de opzet en implementatie van het Anna Paviljoen en het houden van focusbijeenkomsten en diepte-interviews met ouders en zorgprofessionals.

Welke zorginstellingen werken mee?
OLVG, locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen en drs. M.A. Stelwagen
Hoofdonderzoeker: Dr. A.A.M.W. van Kempen 

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog  zorgprofessionals (Gynaecologen, Verloskundigen en Verpleegkundigen) benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

HypoNNL:  Hypoglycemia screening in Newborns in the Netherlands

Waar gaat het onderzoek over? 
De incidentie van neonatale hypoglycemie en het tijdstip van optreden van de eerste lage bloedsuiker bij pasgeborenen met een verhoogd risico: laat-prematuren, pasgeborenen met een te laag of te hoog geboortegewicht en pasgeborenen van moeders met diabetes.

Welke zorginstellingen werken mee?
OLVG locatie Oost, AUMC locatie AMC, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Radboud UMC Nijmegen

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, drs. N. van Veenendaal
Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede: dr A.J. Janse, 
Binnen Radboud UMC Nijmegen: M. van Gisbergen, dr. M. Hogeveen
Binnen AUMC, locatie AMC Amsterdam: dr. W. Onland, dr. H. Wolf
Hoofdonderzoeker: dr. A.A.M.W. van Kempen

Worden er nog deelnemers gezocht?
Nee, het betreft een retrospectieve studie.

IPAD studie: Effect of a multispecies probiotic on reducing the incidence of antibioticassociated diarrhoea in children: a protocol for a randomised controlled trial

Waar gaat het onderzoek over? 
Wat is het effect van probiotica bij kinderen behandeld met antibiotica op antibiotica geassocieerde diarree.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG locaties Oost, AUMC, Pediatric department Warshau Polen 

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor
Hoofdonderzoeker: Dr T de Meij

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. Geplande startdatum 01-06-2019. 

MRI-JIA STUDY

Waar gaat het onderzoek over? 
Onderzoek naar de waarde van MRI-scans in het stellen van de diagnose en de follow-up van patiënten met jeugdreuma (JIA)

Welke zorginstellingen doen mee? 
AMC, Reade, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. K.M. Dolman
Hoofdonderzoeker: dr. K.M. Dolman

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Neoschild study

Waar gaat het onderzoek over? 
Onderzoek naar de normaalwaarden van het schildklierhormoon bij gezonde pasgeborenen in de eerste twee levensweken met de volgende twee doelen:

1=optimaliseren bevestiging diagnose
Opzetten van referentie-interval schildklierhormonen rond 14e levensdag
Vergelijken van schildklierhormonen gemeten in plasma met die gemeten in hielprikbloed

2=optimaliseren screening
Opzetten van referentie-interval schildklierhormonen ten tijde van de screening (3e-6e levensdag)

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG, locatie Oost, AUMC en verloskundige praktijken Amsterdam Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor
Hoofdonderzoeker: prof. A.S.P. van Trotsenburg, drs J.C. Naafs

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie? 
https://www.facebook.com/Neoschild/?fref=nf

NedROP 2

Waar gaat het onderzoek over? 
Om het effect van deze veranderingen op het ontstaan van ROP in Nederland in kaart te brengen en te evalueren of de aanbevelingen voor screening en behandeling landelijk doorgevoerd en nog steeds actueel zijn zal in 2017 de NEDROP2-studie uitgevoerd worden.

Welke zorginstellingen doen mee? 
LUMC, UMCU, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: drs H. van Laerhoven
Hoofdonderzoeker: Kasia Trzcionkowska, Jacqueline Termote, neonatoloog UMCU, Nicoline Schalij-Delfos, hoogleraar kinderoogheelkunde LUMC

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Nee, het betreft een retrospectieve studie.

Waar vind ik meer informatie? 
www.odasstichting.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/NEDROP_2.pdf

NoGBS

Waar gaat het onderzoek over? 
Infecties met Streptococcen (groep B) of E. Coli bij pasgeborenen.

Welke zorginstellingen doen mee? 
AUMC, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, drs. M.E.N. van den Heuvel
Hoofdonderzoeker: drs. M. van Kassel, dr. M. Bijlsma, AUMC

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?
https://meningitisamc.nl/professionals/wetenschappelijk-onderzoek-professionals/nogbs-studie/

Nutrie study

Waar gaat het onderzoek over? 
Wat is het effect van speciale zuigelingenvoeding op de groei en risico op metabool syndroom bij prematuren.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG locaties Oost en West, AUMC, NWG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor
Hoofdonderzoeker: drs. D.F.J. Yumani, prof. dr. H.N. Lafeber, prof. dr. M.M. van Weissenbruch,

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie? 
https://www.vumc.nl/afdelingen/Neonatologie/onderzoek/lopende-studies/nutriestudie/

Presepsin

Waar gaat het onderzoek over? 
De diagnostische waarde van soluble CD14 subtype in early onset sepsis bij premature pasgeborene

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG, AUMC

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: drs. H van Laerhoven, dr S.R.D. van der Schoor
Hoofdonderzoeker: dr. D. Visser AUMC

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Renoir Study

Waar gaat het onderzoek over? 
Het effect van speciale breast milk fortifier toegevoegd aan borstvoeding op de groei bij prematuren.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG locaties Oost, AUMC

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor
Hoofdonderzoeker: prof. dr. M.M. van Weissenbruch,

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. Geplande startdatum 01-05-2019.

SOS BPD

Waar gaat het onderzoek over? 
In deze studie wordt onderzocht of een hogere streefsaturatie (>95%) leidt tot betere groei bij kinderen met matig-ernstige bronchopulmonale dysplasie (BPD) dan een streefsaturatie >90%.

Welke zorginstellingen doen mee? 
AUMC, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, drs. M.E.N. van den Heuvel
Hoofdonderzoeker: dr. W. Onland, AUMC

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. De studie gaat van start in de loop van 2019.

SPOON study

Waar gaat het onderzoek over? 
Wat is het effect van de tijd waarop gestart wordt met vaste voeding bij prematuur geboren kinderen op overgewicht op tweejarige leeftijd? Vroege introductie versus late introductie van bijvoeding bij prematuren tussen 30-36 weken zwangerschapsduur en het effect hiervan op tweejarige leeftijd.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG, locatie Oost, Amphia Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse vallei, Noord West Groep Ziekenhuis, Rijnstaete Ziekenhuis, Flevo ziekenhuis, Meander Ziekenhuis

Wie werken aan dit onderzoek mee?
Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor, drs. H van Laerhoven
Hoofdonderzoeker: drs. K.M. Vissers, dr. A.J. Janse, prof. dr. ir. E.J.M. Feskens, prof. dr. H. van Goudoever.

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie? 
http://www.spoonstudie.nl/

SYNBIO-BREAST STUDY

Waar gaat het onderzoek over? 
Onderzoek naar het verband tussen synbiotische componenten in het dieet van atopische moeders en de synbiotische samenstelling van borstvoeding.

Welke zorginstellingen doen mee? 
OLVG, locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee? 
Binnen OLVG: dr. B. Vlieg-Boerstra, dr. M.H. Biezeveld, dr. S.R.D. van der Schoor, dr. A.A.M.W. van Kempen 
Hoofdonderzoeker: dr. M. Biezeveld

Worden er nog deelnemers gezocht? 
Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Gepubliceerd onderzoek

Protocol: Systematische review van het effect van neosuites op premature baby’s (Effect of single family rooms for preterm infants on neurodevelopment: study protocol for a systematic review)

Hospitalising preterm infants in single family rooms versus open bay units: a systematic review and meta-analysis. van Veenendaal NR, Heideman WH, Limpens J, van der Lee JH, van Goudoever JB, van Kempen AAMW, van der Schoor SRD. Lancet Child Adolesc Health. 2019 Mar;3(3):147-157.

Meer weten?

Voor studies op het gebied van de kindergeneeskunde in Nederland verwijzen wij u ook graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (www.nvk.nl)

Algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek in OLVG vindt u op www.olvg.nl/wetenschap Heeft u vragen over lopende onderzoeken binnen Kindergeneeskunde, neem dan contact op met dr. A.A.M.W. van Kempen (locatie Oost) of dr. K.M. Dolman (locatie West) via het secretariaat Kindergeneeskunde OLVG, (020) 599 35 28..