Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek Kindergeneeskunde

Medisch-wetenschappelijk onderzoek neemt binnen de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG een belangrijke plaats in. Evidence based medicine is de basis voor onze patiëntenzorg: vernieuwingen in de behandeling van onze patiënten baseren wij op wetenschappelijk onderzoek. Enkele speerpunten van het onderzoek zijn: allergie, neonatologie, obesitas en jeugdreuma.

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek
Als ouder kunt u gevraagd worden om uw kind deel te laten nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Actuele onderzoeken

Bij vrijwel alle lopende onderzoeken werken wij samen met andere ziekenhuizen in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele onderzoeken binnen Kindergeneeskunde:

ALBINO trial

Waar gaat het onderzoek over?

Het effect van allopurinol toediening intraveneus binnen het eerste half uur post partum in combinatie met hypothermie op de neurologische uitkomst bij kinderen met hypoxisch ischaemische encephalopathie.

Welke zorginstellingen doen mee?

WKZ, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor, drs H. van Laerhoven

Hoofdonderzoeker: dr. S.R.D. van der Schoor

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

www.albino-study.eu/

AMICA-studie:  fAMily Integrated CAre in the neonatal ward

Waar gaat het onderzoek over?

De studie onderzoekt de invloed van Family Integrated Care op ouders en hun te vroeg geboren kind tijdens de opname, maar ook na ontslag tot de leeftijd van twee jaar.

Welke zorginstellingen werken mee?

OLVG locaties Oost en West, Noord West Groep Ziekenhuis, GGD Amsterdam

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, dr. S.R.D. van der Schoor, drs. N. van Veenendaal

Binnen Noord West Groep Ziekenhuis: dr. F. Maingay

Hoofdonderzoeker: dr. A.A.M.W. van Kempen, dr. S.R.D. van der Schoor

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=6322

Antibiotica beleid bij early-onset sepsis bij neonaten: een prospectieve observationele multicenter studie

Waar gaat het onderzoek over?

Evaluatie van antibioticagebruik bij pasgeborenen met verdenking op een infectie, gebruik makend van de NVK richtlijn en te vergelijken met het gevoerde beleid

Welke zorginstellingen doen mee?

Tergooi, Blaricum; Isala Ziekenhuis, Zwolle; Spaarne Gasthuis, Hoofddorp; Westfriesgasthuis, Hoorn;

Martini Ziekenhuis, Groningen; ETZ, Tilburg; Haga Ziekenhuis, Den Haag; Flevo Ziekenhuis, Almere, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar; OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. K.M. Dolman, drs H. van Laerhoven, M.E.N. van den Heuvel

Hoofdonderzoeker: dr. K.M. Dolman

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Digestive study Interaction between Diet, Immune system, Gastro-intESTinal mIcrobiome and the sensitiVity in peanut allergic children

Waar gaat het onderzoek over?

Onderzoek naar de samenstelling van het dieet, het gastro-intestinaal microbioom (mond en darm) en de hoeveelheid pinda (reactiedrempel) waarop kinderen met pinda-allergie reageren bij een pinda provocatietest.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG, locaties Oost en West

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. B. Vlieg-Boerstra (locatie Oost), dr. M.H. Biezeveld (locatie Oost), drs. O. van Doorn (locatie West)

Hoofdonderzoeker: dr. M.H. Biezeveld

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Effective Screening for pediatric NAFLD

Waar gaat het onderzoek over?

Ontwikkelen van een effectief diagnostisch pas om kinderen met obesitas te screenen op NAFLD en het vaststellen van kosteneffectiviteit van screening voor NAFLD

Welke centra doen mee?

AMC, VUMC, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

L. Draijer, Dr. BGP Koot, Prof MA Benninga, Dr. S Bouma-de Jongh, Dr. M Chegary

Hoofdonderzoeker: Dr. BDP Koot

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

nafld@amc.nl

Empowerment of Sick Newborns in neonatal level 2 wards

Waar gaat het onderzoek over?

De studie onderzoekt of en hoe de huidige infrastructuur van het Anna Paviljoen (met Family Integrated Care (FIC), Single Family Rooms (SFR) en Co-Care/couplet care) empowerment van ouders (zelfstandigheid en zekerheid) van zieke pasgeborenen kan bevorderen, volgens ouders en zorgprofessionals. Door middel van een beschrijving van het Anna Paviljoen, het houden van focusbijeenkomsten en diepte-interviews onder ouders, verpleegkundigen en medici en de data te analyseren in het licht van het concept “patient empowerment”.

Welke zorginstellingen werken mee?

OLVG, locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen en drs. M.A. Stelwagen

Hoofdonderzoeker: dr. A.A.M.W. van Kempen

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog personen benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

MRI-JIA STUDY

Waar gaat het onderzoek over?

Onderzoek naar de waarde van MRI-scans in het stellen van de diagnose en de follow-up van patiënten met jeugdreuma (JIA)

Welke zorginstellingen doen mee?

AMC, Reade, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. K.M. Dolman

Hoofdonderzoeker: dr. K.M. Dolman

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Neoschild study

Waar gaat het onderzoek over?

Onderzoek naar de normaalwaarden van het schildklierhormoon bij gezonde pasgeborenen in de eerste twee levensweken met de volgende twee doelen:

1=optimaliseren bevestiging diagnose

Opzetten van referentie-interval schildklierhormonen rond 14e levensdag

Vergelijken van schildklierhormonen gemeten in plasma met die gemeten in hielprikbloed

2=optimaliseren screening

Opzetten van referentie-interval schildklierhormonen ten tijde van de screening (3e-6e levensdag)

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG, locatie Oost, AMC en verloskundige praktijken Amsterdam Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: prof. A.S.P. van Trotsenburg, drs J.C. Naafs, drs. C.A. Heinen, dr. S.R.D. van der Schoor

Hoofdonderzoeker: drs. J.C. Naafs

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

https://www.facebook.com/Neoschild/?fref=nf

NedROP 2

Waar gaat het onderzoek over?

Om het effect van deze veranderingen op het ontstaan van ROP in Nederland in kaart te brengen en te evalueren of de aanbevelingen voor screening en behandeling landelijk doorgevoerd en nog steeds actueel zijn zal in 2017 de NEDROP2-studie uitgevoerd worden.

Welke zorginstellingen doen mee?

LUMC, UMCU, OLVG locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: drs H. van Laerhoven

Hoofdonderzoeker: drs H. van Laerhoven

Worden er nog deelnemers gezocht?

Nee, het betreft een retrosceptieve studie.

Waar vind ik meer informatie?

www.odasstichting.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/NEDROP_2.pdf

NoGBS

Waar gaat het onderzoek over?

Streptococcen (groep B)-infecties bij neonaten.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, drs. M.E.N. van den Heuvel

Hoofdonderzoeker: dr. A.A.M.W. van Kempen

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

Nutrie study

Waar gaat het onderzoek over?

Wat is het effect van speciale zuigelingenvoeding op de groei en risico op metabool syndroom bij prematuren.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG locaties Oost en West, VUmc, NWG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: drs. D.F.J. Yumani, prof. dr. H.N. Lafeber, prof. dr. M.M. van Weissenbruch, dr. S.R.D. van der Schoor

Hoofdonderzoeker: drs. D.F.J. Yumani

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

https://www.vumc.nl/afdelingen/Neonatologie/onderzoek/lopende-studies/nutriestudie/

Presepsin

Waar gaat het onderzoek over?

De diagnostische waarde van soluble CD14 subtype in early onset sepsis bij premature pasgeborene

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: drs. H van Laerhoven

Hoofdonderzoeker: dr S.R.D. van der Schoor

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

Reviewing the Dutch Neonatal Ward

Waar gaat het onderzoek over?

Onderzoek naar de architectuur en setting van de neonatale intensive care's en postIC/HC-afdelingen in Nederland met als doel te onderzoeken of Family Integrated Care in de verschillende ziekenhuizen wordt uitgevoerd.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, dr. S.R.D. van der Schoor, drs. N. van Veenendaal, drs. C. Spruit

Hoofdonderzoeker: drs. N. van Veenendaal

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, de survey wordt nog uitgebreid naar Europees niveau.

RIVAR studie

Waar gaat het onderzoek over?

Rotavirusinfectie kan gastro-enteritis veroorzaken die vooral bij jonge zuigelingen tot ernstige dehydratie kan leiden. Sinds 2006 is er een effectief oraal vaccin beschikbaar voor jonge zuigelingen. Dit vaccin is in Nederland geregistreerd, maar niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. In mei 2016 is een studie gestart (de RIVAR-studie) waarbij zuigelingen met verhoogd risico op een ernstig verloop van een rotavirusinfectie via het ziekenhuis rotavirusvaccinatie aangeboden krijgen. Deze studie wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd in dertien ziekenhuizen verspreid door Nederland.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG locaties Oost en West, VUmc, NWG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, drs. C. Band, dr. S.R.D. van der Schoor

Hoofdonderzoeker: mw. dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

de RIVAR-studie

SPOON study

Waar gaat het onderzoek over?

Wat is het effect van de tijd waarop gestart wordt met vaste voeding bij prematuur geboren kinderen op overgewicht op tweejarige leeftijd? Vroege introductie versus late introductie van bijvoeding bij prematuren tussen 30-36 weken zwangerschapsduur en het effect hiervan op tweejarige leeftijd.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG, locatie Oost, Amphia Ziekenhuis, Gelre Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse vallei, Noord West Groep Ziekenhuis, Rijnstaete Ziekenhuis, Flevo ziekenhuis, Meander Ziekenhuis

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: drs. K.M. Vissers, dr. A.J. Janse, prof. dr. ir. E.J.M. Feskens, prof. dr. H. van Goudoever, dr. S.R.D. van der Schoor

Hoofdonderzoeker: drs. K.M. Vissers

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

http://www.spoonstudie.nl/

Stop BPD

Waar gaat het onderzoek over?

Om te onderzoeken of hydrocortison is veilig en effectief in het reduceren van de gecombineerde uitkomst van dood of BPD op de post conceptionele leeftijd van 36 weken bij chronisch beademde preterme kinderen. Hydrocortison toedienend wordt hierbij vergeleken met placebo.

Welke zorginstellingen doen mee?

AMC, OLVG

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: drs. H. van Laerhoven, dr. S.R.D. van der Schoor

Hoofdonderzoeker: drs. H. van Laerhoven

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Waar vind ik meer informatie?

www.neonatologiestudies.nl/stopbpd/protocol.asp?page_id=1072

SYNBIO-BREAST STUDY

Waar gaat het onderzoek over?

Onderzoek naar het verband tussen synbiotische componenten in het dieet van atopische moeders en de synbiotische samenstelling van borstvoeding.

Welke zorginstellingen doen mee?

OLVG, locatie Oost

Wie werken aan dit onderzoek mee?

Binnen OLVG: dr. B. Vlieg-Boerstra, dr. M.H. Biezeveld, dr. S.R.D. van der Schoor, dr. A.A.M.W. van Kempen en dr. K. Berendse

Hoofdonderzoeker: dr. M. Biezeveld

Worden er nog deelnemers gezocht?

Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.

Gepubliceerd onderzoek

Protocol: Systematische review van het effect van neosuites op premature baby’s (Effect of single family rooms for preterm infants on neurodevelopment: study protocol for a systematic review)

Meer weten?

Voor studies op het gebied van de kindergeneeskunde in Nederland verwijzen wij u ook graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (www.nvk.nl)

Algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek in OLVG vindt u op www.olvg.nl/wetenschap Heeft u vragen over lopende onderzoeken binnen Kindergeneeskunde, neem dan contact op met dr. A.A.M.W. van Kempen (locatie Oost) of dr. K.M. Dolman (locatie West) via het secretariaat Kindergeneeskunde OLVG, (020) 599 35 28..