home

Neoschild study

 • Waar gaat het onderzoek over? 
  Onderzoek naar de normaalwaarden van het schildklierhormoon bij gezonde pasgeborenen in de eerste twee levensweken met de volgende twee doelen:
  1=optimaliseren bevestiging diagnose
  Opzetten van referentie-interval schildklierhormonen rond 14e levensdag
  Vergelijken van schildklierhormonen gemeten in plasma met die gemeten in hielprikbloed
  2=optimaliseren screening
  Opzetten van referentie-interval schildklierhormonen ten tijde van de screening (3e-6e levensdag)
 • Welke zorginstellingen doen mee? 
  OLVG, locatie Oost, AUMC en verloskundige praktijken Amsterdam Oost
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Binnen OLVG: dr. S.R.D. van der Schoor
  Hoofdonderzoeker: prof. A.S.P. van Trotsenburg, drs J.C. Naafs
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.
 • Waar vind ik meer informatie? 
  Voor meer info klikt u hier