home

Wetenschappelijk onderzoek Kindergeneeskunde

Medisch-wetenschappelijk onderzoek neemt binnen de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG een belangrijke plaats in. Evidence based medicine is de basis voor onze patiëntenzorg: vernieuwingen in de behandeling van onze patiënten baseren wij op wetenschappelijk onderzoek. Enkele speerpunten van het onderzoek zijn: allergie, neonatologie, obesitas en jeugdreuma.

Deelname medisch-wetenschappelijk onderzoek
Als ouder kunt u gevraagd worden om uw kind deel te laten nemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit aan een onderzoek deel te nemen, wordt u altijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht om mee te doen. Afzien van deelname heeft uiteraard geen invloed op uw behandeling.

Gepubliceerd onderzoek

Protocol: Systematische review van het effect van neosuites op premature baby’s (Effect of single family rooms for preterm infants on neurodevelopment: study protocol for a systematic review)

Hospitalising preterm infants in single family rooms versus open bay units: a systematic review and meta-analysis. van Veenendaal NR, Heideman WH, Limpens J, van der Lee JH, van Goudoever JB, van Kempen AAMW, van der Schoor SRD. Lancet Child Adolesc Health. 2019 Mar;3(3):147-157.

Meer weten?

Voor studies op het gebied van de kindergeneeskunde in Nederland verwijzen wij u ook graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (www.nvk.nl)

Algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek in OLVG vindt u op www.olvg.nl/wetenschap Heeft u vragen over lopende onderzoeken binnen Kindergeneeskunde, neem dan contact op met dr. A.A.M.W. van Kempen (locatie Oost) of dr. K.M. Dolman (locatie West) via het secretariaat Kindergeneeskunde OLVG, (020) 599 35 28.

Actuele onderzoeken

Bij vrijwel alle lopende onderzoeken werken wij samen met andere ziekenhuizen in Nederland.

Hieronder vindt u een overzicht van alle actuele onderzoeken binnen Kindergeneeskunde: