home

Antibiotica beleid bij early-onset sepsis bij neonaten: een prospectieve observationele multicenter studie

 • Waar gaat het onderzoek over? 
  Evaluatie van antibioticagebruik bij pasgeborenen met verdenking op een infectie, gebruik makend van de NVK richtlijn en te vergelijken met het gevoerde beleid
 • Welke zorginstellingen doen mee? 
  Tergooi, Blaricum; Isala Ziekenhuis, Zwolle; Spaarne Gasthuis, Hoofddorp; Dijklander ziekenhuis, Hoorn;
  Martini Ziekenhuis, Groningen; ETZ, Tilburg; Haga Ziekenhuis, Den Haag; Flevo Ziekenhuis, Almere, Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar; OLVG
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Binnen OLVG: dr. K.M. Dolman, drs H. van Laerhoven, M.E.N. van den Heuvel
  Hoofdonderzoeker: dr. K.M. Dolman
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.