home

SOS BPD

 • Waar gaat het onderzoek over? 
  In deze studie wordt onderzocht of een hogere streefsaturatie (>95%) leidt tot betere groei bij kinderen met matig-ernstige bronchopulmonale dysplasie (BPD) dan een streefsaturatie >90%.
 • Welke zorginstellingen doen mee? 
  AUMC, OLVG
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Binnen OLVG: dr. A.A.M.W. van Kempen, drs. M.E.N. van den Heuvel
  Hoofdonderzoeker: dr. W. Onland, AUMC
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen. De studie gaat van start in de loop van 2019.