home

Presepsin

 • Waar gaat het onderzoek over? 
  De diagnostische waarde van soluble CD14 subtype in early onset sepsis bij premature pasgeborene
 • Welke zorginstellingen doen mee? 
  OLVG, AUMC
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  Binnen OLVG: drs. H van Laerhoven, dr S.R.D. van der Schoor
  Hoofdonderzoeker: dr. D. Visser AUMC
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja, er worden nog patiënten benaderd om aan dit onderzoek deel te nemen.