Wetenschap

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG

De stichting heeft als doel het stimuleren en faciliteren van onderwijs, opleidingen en medisch wetenschappelijk onderzoek in OLVG, in de ruimste zin des woords. De stichting heeft zich tot nu toe vooral gericht op het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijke klimaat in OLVG.

De stichting beschikt over beperkte middelen en het doel is om door middel van fondsenwerving uit te breiden, zodat meer projecten op gang kunnen worden gebracht. 

Uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG heeft tweemaal per jaar een vergadering, waarin het beleid wordt besproken en de financiële middelen worden geallocceerd.

Voorts ondersteunt zij de prijzen die beschikbaar worden gesteld aan de winnaars tijdens de jaarlijkse wetenschapsdag: dr. Keeman Wetenschapsprijs voor de beste publicatie van het voorgaande jaar en de beste abstract- en posterpresentatie.

Jaarlijks zijn er 2 subsidierondes waarvoor onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend.

Lees meer over de PDF-pictogramgefinancieerde projecten.pdf uit eerdere subsidierondes.

Daarnaast maken wetenschappelijke activiteiten als congresbezoek en het publiceren van artikelen in open access journals het gehele jaar door aanspraak op subsidie.

Voor alle genoemde onderwerpen zijn criteria opgesteld. 

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. dr. J.Th.M. van der Schoot, voorzitter
  • Dhr. J.M. Timmer, lid
  • Prof. dr. W. A. Verheugt, lid 
  • Dhr. dr. J.S.  van der Zee, lid
  • Dhr. prof. dr. A. Honig, lid

De bestuurders ontvangen geen beloning.

Doneren?

Draagt u het wetenschappelijk onderzoek van OLVG een warm hart toe? U kunt eenmalig of periodiek uw  donatie over maken op rekening NL82 ABNA 0230091814.

Contactgegevens

Jan Tooropstraat 164
1061 AE  Amsterdam 

Telefoon: (020) 51088899
Fax: (020) 618 8468
e-mail: stichtingwetenschap@olvg.nl

RSIN nr.: 809718777