home

Over de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG heeft als doel het stimuleren en faciliteren van onderwijs, opleidingen en medisch wetenschappelijk onderzoek in OLVG, in de ruimste zin des woords.

De stichting richt zich met name op het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijke klimaat in OLVG.

Uitgeoefende activiteiten

Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG heeft tweemaal per jaar een vergadering, waarin het beleid wordt besproken en de financiële middelen worden geallocceerd.

Voorts ondersteunt zij de prijzen die beschikbaar worden gesteld aan de winnaars tijdens de jaarlijkse wetenschapsdag: dr. Keeman Wetenschapsprijs voor de beste publicatie van het voorgaande jaar en de beste abstract- en posterpresentatie.

Jaarlijks is er 1 subsidieronde waarvoor onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend.

Daarnaast maken wetenschappelijke activiteiten als congresbezoek en het publiceren van artikelen in open access journals het gehele jaar door aanspraak op subsidie.

Voor alle genoemde onderwerpen zijn criteria opgesteld. 

Doneren?

Draagt u het wetenschappelijk onderzoek van OLVG een warm hart toe? U kunt eenmalig of periodiek uw donatie overmaken op rekening NL82 ABNA 0230091814.

Jaarcijfers

Bekijk de jaarcijfers.

 Jaarcijfers Swoo 2017
Jaarcijfers_swoo_2018
 Jaarcijfers Swoo 2019
Jaarcijfers Swoo 2020

 

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan.

 beleidsplan_swoo_april_2019.pdf

 

ANBI-gegevens

Stichting Wetenschappelijke Onderzoek OLVG is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 41202930 en RSIN 80971877. Bekijk de ANBI-gegevens: 

 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen_jaarrekening_2020.pdf