home

Mireille Stelwagen : hé wat interessant!

Over het onderzoek 'Empowerment of parents of Sick Newborns in neonatal level 2 wards', naar de ervaringen van ouders en zorgprofessionals met familiegerichte zorg in het Anna Paviljoen.

Ik werk als verpleegkundig opleider op OLVG, locatie Oost en ben betrokken bij de verpleegkundige vervolgopleidingen Neonatologie en Obstetrie.

In 2013 ben ik gevraagd om een functie te helpen ontwikkelen, waarin de verpleegkundige zowel de moeder als de pasgeborene kan verplegen.

 In 2014 werd deze functie in het leven geroepen om ouders zo min mogelijk te confronteren met de verschillende soorten verpleegkundigen binnen de familiesuites van het Anna Paviljoen.

Nu begeleid ik studenten die bij het Anna Paviljoen werken, geef advies aan teamleiders en spreek ouders over hun ervaring met familiegerichte zorg. Ook geef ik les aan verpleegkundigen bij de vervolgopleidingen. De combinatie van onderwijs, opleiding en onderzoek maakt mijn werk ontzettend afwisselend. 

Aanleiding voor het onderzoek 

Het Anna Paviljoen biedt familiegerichte zorg waarbij zieke pasgeborenen niet meer worden gescheiden van hun ouders en ouders zoveel mogelijk zelf voor hun pasgeborenen kunnen zorgen. Dit concept is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en opgezet door zorgprofessionals. Ik dacht: Hé, wat interessant!  En vroeg mij af hoe ouders zorg binnen deze nieuwe afdeling ervaren. Hiervoor heb ik een onderzoeksopzet geschreven en een team samengesteld om het onderzoek gezamenlijk uit te voeren.

Eerste fase onderzoek

Na een literatuurstudie naar de interventies die belangrijk zijn voor het versterken van de positie van de patiënt (empowerment) is er documentenonderzoek gedaan naar de invoering van deze interventies binnen het Anna Paviljoen. Vervolgens heb ik een jaar lang, iedere drie maanden, focusbijeenkomsten gehouden met ouders. Deze heb ik afgewisseld met interviews. Met behulp van een model over patiënt empowerment analyseren wij de data met behulp van thema’s. Ook hebben we neonatologieverpleegkundigen en kinderartsen geïnterviewd over hun ervaringen. 

Eerste onderzoeksresultaten

De integratie van moeder- en kindzorg is lastig. Er wordt toch snel gefocust op óf alleen het kind óf alleen de moeder. Want het verplegen van moeder en kind op 1 kamer gebeurt wel, maar een echt zieke moeder wordt vaak toch nog gescheiden van haar pasgeborene, of andersom. En partners kunnen niet altijd blijven. 

Het concept dat het Anna Paviljoen neerzet is vrij uniek in Europa. Onze verpleegkundigen moeder-pasgeborenen blijken veel beter in staat om geïntegreerde zorg te bieden. Zij ontwikkelen zich meer en meer tot familiecoaches. En dat is wederom een grote omschakeling. Het is daarom belangrijk om te weten wat we moeten onderwijzen en verder implementeren. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag. Zo kunnen we het vakgebied nog verder ontwikkelen.

Tweede fase onderzoek

Met de subsidie die we van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG hebben ontvangen hebben we nu ons onderzoek vervolgd en ook de gegevens van de verpleegkundigen moeder-pasgeborene, de obstetrieverpleegkundigen en gynaecologen verzameld. Deze medewerkers zijn overwegend positief over de integratie van moeder- en kindzorg en hoe dit traject gelopen is.