home

Over Stichting Wetenschappelijk Onderzoek

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG heeft als doel het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen in OLVG, in de ruimste zin van het woord. 

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek kunnen we onze zorg continu blijven verbeteren, zodat we de patiënt de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden.

Doneren?

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als er geld beschikbaar is. Via uw donatie maakt u wetenschappelijk onderzoek in OLVG mogelijk. U kunt een donatie overmaken op rekening NL82 ABNA 0230091814, t.b.v. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG.

Iedere donatie, klein of groot, is erg welkom!

Hoe wordt het geld besteed?

De Stichting besteedt op de volgende manieren geld aan wetenschappelijk onderzoek binnen OLVG:

  • Jaarlijks wordt een subsidieronde georganiseerd waarvoor onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend. Het bedrag wordt verspreid over meerdere onderzoeksprojecten.
  • Gedurende het jaar kunnen onderzoekers doorlopend subsidie aanvragen voor wetenschappelijke activiteiten als het publiceren van artikelen in open access journals en congresbezoek.
  • Tijdens de jaarlijkse wetenschapsdag wordt de dr. Keeman publicatieprijs voor de beste publicatie van het voorgaande jaar, en de beste abstract- en posterpresentaties uitgereikt Deze prijzen gaan gepaard met een geldbedrag dat te besteden is aan wetenschappelijk onderzoek. De winnaars worden altijd in de najaarseditie van het wetenschapsmagazine gepubliceerd.

Voor meer informatie hierover, mail stichtingwetenschap@olvg.nl.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG komt tweemaal per jaar bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst wordt het beleid besproken en de financiële middelen worden gealloceerd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Dhr. prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch, voorzitter
  • Dhr. C.J.H. Buren, penningmeester
  • Dhr. dr. C.E.H. Siegert, secretaris
  • Mw. prof. dr. D.D.M. Braat, lid 
  • Dhr. prof. dr. W.A. Verheugt, lid 

Jaarcijfers

Contact Stichting Wetenschap OLVG

Telefoon: 0638 85 05 13
E-mail: stichtingwetenschap@olvg.nl

Adres:
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

KVK nummer: 41202930
RSIN: 809718777