home

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek : Laat wetenschap leven

Of het nu gaat om een eenvoudige behandeling of een complexe ingreep. Iedereen die OLVG bezoekt beseft hoe belangrijk kwalitatief goede en toegankelijke zorg is. De patiëntenstroom in OLVG is veel groter dan in een academisch ziekenhuis. Dit biedt kansen voor wetenschappelijke onderzoeken met grote impact. OLVG onderzoek is op grote groepen mensen toepasbaar.

Als grootste topklinisch opleidingsziekenhuis van Nederland wil OLVG nieuwe wetenschappelijke inzichten gebruiken om te komen tot snellere diagnose, betere behandelingen en een lagere druk op de zorg. Zo kunnen we patiënten de best mogelijke zorg blijven bieden.

Onze onderzoekers zijn doorzetters

In OLVG kan ieders idee uitgroeien tot een goed onderzoeksproject en krijgt ieder talent een kans. Er zijn verpleegkundigen en fysiotherapeuten die onderzoeken en promoveren. En medisch specialisten die op uiteenlopende thema’s (bijzonder) hoogleraar zijn. OLVG onderzoekers hebben hart voor de zaak en werken meestal in eigen tijd aan hun onderzoek. Hun kennis en onderzoeksresultaten worden wereldwijd gedeeld.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG draagt zorgt voor wetenschap in het grootste stadziekenhuis van Amsterdam

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG zet zich in om wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen in OLVG te stimuleren en faciliteren. Door jaarlijks:

  • Subsidierondes voor onderzoekers in OLVG te verzorgen. Gemiddeld wordt aan vijf onderzoekers een subsidiebedrag van € 50.000 toegekend om hun veelbelovende wetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren: Lees hier meer over deze onderzoeksprojecten en toegekende subsidies in 2023
  • Onderzoekers de mogelijkheid te bieden om financiële steun aan te vragen voor het publiceren van artikelen en congresbezoeken
  • De OLVG Wetenschapsweek en OLVG Wetenschapsdag te verzorgen. Een publiek toegankelijk event waar onderzoekers met hun pitches en presentaties mee kunnen dingen voor de eervolle Keeman publicatieprijs
  • Drie keer per jaar een OLVG wetenschapsmagazine te publiceren

Vrienden van OLVG maakt meer onderzoek mogelijk

Ook stichting Vrienden van OLVG besteedt aandacht aan verbetering van patiëntenzorg in OLVG en onderzoek, want dat is helaas hard nodig. Er is, elk jaar, onvoldoende budget om alle aanvragen van onderzoekers te kunnen steunen.

Als OLVG nu, met extra steun van donateurs, kan inzetten op het doen van meer noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek, kan het stadsziekenhuis meer betekenen voor de gezondheid van vele generaties Amsterdammers.

Help ons vooruit met een donatie voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kan door op vele manieren. Door OLVG Vriend te worden met een periodieke schenking, sponsoring of eenmalig te doneren voor een actueel wetenschappelijk onderzoek waar wij extra steun voor vragen.

Lees meer op de website van Vrienden van OLVG: https://vriendenvanolvg.nl/projecten/ of doneer direct https://vriendenvanolvg.nl/doneer-direct/

 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG is een goed doel en door de belastingdienst aangemerkt al Algemeen Nut Beoogde Instelling, waardoor er voor giften en sponsoring fiscaal aantrekkelijke regels gelden. Het is een steunstichting van ziekenhuis OLVG.

Meer weten of vragen, stuur een email naar: stichtingwetenschap@olvg.nl

Informatie over het bestuur en jaarverslagen van de stichting vindt u op deze pagina