home

Mariëlle van Pampus : een traumatische bevalling kan leiden tot PTSS

De optimum studie onderzoekt de effectiviteit en veiligheid van EMDR bij zwangeren. Als de angst zwangerschapsgerelateerd is, dan is het mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek.


Aanleiding voor het onderzoek

Uit cijfers blijkt dat in Nederland maar liefst 20-30% van de vrouwen een negatieve ervaring overhoudt  aan de bevalling. Dit is een van de redenen dat ik ben me enige jaren geleden ben gaan verdiepen in traumatisch ervaren bevallingen en zwangeren die een traumatische ervaring gehad hebben.
Als je tijdens je zwangerschap heel angstig bent, dan heb je een verhoogde kans op vroeggeboorte, groeivertraging en/of bindingsproblemen met de baby. Ook de kans op een keizersnede neemt toe. Ik ben dan ook van mening dat we door het behandelen van zwangeren met angstgerelateerde klachten met preventie bezig zijn.

Samen met Melanie Baas, psycholoog en arts, kwamen we tot de conclusie dat het interessant zou zijn onderzoek te doen naar EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) als behandeloptie. Dit is een vorm van traumatherapie waarbij negatieve herinneringen worden weggehaald. Het voordeel van EMDR is, dat het ook mogelijk om is een flash forward doen, zodat je gaat anticiperen op je bevalling en positieve gedachten hieraan gaat koppelen. Bovendien zijn er meestal maar een paar sessies nodig. Dit terwijl de meeste psychologische behandeltrajecten doorgaans meer tijd vergen. 

Over de Optimum Studie

In maart 2015 zijn we gestart met de Optimum studie. We doen dit onderzoek, waarvoor we subsidie hebben gekregen, niet alleen in OLVG, maar ook in vijf verloskundigepraktijken in de eerste lijn.

Er hebben ongeveer 180 zwangeren meegedaan aan dit onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend, de data wordt geanalyseerd. Dit onderzoek heeft een vervolg gekregen in de PERCEIVE studie. Het doel van deze studie is om de effectiviteit en veiligheid van EMDR in een vroeg stadium op post traumatische stress symptomen te onderzoeken.

 

Lees meer over de Optimum Studie

Hoera een baby #fail

Lees het artikel over traumatische bevallingen in Ouders van Nu.