home

Optimum studie - EMDR bij zwangeren

Sommige vrouwen ervaren een bevalling als traumatisch, wat kan leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Vrouwen die nog nooit eerder bevallen zijn kunnen ook extreem angstig zijn voor de naderende bevalling.

EMDR-therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is bewezen effectief voor PTSS en bij sommige angststoornissen. Onder zwangeren is echter nog nauwelijks onderzocht wat het effect is van EMDR-therapie op deze klachten.

  • Hoofdonderzoeker / principal investigator 
    dr. M.G. van Pampus
  • Status onderzoek
    Voor dit onderzoek benaderen wij geen patiënten meer.

Meer informatie

Onderzoeker Mariëlle van Pampus aan het woord

Meer over de Optimum Studie