home

BITE : English follows Dutch

Onderzoek naar de behandeling van bicepspeeslijden bij rotatorcuff scheuren.

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit onderzoek vergelijkt 2 operatiemethoden voor de behandeling van de bicepspees bij rotatorcuff scheuren in de schouder.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contactpersonen (research coordinator / onderzoeksassistent)
  A.D. Klaassen, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee? 
  We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek benaderen we geen patiënten meer.

Meer informatie

Onderzoeker Amanda Klaassen aan het woord

Examination of Long Head Biceps treatment: tenotomy versus tenodesis

 • This study 
  Compares the functional shoulder outcomes in long head biceps tenotomy versus long head biceps tenodesis in patients with a rotator cuff rupture. 
 • Principal investigator
  D.F.P. van Deurzen, MD
 • Contact Joint Research
  A.D. Klaassen, MSc
 • This study is in collaboration with 
  Multiple hospitals in the Netherlands.
 • For this study 
  Inclusion has been completed.