Home

Geriatriewij bieden u goede zorg dichtbij huis

Ouderengeneeskunde | OLVG

De afdeling Geriatrie, ook wel Ouderengeneeskunde genoemd, richt zich op ouderen vanaf 70 jaar die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Vaak is er bij onze patiënten sprake van een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Het doel van onderzoek en behandeling is behoud of herstel van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Geriatrie is een deelspecialisme van Interne Geneeskunde

Zowel op OLVG, locatie Oost als op OLVG, locatie West werken klinisch geriaters, internisten ouderen, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen geriatrie.

U kunt naar de afdeling Geriatrie verwezen worden als er sprake is van de volgende gezondheidsproblemen: 

  • meerdere lichamelijke klachten tegelijkertijd
  • geheugenproblematiek, verwardheid of onrust
  • interesseverlies, piekeren, nergens meer toe komen
  • loopproblemen, vallen of neiging tot vallen
  • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren, verminderde zelfzorg
  • het gebruik van meerdere medicijnen die elkaar mogelijk negatief beïnvloeden (polyfarmacie)

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.