Home

Geriatriewij bieden u goede zorg dichtbij huis

Ouderengeneeskunde | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 480 71 89 of 480 72 62

Locatie Oost

020 599 27 94

De afdeling Geriatrie, ook wel Ouderengeneeskunde genoemd, richt zich op ouderen vanaf 70 jaar die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Vaak is er bij onze patiënten sprake van een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied. Het doel van onderzoek en behandeling is behoud of herstel van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Geriatrie is een deelspecialisme van Interne Geneeskunde

Zowel op OLVG, locatie Oost als op OLVG, locatie West werken medisch specialisten, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen geriatrie.

U kunt naar de afdeling Geriatrie verwezen worden als er sprake is van de volgende gezondheidsproblemen: 

  • meerdere lichamelijke klachten tegelijkertijd
  • geheugenproblematiek, verwardheid of onrust
  • interesseverlies, piekeren, nergens meer toe komen
  • loopproblemen, vallen of neiging tot vallen
  • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren, verminderde zelfzorg
  • het gebruik van meerdere medicijnen die elkaar mogelijk negatief beïnvloeden (polyfarmacie)

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.

Ervaringsverhaal

7 juni 2017

Geriater Oscar de Vriestijd is mijn instrument

Als geriater houd ik me bezig met zorg voor ouderen. Wát een ‘oudere’ is? Een leeftijd kan ik niet noemen. Een marathonloper van 80 zal ik niet op mijn spreekuur zien. Iemand van 70 die alles heeft gedaan wat God verboden heeft wellicht weer wel. Wat mijn patiënten gemeen hebben, is dat ze meerdere gezondheidsklachten hebben die hen belemmeren in hun functioneren. Dat vraagt om een andere aanpak dan bij veel andere specialismen: tijd is mijn instrument.

Lees verder