home

Polikliniek Geriatrie : u kunt hiervoor terecht bij Geriatrie

Polikliniek Geriatrie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 71

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15 - 16.15 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Gezondheidsproblemen waarvoor u naar de poli Geriatrie op zowel locatie Oost, als op locatie West verwezen kunt worden zijn:

 • meerdere lichamelijke klachten tegelijkertijd;
 • geheugenproblematiek, verwardheid of onrust;
 • interesseverlies, piekeren, nergens meer toe komen;
 • loopproblemen, vallen of neiging tot vallen;
 • onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren, verminderde zelfzorg.

Op beide poliklinieken Geriatrie werken internisten-ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen geriatrie. 

Uw afspraak

Nadat u zich bij de balie gemeld heeft, wordt u ontvangen door een verpleegkundige, die het programma van die dag met u zal doornemen. Ook als u vragen heeft, kunt u die aan de verpleegkundige  stellen.

Uw afspraak duurt ongeveer 4 uur. Deze afspraak bestaat uit een onderzoek door de arts en aanvullend onderzoek door de verpleegkundige. Voorafgaand aan uw bezoek vindt er indien nodig bloedonderzoek plaats. Op indicatie vindt er aanvullend radiologisch onderzoek plaats, dit proberen we op dezelfde dag te plannen.   

Het uitslaggesprek van uw bezoek zal veelal op een later moment, telefonisch, plaatsvinden. Een enkele keer voert de arts het uitslaggesprek wél op de zelfde dag van het bezoek. 

Gedurende de hele dag is er koffie en thee beschikbaar. 

Waarom heeft uw huisarts een verwijzing naar ons verstuurd?

Uw huisarts heeft ons gevraagd om te onderzoeken of er een achterliggende oorzaak van uw  lichamelijke en/of geheugenproblemen is. Dat u weleens iets vergeet is op zich heel normaal. Het kan echter ook zijn dat er een medische oorzaak is. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van dementie. Ook kunnen uw geheugenproblemen mogelijk veroorzaakt worden door een slaapstoornis of medicatie. 

Het maken van een afspraak

Voor een afspraak bij ons is een verwijzing van uw huisarts nodig.

Binnen 10 werkdagen nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Het is daarom belangrijk dat uw huisarts uw telefoonnummer en indien nodig dat van uw mantelzorger in de verwijzing vermeldt. In overleg met u en/of uw mantelzorger  wordt de afspraak gepland. U ontvangt deze afspraak ter bevestiging per post. 

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Geriatrie is het wenselijk dat er een begeleider of iemand die u goed kent met u meekomt.

Het is belangrijk dat u onderstaande meebrengt:

 • alle medicijnen die u gebruikt, ook de middelen die u zelf, zonder recept hebt gekocht;
 • hulpmiddelen, zoals een (lees)bril en/of hoorapparaat;
 • indien van toepassing uw loophulpmiddel (rollator, stok) of rolstoel;
 • uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • zo mogelijk uw eigen rolstoel
 • heeft u diabetes? Neem dan uw glucosemeter en eventueel insuline mee

Wanneer u, na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 16.15 uur telefonisch bereikbaar.