home

Geheugenpoli voor ouderen met een migratie-achtergrond : wordt gehouden door Polikliniek Geriatrie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
route 34

Tijden spreekuur

ma t/m vrij: 8.15-16.15 uur

Over dit spreekuur

De afdeling Geriatrie heeft een speciale polikliniek voor het onderzoek van geheugenproblemen bij ouderen met een migratie-achtergrond. Dit houdt in dat er aanpassingen zijn gedaan om de reguliere diagnostiek en behandeling zoals die binnen de geheugenpolikliniek wordt geboden, toegankelijk te maken voor ouderen met een migratie-achtergrond. Het is fijn als u een naaste of familielid meeneemt naar de afspraak.

Locatie en ontvangst afspraak

U ontvangt een brief met aanvangstijd en de locatie waar u zich kunt melden. Dit kan voor locatie West routenummer 71 (7e etage) of routenummer 01 (begane grond) zijn. 

Nadat u zich bij de balie gemeld heeft, wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Zij zal het programma van die dag met u doornemen.  Ook als u vragen heeft, kunt u die aan haar stellen.

Tolk beschikbaar 

Op deze polikliniek is indien noodzakelijk een tolk aanwezig die de taal van de patiënt spreekt. U kunt daarom in uw eigen taal vertellen waar u last van heeft. Zowel artsen als tolken hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij niets mogen vertellen aan anderen.
Er zijn tolken beschikbaar in alle talen. 

We hebben ook testen voor uw geheugen in uw eigen taal. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aangepaste diagnostische tests voor het in kaart brengen van het geheugen, het denken en het handelen.
Ook de ergotherapeut heeft een aangepaste set van taken ontwikkeld die geschikt zijn voor ouderen uit andere culturen.

Waarom heeft mijn huisarts een afspraak gemaakt?

Uw huisarts heeft ons gevraagd om te onderzoeken of er een achterliggende oorzaak van uw geheugenproblemen is. Dat u weleens iets vergeet is op zich heel normaal. Het kan echter ook zijn dat er een medische oorzaak is. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van dementie. Ook kunnen uw geheugenproblemen mogelijk veroorzaakt worden door een slaapstoornis of medicatie. 

Wat gebeurt er tijdens uw afspraak?

In de brief die u ontvangt staat de aanvangstijd van uw afspraak onze polikliniek. De afspraak duurt gemiddeld 4 tot 6 uur.

Gesprek met uw arts
Als eerste heeft u een gesprek met de arts. Daar kunt u vertellen waar u last van heeft en welke klachten u heeft.

Onderzoeken
Er vindt bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek plaats. Indien nodig kunnen ook andere onderzoeken plaatsvinden, zoals het maken van een hartfilmpje (ECG), een röntgenfoto of een hersenscan.

Testen
Een verpleegkundige neemt testen af over uw geheugen, concentratie en stemming.

Tweede gesprek met uw arts
De uitslag van de onderzoeken en testen zijn op dezelfde dag klaar. Tijdens het tweede gesprek met de arts worden de uitslagen met u en uw naaste of familielid besproken. 
Uw huisarts krijgt een brief met de uitslag van de onderzoeken en testen.

Vervolgafspraak
Zo nodig komt u terug voor extra afspraken. De afspraken kunnen met een ergotherapeut, psychiater of maatschappelijk werk zijn. 

Faciliteiten
Gedurende de hele dag is er koffie en thee beschikbaar. 

STZ-erkenning

Deze polikliniek voor geheugenproblematiek bij ouderen met een migratie-achtergrond is erkend in het STZ-zorgregister. Dit STZ-kenmerk biedt ons de mogelijkheid om onderzoek te blijven doen en onze eigen expertise uit te breiden.