Soms heeft u tijdens of na een opname in het OLVG een dieet nodig dat aansluit op uw ziekte of aandoening. Uw specialist verwijst u dan door naar de afdeling Diëtetiek. De diëtist begeleidt en motiveert u bij het volgen van uw dieet en voorziet u van praktische tips en ideeën voor het inpassen van het dieet in uw dagelijks leven. Ook kan de diëtist speciale dieetpreparaten voorschrijven.

Behandeling

Als u nog opgenomen bent in het OLVG komt de diëtist op verzoek van uw specialist bij u langs aan het bed. Is er geen sprake van een opname dan vindt uw afspraak plaats op de polikliniek.

U kunt alleen bij de afdeling Diëtetiek terecht als u al onder behandeling bent bij het OLVG en u een verwijzing heeft van uw behandelend specialist.

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten in relatie tot uw voeding, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden geïnventariseerd. Ook verzamelt de diëtist de volgende gegevens:

  • bloeduitslagen
  • ziektegeschiedenis
  • medicijngebruik

De diëtist inventariseert uw hulpvraag en stelt samen met u de behandeldoelen vast. U krijgt uitleg over voeding met betrekking tot uw ziekte en advies over het gewenste dieet.

Tijdens de vervolgbezoeken bespreekt u uw ervaringen met het volgen van het dieet. Ook vindt er een evaluatie plaats aan de hand van de resultaten en de medische gegevens. De diëtist geeft u aanvullende informatie over uw dieet, stelt het dieet eventueel bij en beantwoordt uw vragen. De duur van de behandeling is afhankelijk van het ziekteverloop en het effect van het dieet.

Dieet

Samen met u bekijkt de diëtist uw huidige voedings- en eetgewoonten. Aan de hand hiervan stelt de diëtist een dieet samen. Hierbij wordt dus zo veel mogelijk rekening gehouden met uw eetgewoonten, smaak, leef-, werk- en financiële omstandigheden.

Kosten van uw dieet

De kosten van een bezoek aan de diëtist zijn voor rekening van het OLVG. Als u opgenomen bent, geldt dit ook voor de speciale dieetpreparaten die u gebruikt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
Als u een dieetpreparaat voorgeschreven krijgt voor thuis, vraagt uw diëtist een machtiging aan voor een vergoeding via uw zorgverzekeraar. De vergoeding kan per situatie verschillen.

Contact Diëtetiek

(020) 599 34 72
ma t/m vrij van 08.30 - 16.00 uur
dietetiek@olvg.nl