home

Polikliniek Diëtetiek : u kunt hiervoor terecht bij Diëtetiek

Polikliniek Diëtetiek

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.30 - 16.00 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.00 - 16.00 uur

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

U kunt bij de polikliniek Diëtetiek terecht als u een verwijzing heeft van de specialist in OLVG. De diëtisten in OLVG behandelen niet alle ziektebeelden. Soms verwijzen wij u door naar een diëtist buiten het ziekenhuis.

Bent u of uw kind verwezen naar de diëtist door uw behandelend specialist uit OLVG? Dan maakt de secretaresse van de afdeling diëtetiek meestal de eerste afspraak voor u. Deze krijgt u via Mijn OLVG, per mail of per brief toegestuurd.|
Als u nog geen afspraak heeft ontvangen, kunt u zelf telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Diëtetiek voor het maken van een afspraak.
De afspraak kan op locatie plaatsvinden, telefonisch of via beeldbellen.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten in relatie tot uw voeding, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden geïnventariseerd. Ook verzamelt de diëtist de volgende gegevens:

  • Bloeduitslagen
  • Ziektegeschiedenis
  • Medicijngebruik

De diëtist inventariseert uw hulpvraag en stelt samen met u de behandeldoelen vast. U krijgt uitleg over voeding met betrekking tot uw ziekte en advies over het gewenste dieet. Indien nodig heeft de diëtist overleg met uw behandelend arts en/of verpleegkundig specialist.

Tijdens de vervolgafspraak bespreekt u uw ervaringen met het volgen van het dieet. Ook vindt er een evaluatie plaats aan de hand van de resultaten en de medische gegevens.
De diëtist geeft u aanvullende informatie over uw dieet, stelt het dieet eventueel bij en beantwoordt uw vragen. De duur van de behandeling is afhankelijk van het ziekteverloop en het effect van het dieet.

Dieet

Samen met u bekijkt de diëtist uw huidige voedings- en eetgewoonten. Aan de hand hiervan stelt de diëtist een dieet samen. Hierbij wordt dus zo veel mogelijk rekening gehouden met uw eetgewoonten, smaak, leef-, werk- en financiële omstandigheden.

Kosten van uw dieet

De kosten van een bezoek aan de diëtist zijn voor rekening van OLVG.

  • Als u opgenomen bent, geldt dit ook voor de speciale dieetpreparaten die u gebruikt tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
  • Als u een dieetpreparaat voorgeschreven krijgt voor thuis, vraagt uw diëtist een machtiging aan voor een vergoeding via uw zorgverzekeraar.

De vergoeding kan per situatie verschillen.

Vaste afspraaktijden

De behandelingen door de diëtist op de polikliniek zijn op vaste tijden. Wij verzoeken u daarom om op tijd aanwezig te zijn. In geval van een telefonische afspraak, uw telefoon bij de hand te houden. De diëtist belt met een anoniem nummer.

Telefonische afspraak met de diëtist?

De diëtist neemt in dit geval zelf contact met u op, in principe op de dag (en tijd) dat de afspraak gepland staat. Het kan echter voorkomen dat dit een andere dag en/of tijd is dan de afspraak in Mijn OLVG of die u per mail heeft doorgekregen.
Let op: de diëtist belt met een anoniem nummer.