home

Nefrologie en predialyse

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Tijden spreekuur

elke werkdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Over dit spreekuur

Wanneer u een nierziekte heeft, kan de internist of nefroloog u doorverwijzen naar de diëtist om een persoonlijk dieetadvies met u op te stellen.

In de predialysefase is de behandeling gericht op het behoud van de nierfunctie: het zo lang mogelijk uitstellen van dialyse. Een aangepast dieet en medicijnen kunnen hieraan bijdragen. Het predialyse-team begeleidt de patiënten. Dit team bestaat uit een nefroloog, een predialyse-verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een diëtist.