home

Zorgpad

Eierstokkanker : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van eierstokkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.  

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor de behandeling van eierstokkanker werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC, VUmc en het Centrum voor Gynaecologische Oncologie.

Over eierstokkanker

Bij eierstokkanker (ovariumcarcinoom) zijn er kwaadaardige gezwellen aan het weefsel van de eierstokken. In Nederland wordt deze ziekte per jaar bij ongeveer 1.200 vrouwen vastgesteld. Eierstokkanker komt het meest voor bij vrouwen die ouder dan vijftig zijn, maar de ziekte kan op alle leeftijden ontstaan. Een bepaalde vorm van eierstokkanker, de kiemceltumor, komt juist vooral voor bij jonge meisjes en veel minder bij volwassen vrouwen.
Bij ongeveer 10 procent van de vrouwen met eierstokkanker speelt erfelijkheid een rol. Erfelijke eierstokkanker kan samengaan met erfelijke borstkanker.

Stap 1

Symptomen

Eierstokkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Vroege ontdekking

Eierstokkanker geeft vaak pas laat klachten. Meestal zijn er zelfs helemaal geen klachten, zeker niet in een vroeg stadium.

Klachten die op kunnen treden zijn:

  • vage maag/darm klachten
  • toename van de buikomvang
  • mictie- of defaecatieproblemen

Stap 4

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Mensen met eierstokkanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat uit een gynaecoloog,  internist-oncoloog,  radioloog, patholoog, nucleair geneeskundigen, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines.  Wij werken intensief samen met specialisten uit BovenIJ ziekenhuis, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, AMC  en VUMC.

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team  de uitslagen van de onderzoeken die verricht zijn. Aan de hand hiervan wordt een behandeladvies geformuleerd. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige websites

Stap 5

Behandeling

Landelijk zijn door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) eisen gesteld aan het minimale aantal operaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert (volumenormen). Vanwege deze normen vinden in OLVG geen operaties plaats bij eierstokkanker.

Voor het operatieve deel van de behandeling verwijzen we u binnen ons regionale samenwerkingsverband Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOA) door naar een gespecialiseerd centrum.

De behandeling van eierstokkanker kan bestaan uit:

Operatie bij eierstokkanker

In een vroeg stadium wordt een stadiëring uitgevoerd. Dit betekent dat tijdens de operatie het stadium van de kanker wordt bepaald. Bij de operatie worden de baarmoeder, eileiders en eierstokken verwijderd. Ook de lymfeklieren in de buik en het vetschort van de buik worden verwijderd. De arts neemt biopten van verschillende gebieden in de buik. Bij uitzaaiingen in de buikholte wordt al het weefsel verwijderd dat met het oog zichtbaar afwijkend is. Of er nog meer nodig is, hangt af van het stadium van de ziekte. In een zeer vroeg stadium en als u nog zwanger wilt worden kan de gynaecoloog besluiten om de gezonde eierstok te laten zitten.

Chemotherapie bij eierstokkanker

Bij uitzaaiingen volgt na de operatie chemotherapie. Soms is de volgorde andersom: eerst chemotherapie daarna een operatie.

Afwegingen bij de behandeling van eierstokkanker

Welke behandeling voor de patiënt het beste is, is afhankelijk van het soort kankercellen, de mate van kwaadaardigheid van deze cellen en van het stadium van eierstokkanker. Bij het kiezen voor een behandeling is ook van belang wat de patiënt zelf wil en aankan.

Stap 6

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen. 

Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek. 
Lees meer over nazorg en controle bij eierstokkanker

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij:

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: