home

Zorgpad

Botkanker : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van botkanker bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

 

OLVG kan de diagnose botkanker stellen en zal patiënten doorverwijzen naar gespecialiseerde centra, bijvoorbeeld het AMC of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Sarcomen in het bot worden niet in OLVG behandeld.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking

Voor de behandeling van sarcomen van het bot werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, VUmc en het AMC.

Over botkanker

Botkanker is een zeer zeldzame vorm van kanker. De tumoren komen vooral voor op de kinder- en jongvolwassenen leeftijd. Maar ook bij volwassenen kan botkanker voorkomen. Botkanker (sarcomen in het bot) is kanker op of aan het steun- en tussenweefsel of de weke delen. Botten zijn een voorbeeld van steunweefsel. Een ander woord voor sarcoom in het bot is botkanker of een bottumor. Osteosarcoom en een Ewingsarcoom zijn voorbeelden van een sarcoom in het bot.

Stap 1

Symptomen

Botkanker kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Mogelijke klachten of symptomen bij botkanker:

  • Pijn in het aangetaste bot
  • Rode, warme zwelling van de huid op de plaats van de tumor
  • Botbreuk in het aangetaste bot

Stap 3

Onderzoek

Om de diagnose botkanker te kunnen stellen, vinden er een aantal onderzoeken plaats.

Naast een lichamelijk onderzoek, röntgenfoto's, CT-scan en MRI kan er een botpunctie worden uitgevoerd. Bij een botpunctie neemt de arts wat van het botweefselweg voor onderzoek in het laboratorium. Meer informatie over de onderzoeken kunt u hieronder vinden.

Stap 4

Diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie. Het behandelvoorstel wordt onder meer gebaseerd op het stadium van de ziekte, de plaats en grootte van de tumor, en de algehele lichamelijke conditie.

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Een multidisciplinair oncologisch team van artsen en deskundigen uit de 2 ziekenhuizen en het AMC of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis bespreekt de uitslagen van de onderzoeken. De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling? Het multidisciplinaire team komt gezamenlijk tot een behandelplan.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

Stap 5

Behandeling

Sarcomen in het bot worden niet in OLVG behandeld. Het OLVG kan wel de diagnose stellen en verwijst patiënten door naar gespecialiseerde centra, bijvoorbeeld het AMC of Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Mogelijke behandelingen voor botkanker zijn chemotherapie, bestraling en een operatie waarbij de tumor wordt verwijderd. Uw behandelend arts van de gespecialiseerde centra zal meer toelichting geven over de behandelmogelijkheden. Meer informatie over chemotherapie en bestraling kunt u hieronder vinden.

Stap 6

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van de behandeling die u heeft gehad vinden er ook onderzoeken plaats. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: