Home

Infectiepreventievoor veilige zorg 

Interne Geneeskunde | OLVG

Contact

020 510 39 00

 

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Patiënten zijn namelijk extra gevoelig voor bacteriën. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden. De afdeling Infectiepreventie van OLVG biedt ondersteuning aan afdelingen bij het voorkomen van verspreiding van micro-organismen en het optreden van zorginfecties.

Aandachtsgebieden Infectiepreventie:

  • Advies met betrekking tot de isolatie van patiënten bij bijvoorbeeld tuberculose, MRSA en andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), opname van patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen.
  • Ondersteuning bij het opstellen van richtlijnen of voorschriften.
  • Preventie van ziekenhuisinfecties door het opstellen van protocollen en richtlijnen.
  • Controle van het naleven van de richtlijnen om de hygiëne in OLVG te bevorderen.
  • Surveillance en registratie van postoperatieve wondinfecties en het voorkomen van micro-organismen om zo de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden.

Veelgestelde vragen

Wie werken bij de afdeling infectiepreventie?

Bij de afdeling Infectiepreventie werken deskundigen infectiepreventie en deskundigen op het gebied van steriliseren van medische hulpmiddelen en het desinfecteren van endoscopen.