Home

Infectiepreventievoor veilige zorg 

Contact

020 599 39 00

 

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Patiënten zijn namelijk extra gevoelig voor micro-organismen. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden. De afdeling Infectiepreventie van OLVG biedt ondersteuning aan afdelingen bij het voorkomen van verspreiding van micro-organismen en het optreden van zorginfecties.

Aandachtsgebieden Infectiepreventie:

  • Advies met betrekking tot de isolatie van patiënten bij bijvoorbeeld COVID, tuberculose, MRSA en andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), opname van patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen.
  • Ondersteuning bij het opstellen van richtlijnen of voorschriften voor het hele ziekenhuis.
  • Preventie van ziekenhuisinfecties door het opstellen van protocollen, richtlijnen en het geven van scholing.
  • Controle van het naleven van de richtlijnen om de hygiëne in OLVG te bevorderen.

Veelgestelde vragen

Wie werken bij de afdeling infectiepreventie?

Bij de afdeling Infectiepreventie werken deskundigen infectiepreventie en deskundigen op het gebied van steriliseren van medische hulpmiddelen en het desinfecteren van endoscopen.