home

Resistente bacterie : BRMO

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Sommige bacteriën zijn minder goed te behandelen met antibiotica. Deze bacteriën noemen we resistente bacteriën. Een resistente bacterie wordt ook wel een BRMO genoemd. BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro Organismen. In het ziekenhuis nemen we maatregelen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.

Over resistente bacteriën

Iedereen draagt bacteriën bij zich. Bacteriën zitten op het lichaam en in het lichaam. Bacteriën hebben vaak een nuttige functie. Maar bacteriën kunnen ook een infectie veroorzaken. Infecties door bacteriën kunnen behandeld worden met antibiotica.
Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of de groei van bacteriën remmen.
Bij sommige bacteriën werken antibiotica minder goed. Dit zijn resistente bacteriën.

Een resistente bacterie maakt mensen niet zieker dan een gewone bacterie. Wel is de behandeling moeilijker, omdat resistente bacteriën minder goed reageren op de meeste antibiotica. Om resistente bacteriën te behandelen, zijn er dus andere antibiotica nodig.

Drager zijn van een resistente bacterie

Als u drager bent van een resistente bacterie, betekent dit dat de bacterie in uw lichaam zit.  Daar heeft u meestal geen last van. Behandeling is niet nodig.

Verhoogd risico op een resistente bacterie

Sommige mensen hebben meer kans om drager te zijn van een resistente bacterie, bijvoorbeeld:

 • Mensen die vaak antibiotica hebben gebruikt.
 • Mensen die in de afgelopen 2 maanden in een zorginstelling in het buitenland zijn behandeld.
 • Mensen die in de afgelopen 2 maanden in een Nederlands ziekenhuis opgenomen waren waar een uitbraak met BRMO was.
 • Mensen die in de afgelopen twee maanden in een asielzoekerscentrum of vluchtelingenopvang hebben gewoond.

Onderzoeken naar een resistente bacterie

Als wij weten dat u een groter risico heeft om drager te zijn van een resistente bacterie, zullen wij u onderzoeken. Als u drager bent van een resistente bacterie nemen we maatregelen om verspreiding van de resistente bacterie tegen te gaan.

Voor het onderzoek nemen we een kweek af. Voor een kweek strijkt de verpleegkundige met een wattenstaafje door de anus, in de keel of langs een wond. Ook urine kunnen we onderzoeken. De wattenstaafjes en urine worden onderzocht in het laboratorium.

Als u drager bent van een resistente bacterie, doen wij regelmatig onderzoek om te controleren of u nog steeds drager bent. Wij weten dan hoe lang u de bacterie al in uw lichaam heeft.

Soms wordt onverwacht een resistente bacterie bij een patiënt gevonden. Als dit gebeurt doen wij ook onderzoek bij patiënten die bij deze patiënt op de kamer hebben gelegen.
Zo proberen wij te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis.

Als uit onderzoek blijkt dat u de bacterie niet meer bij u draagt, laten wij u dit zo snel mogelijk weten. U krijgt dan een brief of een bericht in MijnOLVG. Er zijn dan geen maatregelen meer nodig.

Resistente bacteriën in het ziekenhuis

In het ziekenhuis zijn kwetsbare patiënten die sneller ziek worden van bacteriën.
Daarom doen wij er in het ziekenhuis alles aan om verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen.

Zorgmedewerkers nemen daarom maatregelen bij iedere patiënt die een resistente bacterie bij zich draagt. Zorgverleners dragen handschoenen, een schort en soms ook een mondkapje of muts. Dit noemen we verpleging in isolatie.

 • Bij sommige resistente bacteriën plaatsen we een patiënt in een aparte kamer. Voor andere bacteriën is opname op een zaal met extra maatregelen genoeg.
 • Als een zorgmedewerker de patiënt niet hoeft aan te raken, dan is beschermende kleding niet nodig. Bijvoorbeeld als de zorgmedewerker alleen langskomt om medicijnen op uw nachtkastje te zetten.

 

Wat u zelf kunt doen om verspreiding te voorkomen

Was tijdens uw opname in OLVG uw handen regelmatig met water en zeep. In ieder geval:

 • Voor het eten en drinken
 • Na het snuiten van uw neus
 • Na gebruik van de wc
 • Na gebruik van een po of een urinaal
 • Bij het verlaten van de kamer/zaal.

Maatregelen in het ziekenhuis

Op bezoek bij een patiënt met een resistente bacterie

Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis en een resistente bacterie bij zich dragen, mogen bezoek ontvangen. De regels voor bezoek van deze patiënt zijn:

 • Bezoek moet zich eerst melden bij verpleging.
 • Willen bezoekers dezelfde dag nog bij een andere patiënt op bezoek?
  Vraag dan de verpleegkundige om advies.
 • Ook kinderen en zwangere vrouwen kunnen zonder risico op bezoek komen.
 • Als een patiënt in een strikte of contact- en druppelisolatie zit, gelden andere regels. Bekijk hiervoor de webpagina over het type isolatie dat u heeft.

Onderzoek of behandeling als u dragen bent van een resistente bacterie

Als u drager bent van een resistente bacterie gaan onderzoeken en behandelingen gewoon door.
We nemen wel  speciale maatregelen:

 • De zorgmedewerkers in de onderzoekskamers dragen beschermende kleding.
  Dit kunnen een schort, handschoenen en eventueel een mondneusmasker zijn.
 • De onderzoekskamer wordt op een speciale manier schoongemaakt.
 • Soms wordt het onderzoek of de behandeling gepland aan het einde van de dag.
  De medewerkers hebben dan voldoende tijd om na afloop de ruimte schoon te maken. 

Uw afspraak op de polikliniek

Als u drager bent van een resistente bacterie , gaat uw afspraak op de polikliniek gewoon door. Omdat een polikliniekbezoek kort duurt, zijn gewone hygiënemaatregelen voldoende.

Maatregelen thuis

Als u drager bent van een resistente bacterie,  hoeft u thuis geen maatregelen te nemen. Het is wel belangrijk dat u extra let op de normale hygiëne:

 • Handen wassen na gebruik van de wc.
 • Handen wassen voor u gaat koken.
 • Gebruik papieren zakdoeken als u moet niezen of hoesten.
  Gooi de zakdoek meteen weg en was uw handen.

Thuis hoeft u geen speciale maatregelen te nemen. Ook uw huisgenoten hoeven dit niet.
Goede hygiëne is voldoende om verspreiding te voorkomen.
U kunt gewoon gebruikmaken van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg.
Vertel altijd voor uw afspraak dat u drager bent van een resistente bacterie.  Doe dit ook als u een afspraak heeft in een ander ziekenhuis of andere zorginstelling.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Infectiepreventie van OLVG. Laatst gewijzigd: