home

Contactisolatie : om verspreiding van een virus of bacterie te voorkomen

Als u bepaalde virussen of bacteriën in uw lichaam heeft, kan contactisolatie nodig zijn. U wordt dan verpleegd op een eenpersoonskamer of op een kamer met meerdere patiënten. Ook gelden er speciale regels voor u. Zo zorgen we dat andere patiënten of medewerkers niet ziek worden van het virus of de bacterie. Contactisolatie is soms ook nodig als u zelf geen klachten heeft.

Verspreiding van een virus of bacterie

Een virus of bacterie kan zich op verschillende manieren verspreiden. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of via de handen. Een virus of bacterie kan ook overgedragen worden via voorwerpen die mensen aanraken. Als u een virus of bacterie in uw lichaam heeft, kan uw arts besluiten u in contactisolatie te laten verplegen. Zo zorgen we ervoor dat andere mensen niet dezelfde bacterie of hetzelfde virus krijgt al u.
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de regels die gelden bij contactisolatie.
Uw arts bespreekt met u waarom u in contactisolatie moet worden verpleegd.

Zo ziet contactisolatie eruit

In OLVG hebben we 3 verschillende vormen van contactisolatie:

 • Contactisolatie met een blauwe kaart.
 • Contactisolatie met een gele kaart.
 • Contactisolatie met een oranje kaart.

Contactisolatie met blauwe kaart

 • Aan de deur van uw kamer of aan uw bed hangt een blauwe kaart.
  Zo weten medewerkers en bezoekers dat u in contactisolatie zit.
  Op de kaart staat ook welke maatregelen horen bij contactisolatie met blauwe kaart.
 • Bij contactisolatie met een blauwe kaart verblijft u op een eenpersoonskamer of op een kamer met meerdere patiënten.
 • Het is belangrijk dat u altijd uw handen wast met water en zeep nadat u naar de wc bent geweest.
 • U mag alleen uw kamer uit na overleg met de verpleegkundige.
 • Als u uw kamer uitgaat, moet u uw handen desinfecteren met handalcohol.
 • Alle medewerkers die u verzorgen of onderzoeken, dragen wegwerphandschoenen en een schort.
 • De medewerkers desinfecteren regelmatig hun handen
 • De deur van uw kamer mag openblijven.
 • Soms gaat u voor een onderzoek of behandeling naar een andere afdeling.
  Op die afdeling kunnen andere maatregelen gelden.
 • U mag bezoek ontvangen. Voor het bezoek zijn er geen speciale regels.

Contactisolatie met gele kaart

 • Aan de deur van uw kamer of aan uw bed hangt een gele kaart.
 • Zo weten medewerkers en bezoekers dat u in contactisolatie zit.
  Op de kaart staat ook welke maatregelen horen bij contactisolatie met gele kaart.
 • Bij contactisolatie met een gele kaart verblijft u op een eenpersoonskamer.
 • U heeft op de kamer een eigen wc of po-stoel.
 • U mag de kamer alleen uit voor een onderzoek of een behandeling.
 • Het is belangrijk dat u altijd uw handen wast met water en zeep als u naar de wc bent geweest.
 • Alle medewerkers die u verzorgen of onderzoeken, dragen wegwerphandschoenen en een schort.
 • De medewerkers wassen regelmatig hun handen met water en zeep en als ze uw kamer verlaten.
 • De deur van uw kamer mag openblijven. De deur gaat dicht als medewerkers u verzorgen of onderzoeken.
 • Soms gaat u voor een onderzoek of een behandeling naar een andere afdeling.
  Op die afdeling kunnen andere maatregelen gelden.
 • U mag bezoek ontvangen. Voor het bezoek zijn er geen speciale regels.

Contactisolatie met oranje kaart

 • Aan de deur van uw kamer of aan uw bed hangt een oranje kaart.
 • Zo weten medewerkers en bezoekers dat u in contactisolatie zit.
 • Op de kaart staat ook welke maatregelen horen bij contactisolatie met oranje kaart.
 • Bij contactisolatie met een oranje kaart verblijft u op een eenpersoonskamer.
 • U heeft op de kamer een eigen wc of po-stoel.
 • U mag de kamer alleen uit voor een onderzoek of een behandeling.
 • Het is belangrijk dat u altijd uw handen wast met water en zeep als u naar de wc bent geweest.
 • Alle medewerkers die u verzorgen of onderzoeken, dragen wegwerphandschoenen en een schort.
 • De medewerkers desinfecteren regelmatig hun handen
 • De deur van uw kamer mag openblijven. De deur gaat dicht als medewerkers u verzorgen of onderzoeken.
 • Soms gaat u voor een onderzoek of een behandeling naar een andere afdeling.
  Op die afdeling kunnen andere maatregelen gelden.

U mag bezoek ontvangen. Voor het bezoek zijn er geen speciale regels, tenzij het zorgpersoneel anders aangeeft.

Meer over bacteriën en virussen

 • Ieder mens draagt miljarden bacteriën bij zich. Zij komen voor op de huid, in de neus, mond en darmen.
 • Bacteriën en virussen worden ook wel micro-organismen genoemd.
 • Virussen en bacteriën gaan van de ene mens naar de andere mens. Soms gaat dit via direct contact, bijvoorbeeld via de handen. Soms gaat dit via kleine druppels in de lucht, bijvoorbeeld door hoesten of niezen.
 • Van de meeste virussen en bacteriën wordt u niet ziek. Ze kunnen ons zelfs helpen. Bijvoorbeeld bij het verteren van voedsel.
 • Er zijn maar enkele soorten virussen en bacteriën die mensen ziek kunnen maken.
  Gelukkig zorgt uw afweersysteem er meestal voor dat u niet heel ziek wordt.
  Bij mensen die ziek zijn werkt het afweersysteem vaak minder goed.
 • Van sommige virussen en bacteriën willen we voorkomen dat zij zich kunnen verspreiden in een ziekenhuis. Omdat er in een ziekenhuis vaak kwetsbare patiënten liggen.
  Daarom worden patiënten die zo’n virus of bacterie bij zich dragen in isolatie verpleegd.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek deze dan met uw arts of verpleegkundige.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Infectiepreventie van OLVG. Laatst gewijzigd: