home

Contact- en druppelisolatie : om verspreiding van een virus of bacterie te voorkomen

Als u bepaalde virussen of bacteriën in uw lichaam heeft, kan contact- en druppelisolatie nodig zijn. U wordt dan verpleegd op een eenpersoonskamer. Ook zijn er speciale regels voor u en uw bezoek. Zo zorgen we dat andere patiënten of medewerkers niet ziek worden van het virus of de bacterie.

Verspreiding virus of bacterie

Een virus of bacterie kan op verschillende manieren op andere mensen worden overgedragen. Bijvoorbeeld door hoesten, niezen of via de handen. Een virus of bacterie kan ook overgedragen worden via voorwerpen die mensen aanraken. Als u een virus of bacterie in uw lichaam heeft, kan uw arts besluiten u in contact- en druppelisolatie te verplegen.
Dit doen we om te zorgen dat andere mensen niet ziek worden van het virus of de bacterie.
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de regels die gelden bij contact- en druppelisolatie.
Uw arts bespreekt met u waarom u in contact- en druppelisolatie moet worden verpleegd.

Zo ziet contact- en druppelisolatie eruit

 • Bij contact- en druppelisolatie verblijft u op een eenpersoonskamer.
  Als er veel mensen besmet zijn met dezelfde ziekte, worden zij soms samen op 1 kamer gelegd. Dit noemen we een cohort.
 • Aan de deur van de kamer hangt een donkerrode of een grijze kaart.
  Zo weten medewerkers en bezoekers dat u in contact- en druppelisolatie zit.
  Op de kaart staat ook welke maatregelen horen bij contact- en druppelisolatie.
 • De grijze kaart gebruiken we bij contact- en druppelisolatie als de medewerkers een spatbril moeten dragen.

De donkerrode kaart gebruiken we bij contact- en druppelisolatie als de medewerkers geen spatbril hoeven te dragen.

 • Het is belangrijk dat u altijd uw handen wast met water en zeep nadat u naar de wc bent geweest.
 • Alle medewerkers die u verzorgen of onderzoeken, dragen een mondneusmasker, wegwerphandschoenen, een schort en soms een spatbril.
 • Medewerkers desinfecteren regelmatig hun handen
 • Uw deur mag open blijven en gaat dicht als zorgverleners u verzorgen of onderzoeken.
 • Soms gaat u voor een onderzoek of een behandeling naar een andere afdeling.
  Op die afdeling kunnen andere maatregelen gelden.
 • Als u voor een onderzoek of een behandeling naar een andere afdeling gaat, moet u een mondneusmasker dragen.
 • Patiënten die op een andere kamer liggen, mogen niet bij u op de kamer komen.
 • Voor uw bezoek gelden speciale regels.

Regels voor bezoek

Als u in contact- en druppelisolatie wordt verpleegd, mag u bezoek ontvangen.
Het bezoek moet zich wel aan bepaalde regels houden:

 • De bezoeker moet zich bij aankomst melden bij de balie op de afdeling of bij een verpleegkundige op de gang. De verpleegkundige geeft de bezoeker uitleg over de regels.
 • Als de bezoeker weer vertrekt, moet hij zijn handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handalcohol.
 • Na een bezoek aan een patiënt in contact- en druppelisolatie, mag een bezoeker niet op bezoek bij andere patiënten in het ziekenhuis.

Naar huis

Thuis gelden normale hygiënemaatregelen voor u en uw huisgenoten.

Meer over bacteriën en virussen

 • Ieder mens draagt miljarden bacteriën bij zich. Zij komen voor op de huid, in de neus, mond en darmen.
 • Bacteriën en virussen worden ook wel micro-organismen genoemd.
 • Virussen en bacteriën gaan van de ene mens naar de andere mens. Soms gaat dit via direct contact, bijvoorbeeld via de handen. Soms gaat dit via kleine druppels in de lucht, bijvoorbeeld door hoesten of niezen.
 • Van de meeste virussen en bacteriën wordt u niet ziek. Ze kunnen ons zelfs helpen. Bijvoorbeeld bij het verteren van voedsel.
 • Er zijn maar enkele soorten virussen en bacteriën die mensen ziek kunnen maken.
  Gelukkig zorgt uw afweersysteem er meestal voor dat u niet heel ziek wordt.
  Bij mensen die ziek zijn werkt het afweersysteem vaak minder goed.
 • Van sommige virussen en bacteriën willen we voorkomen dat zij zich kunnen verspreiden in een ziekenhuis. Omdat er in een ziekenhuis vaak kwetsbare patiënten liggen.
  Daarom worden patiënten die zo’n virus of bacterie bij zich dragen in isolatie verpleegd.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek deze dan met uw arts of verpleegkundige.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Infectiepreventie van OLVG. Laatst gewijzigd: