home

MRSA-bacterie : maatregelen om verspreiding te voorkomen

De MRSA-bacterie is een resistente bacterie. Dit betekent dat antibiotica minder goed werken als iemand ziek wordt van deze bacterie. De bacterie is daar ongevoelig voor geworden. Als u drager bent van de MRSA-bacterie tijdens uw opname in OLVG, dan nemen we een aantal maatregelen. Dit doen we om te zorgen dat andere patiënten niet ziek worden van de bacterie.

Over de MRSA-bacterie

MRSA is de afkorting van meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus bacterie is een huidbacterie. Als deze bacterie resistent is noemen we het een MRSA.
De MRSA-bacterie zit meestal in de neus, keel, anus of in een wond.

Bacteriën

Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Bacteriën zitten op het lichaam en in het lichaam. Bacteriën hebben vaak een nuttige functie.
Bacteriën kunnen ook een infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld een ontstoken wondje, steenpuist of keelontsteking. Bij gezonde mensen gaat dat vaak vanzelf over. Als de infectie niet vanzelf over gaat, schrijft de arts medicijnen voor. De infectie wordt dan behandeld met speciale medicijnen die bacteriën doden. Dat zijn antibiotica.
Als u bacteriën bij zich draagt, zonder dat u er ziek van wordt, bent u drager van deze bacteriën.

MRSA

De MRSA-bacterie veroorzaakt meestal geen infectie. De meeste mensen met MRSA zijn niet ziek. Ze zijn alleen drager van de bacterie. De MRSA-bacterie veroorzaakt vooral infecties bij patiënten met een verminderde weerstand die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het is belangrijk om verspreiding van de MRSA-bacterie in het ziekenhuis te voorkomen. De MRSA-bacterie wordt ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd, omdat er soms uitbraken zijn in ziekenhuizen.

Omdat MRSA een resistente bacterie is, kan een infectie door de MRSA-bacterie niet behandeld worden met gewone antibiotica. Gelukkig bestaan er andere antibiotica die nog wel werken. Dit noemen we ook wel reserve-antibiotica. Als we deze-reserve antibiotica te vaak moeten gebruiken, kan de MRSA-bacterie hier ook resistent voor worden.
Daarom doen we er alles aan om verspreiding van MRSA te voorkomen.

In Nederland komt de MRSA-bacterie weinig voor. De bacterie komt vooral voor in buitenlandse ziekenhuizen.

Testen op de MRSA-bacterie

Sommige patiënten onderzoeken wij voor een opname of behandeling in OLVG op de MRSA-bacterie. Dit doen we als de patiënt een groter risico heeft om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Bijvoorbeeld:

 • Een patiënt die in een buitenlands ziekenhuis is geweest.
 • Een patiënt die contact heeft gehad met levende vleesvarkens en vleeskalveren.
 • Een patiënt die in een asielzoekerscentrum woont.
 • Adoptiekinderen die net uit het buitenland komen.
 • Een patiënt die binnen het ziekenhuis contact heeft gehad met een patiënt die drager is van de MRSA-bacterie.

De test

De test op de MRSA-bacterie gaat zo:

 • Een ziekenhuismedewerker strijkt met wattenstaafjes langs het slijmvlies in uw neus, keel, anus en langs eventuele wonden.
 • De medewerker stuurt het materiaal dat op de wattenstaafjes zit naar het laboratorium.
 • Soms laten we ook wat opgehoest slijm of urine in het laboratorium onderzoeken.

U kunt ook kweken bij uw huisarts af laten nemen, voor u naar het ziekenhuis gaat.

De uitslag

Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat de uitslag van het onderzoek bekend is.
Na het onderzoek vertelt uw arts u of u drager bent van de MRSA-bacterie.

Als u de MRSA-bacterie bij de test is gevonden, bent u MRSA-positief.
Er zijn dan maatregelen nodig in het ziekenhuis om verspreiding te voorkomen.

Als u de MRSA-bacterie niet bij de test is gevonden, bent u MRSA-negatief.
Extra maatregelen zijn dan niet nodig in het ziekenhuis.

 • Als u een groter risico heeft om drager te worden van de MRSA-bacterie, kan het nodig zijn om opnieuw een test te doen als u een volgende keer wordt opgenomen in het ziekenhuis.
 • Als u drager bent van de MRSA bacterie blijven we u controleren door te kweken tot we zeker weten dat u de MRSA-bacterie niet meer bij u draagt.

MRSA-positief in het ziekenhuis

Als u drager bent van de MRSA-bacterie, nemen we een aantal maatregelen om verspreiding van de bacterie te voorkomen. Met de maatregelen zorgen we ervoor dat kwetsbare patiënten in het ziekenhuis niet ziek worden van de bacterie. Patiënten in het ziekenhuis hebben vaak een slechtere weerstand en worden sneller ziek van een bacterie dan gezonde mensen. De maatregelen blijven gelden totdat u geen drager meer bent van de MRSA-bacterie.

Maatregelen bij een bezoek aan de polikliniek

Als u drager bent van de MRSA-bacterie, gaat uw afspraak op de polikliniek gewoon door. Omdat een polikliniekbezoek kort duurt, zijn gewone hygiënemaatregelen voldoende.

Maatregelen bij een onderzoek of behandeling

Als u drager bent van de MRSA-bacterie, gaat uw onderzoek of behandeling door.
Er zijn dan wel extra maatregelen om verspreiding van de MRSA-bacterie te voorkomen.

 • We plannen uw onderzoek of behandeling bij voorkeur aan het einde van de dag of aan het einde van het behandelprogramma. De medewerkers hebben dan tijd om na uw onderzoek of behandeling de ruimte extra schoon te maken.
 • De medewerkers dragen tijdens het onderzoek of de behandeling beschermende kleding. Bijvoorbeeld een muts, een mondneusmasker, een schort en handschoenen.

Maatregelen als u bent opgenomen

Als u drager bent van de MRSA-bacterie en u bent opgenomen in het ziekenhuis, moet u in isolatie. U ligt op een eenpersoonskamer. Er zijn speciale maatregelen zodat de MRSA-bacterie zich niet kan verspreiden naar medewerkers of andere patiënten.
Deze maatregelen kunt u lezen op de pagina Strikte isolatie. Op de pagina leest u ook de regels voor bezoek.

Maatregelen als u contact heeft gehad met een patiënt die drager is van de MRSA-bacterie

Soms vinden we onverwacht een MRSA-bacterie bij een patiënt die is opgenomen in het ziekenhuis. Wij testen dan ook de patiënten die op dezelfde kamer hebben gelegen. Ook gaan deze patiënten in isolatie tot de uitslag van de test bekend is. Zo gaan we verdere verspreiding van de MRSA-bacterie tegen.

Behandeling Als u een infectie heeft door de MRSA-bacterie, dan behandelen we eerst de infectie. Is de infectie verdwenen, dan kan uw arts of huisarts samen met u besluiten om u nog behandelen voor het dragen van de bacterie.
De behandeling verschilt per persoon, maar ziet er meestal zo uit:

 • U krijgt een speciale neuszalf.
 • U moet zich wassen met een desinfecterende zeep.
 • U moet dagelijks schone kleren aandoen.
 • U moet dagelijks een schone handdoek gebruiken.
 • U moet dagelijks uw beddengoed verschonen.
 • Soms moet u antibioticatabletten slikken.

Als u behandeld wordt voor de MRSA-bacterie, controleren wij of de behandeling helpt.
Dit doen we door meerdere testen uit te voeren.

Weer naar huis

Thuis hoeft u geen speciale maatregelen te nemen. Ook uw huisgenoten hoeven dit niet.
Goede hygiëne is voldoende om verspreiding te voorkomen.
U kunt gewoon gebruikmaken van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg.
Vertel altijd voor uw afspraak dat u drager bent van de MRSA-bacterie
Doe dit ook als u een afspraak heeft in een ander ziekenhuis of andere zorginstelling. 

Dank voor uw medewerking
We beseffen dat de maatregelen en het testen op de MRSA-bacterie onprettig voor u kunnen zijn. Maar het is de enige manier om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Ook kunnen we zo andere patiënten beschermen tegen de MRSA-bacterie.
Wij bedanken u voor uw begrip en medewerking.

Aandoeningen

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts of de verpleegkundige.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Infectiepreventie van OLVG. Laatst gewijzigd: