Infectiepreventie

Contactgegevens
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw behandelend arts of stel uw vraag op de verpleegafdeling waar u opgenomen bent.

Infectiepreventie

Infectiepreventie

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Patiënten zijn namelijk extra gevoelig voor bacteriën. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden. De afdeling Infectiepreventie van het OLVG heeft als taak de hygiëne in het ziekenhuis te bevorderen en het optreden van ziekenhuisinfecties te voorkomen.

Aandachtsgebieden Infectiepreventie

Aandachtsgebieden Infectiepreventie:

  • Advies met betrekking tot de isolatie van patiënten bij bijvoorbeeld tuberculose, MRSA en andere bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), opname van patiënten uit buitenlandse ziekenhuizen.
  • Ondersteuning bij het opstellen van richtlijnen of voorschriften.
  • Voorlichting of een klinische les aan medewerkers van het OLVG.
  • Preventie van ziekenhuisinfecties door het opstellen van protocollen en richtlijnen.
  • Controle van het naleven van de richtlijnen om de hygiëne in het OLVG te bevorderen.
  • Surveillance en registratie van postoperatieve wondinfecties en het voorkomen van micro-organismen om zo de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden.

Instructie handen wassen

Handen wassen

U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan een veilig verblijf in het OLVG door uw handen te wassen met water en zeep:

  • voor het eten en drinken
  • na toiletbezoek
  • na het gebruik van po of urinaal          

Als u moet hoesten of niezen gebruik hierbij dan een tissue en gooi deze na gebruik weg. Was hierna de handen.

Veelgestelde vragen »

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen aan de afdeling Infectiepreventie. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met uw behandelend arts of vraag het op de verpleegafdeling waar u opgenomen bent.