Home

Spoedeisende Hulpwij bieden 24/7 medisch specialistische hulp

Spoedeisende Hulp | OLVG

Contact 

Locatie West

020 510 89 11

Locatie Oost

020 599 91 11

Spoed

112

De SEH op locatie Oost en West is 24 uur per dag geopend. U kunt op de SEH terecht als u doorverwezen bent door uw huisarts, of met een ambulance gebracht wordt. Als u zonder verwijzing komt, dan is het mogelijk dat de verpleegkundige u doorverwijst naar de naastgelegen huisartsenpost.  
De SEH is onderdeel van het traumanet van Noord-Holland, een samenwerkingsverband op het gebied van acute zorg.

Denkt u dat iedere minuut telt, bel dan met 112. In minder ernstige gevallen kunt u bij uw eigen huisarts terecht. Dit is ook mogelijk in de avond, nacht en het weekend. Neem dan contact op met de Huisartsenpost (HAP) via 088 00 30 600.

Inschrijven

Alle patiënten worden eerst ingeschreven, behalve als uw medische situatie dat niet toelaat. Daarna beoordeelt de verpleegkundige op de SEH kort uw zorgvraag en deelt u in naar ernst van uw klacht. Dit heet triage. Bent u onlangs in een buitenlands ziekenhuis geweest meld dit dan direct!

Volgorde van behandeling

De triage door de verpleegkundige bepaalt de volgorde waarin patiënten behandeld worden. Het kan voorkomen dat u op een later moment behandeld wordt dan iemand die na u komt. In dezelfde urgentiecategorie gaan kinderen altijd voor. De verpleegkundige kan ook direct diagnostisch onderzoek inzetten als u bent verwezen door uw huisarts.

Wat neem ik mee?

  • geldig legitimatiebewijs
  • uw inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar
  • medicatie (indien van toepassing)
  • patiëntenpaspoort (indien in uw bezit)
  • geld voor taxivervoer naar huis
  • denkt u opgenomen te moeten worden, dan is het handig om toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en nachtgoed mee te nemen.

Kosten SEH-bezoek

Aan een bezoek aan de SEH zijn kosten verbonden, ook als u verzekerd bent. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekening, houdt u er wel rekening mee dat SEH-zorg onder uw eigen risico valt!

Bent u niet verzekerd, of bent u in het buitenland verzekerd maar heeft u geen Europese Zorgverzekeringspas (EHIC of E111 nummer) dan wordt u een voorschot van € 250,- voor de te maken kosten in rekening gebracht. Dit voorschot moet u ter plekke voldoen. Dit kan met contant geld, pinpas of creditcard. De definitieve afrekening vindt later plaats, afhankelijk van de behandeling is het definitieve bedrag hoger of lager dan het voorschot. Uiteraard krijgt u van ons een voorschotnota en betalingsbewijs; deze kunt u bij uw verzekering indienen.

Met uw kind naar de SEH

Alle kinderen die op de SEH komen worden nagekeken volgens een landelijk protocol. Het protocol volgt de regels van de Wet meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Dit betekent dat uw kind soms van top tot teen wordt onderzocht. Dit wordt gedaan om mogelijk ander letsel te signaleren of andere oorzaken te onderzoeken. In zeldzame gevallen kan hierdoor een vermoeden ontstaan op kindermishandeling of het getuige zijn van huiselijk geweld.

Ervaringsverhaal