home

Behandeling op de SEH : zo gaan we met u om

Als u op de Spoedeisende Hulp komt, schrijven we u eerst in. De verpleegkundige vraagt wat er aan de hand is en bekijkt welke dokter het best bij uw klacht past. Dit heet triage. Meteen inschrijven is niet nodig bij spoed of bij een ernstige wond.

Eerdere behandeling

Bent u onlangs in een buitenlands ziekenhuis behandeld? Meld dit dan meteen aan de verpleegkundige.

Kind op de Spoedeisende Hulp

  • Soms onderzoekt de zorgverlener een kind van top tot teen. Dit gebeurt om te kijken of er meer verwondingen zijn.
    Als de arts zorgen heeft over uw kind, bespreekt hij dit meteen met u.
    Soms is het niet duidelijk wat er is gebeurd.
    We maken dan een afspraak voor u op de polikliniek Kindergeneeskunde. U ontvangt dan een uitnodiging.
  • Van ieder kind tot en met 17 jaar dat op de Spoedeisende Hulp komt, moet de zorgverlener een speciaal formulier invullen. Een getrainde zorgverlener controleert het formulier om eventueel huiselijk geweld of kindermishandeling te herkennen.

Bij een kind op de Spoedeisende Hulp volgen we landelijke afspraken. Dit heet een protocol. Het protocol volgt de regels van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt hier meer over lezen op de website van de Nederlandse overheid.

De behandeling

Voor de behandeling

De  ernst van de klacht bepaalt wanneer u behandeld wordt. Spoed gaat altijd voor. Het gebeurt dan soms dat iemand die later binnenkomt, eerder wordt geholpen. Een kind met dezelfde ernst van de klacht gaat ook altijd voor.
Als u door uw huisarts bent verwezen, doet een verpleegkundige meteen diagnostisch onderzoek om de aard van de klacht vast te stellen. Dit noemen we: diagnose.

Tijdens de behandeling

Bij behandeling op de Spoedeisende Hulp mag 1 persoon met u mee naar de behandelkamer. 
Na het onderzoek bepaalt de arts of een behandeling of meer onderzoek nodig is.
Soms is het nodig dat de arts van de Spoedeisende Hulp de resultaten van het onderzoek met een andere arts bespreekt. De arts vertelt u dit. Houd er rekening mee dat u dan langer op de Spoedeisende Hulp blijft.
U wordt soms onderzocht door een coassistent. Een coassistent is een student geneeskunde in de laatste jaren van opleiding. Een coassistent bespreekt de resultaten van het onderzoek altijd met de arts van de Spoedeisende Hulp.

Na de behandeling

Als u klaar bent met de behandeling op de Spoedeisende Hulp gaat u naar huis of u moet in het ziekenhuis blijven.

Naar huis
U krijgt meestal extra schriftelijke informatie.
Na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp, krijgt uw huisarts een digitaal bericht.
Als controle nodig is, maken wij meteen een afspraak voor u op de polikliniek.
Soms krijgt u een recept mee voor medicijnen.
Krukken zijn eventueel te huur of te koop op de Spoedeisende Hulp.

Verblijf in OLVG
Als u in het ziekenhuis moet blijven, brengt een verpleegkundige u naar de verpleegafdeling.
In de avond of nacht is dit vaak tijdelijk de afdeling Acute Opname.

Contact

Algemene telefoonnummers van OLVG:

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Spoedeisende Hulp van OLVG. Laatst gewijzigd: