home

Polikliniek Bloedafname Spuistraat : u kunt hiervoor terecht bij Bloedafname

Polikliniek Bloedafname Spuistraat

Locatie

OLVG, locatie Spuistraat 239a
Spuistraat

Openingstijden

ma t/m vr van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.15 uur

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Bij Bloedafname OLVG, locatie Spuistraat kunt u bloed laten afnemen, materiaal afhalen om urine of ontlasting in te sparen en gespaarde urine of ontlasting afgeven.

Op OLVG, locatie Spuistraat kunt u zonder afspraak terecht bij Bloedafname.

Op OLVG, locatie Oost en locatie West maakt u hiervoor eerst online een afspraak

Aanvraagformulier

Neemt u bij een bezoek aan Bloedafname altijd het aanvraagformulier dat u van uw arts gekregen heeft en een geldig identiteitsbewijs mee.

Op bloedafnamelocaties wordt u bij het inleveren van gespaard materiaal en vóór bloedafname gevraagd zich te identificeren. Zo controleren wij of de aanvraag bij u hoort.

Zonder een geldig identiteitsbewijs mogen wij geen bloed afnemen.

Indien gespaard materiaal niet door de patiënt zelf ingeleverd wordt, wordt om identificatie van de betreffende patiënt gevraagd.

U kunt zich identificeren met een geldig(e):

  • identiteitskaart
  • paspoort
  • rijbewijs

Controleer of u voor de afname nuchter moet zijn; dit staat op het aanvraagformulier vermeld achter de bepaling. Nuchter betekent dat u 8 uur vóór de afname niet meer mag eten, drinken en roken; alleen water is toegestaan. Als u medicijnen gebruikt mag u die gewoon innemen, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Aanmelden

Op deze locatie kunt u zich eerst aanmelden bij de inschrijfbalie. Hier worden uw legitimatie en uw gegevens gecontroleerd. Daarna kunt u bij deze balie een nummer trekken voor de bloedafname.

Nadat u uw nummer heeft getrokken, neemt u plaats in de wachtruimte. Verschijnt uw nummer op het tv-scherm? Dan gaat u naar de kamer voor de Bloedafname. Een medewerker Bloedafname controleert uw gegevens en verwerkt het formulier. Daarna wordt er door de medewerker bloed afgenomen.

Urine of ontlasting inleveren

Heeft u thuis urine of ontlasting verzameld en is er geen bloedafname nodig? Dan kunt u na inleveren en nadat uw gegevens gecontroleerd zijn en uw formulieren verwerkt zijn weggaan.

Van wie krijg ik de uitslag van het onderzoek?

De verwijzer die het onderzoek heeft aangevraagd, bij voorbeeld uw huisarts, informeert u over de uitslag van het onderzoek. Wanneer u de uitslag krijgt is afhankelijk van het soort onderzoek dat u gehad heeft. Uw verwijzer kan u daar over informeren. Ook kunt u uw uitslagen inzien via MijnOLVG

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het overgebleven materiaal wordt vernietigd nadat al het aangevraagde onderzoek afgerond is. In een enkel geval gebruiken we restanten als testmateriaal, bijvoorbeeld om een onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd. Dit betekent dat niet te herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de balie van Bloedafname.

Bloedprikken bij u in de buurt

Naast de mogelijkheid om bij de locaties van OLVG bloed te laten prikken, kunt u ook terecht bij op andere locaties van OLVG lab. Bekijk de mogelijkheden