Wetenschap

Actueel wetenschappelijk onderzoek Apotheek

Het researchbureau Apotheek ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek binnen de afdeling. Daarnaast houdt het toezicht op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment lopen er verschillende wetenschappelijke onderzoeken binnen de Apotheek:

 

Praxbind (idarucizumab) bij ernstige bloedingen 

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dabigatran is een anticoagulans die de werking van trombine direct antagoneert. Een hoge blootstelling aan dabigatran kan hierdoor leiden tot (ernstige) bloedingen. Dit kan in acute situaties gecoupeerd worden met behulp van protrombine complex, een concentraat die o.a. trombine bevat. Om dabigatran te neutraliseren is het antilichaam idarucizumab ontworpen. In dit retrospectieve onderzoek wordt gekeken naar het effectiviteits- en veiligheidsprofiel van idarucizumab en protrombinecomplex bij dabigatran-gebruikers die een bloeding hebben gehad. Het doel van dit onderzoek is om de meerwaarde van idarucizumab t.o.v. protrombinecomplex te bepalen.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  N. Khorsand
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  H.R. Song ,Z.X. Zhang
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee.

Perioperative Process Improvement

 • Waar gaat dit onderzoek over?

​​​​​​​​​​​​​​Evalueren van het proces voorafgaande t/m na de invasieve ingreep of operatie bij patiënten met antistolling, gebaseerd op de patiënt-beleving enerzijds en stakeholders anderzijds, met als doel het beschrijven van verbetermaatregelen.    

 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 

N. Khorsand

 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)

Behnaz Alam, Yiyi Zhang, Bram Thiel, Dr. Bart Rademaker

 • Worden er nog deelnemers gezocht? 

​​​​​​​Nee.

Psychiatrie apotheker: Aantal en type interventies voorgesteld door een apotheker tijdens een klinische opleidingsstage in een psychiatrische afdeling

 • Waar gaat dit onderzoek over?

Het betreft een onderzoek naar de rol van een apotheker in een multidisciplinair behandelteam van een psychiatrische afdeling in de 2e lijn. Primair zal worden gefocust op het beschrijven van het aantal en type interventievoorstellen die zijn gedaan door de apotheker. Secundair zal de klinische impact van de interventievoorstellen retrospectief beoordeeld worden door een onafhankelijke expertgroep bestaande uit twee psychiaters en een ziekenhuisapotheker.

 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 

Mw. Dr. F. Karapinar, ziekenhuisapotheker-epidemioloog, Apotheek OLVG

 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)

B. Nikolik, AIOS ziekenhuisfarmacie, Apotheek OLVG

 • Worden er nog deelnemers gezocht? 

​​​​​​​Nee.

Kostenbesparingen door hergebruik van cytostatica flacons tijdens klaarmaken met cytostaticarobot

 • Waar gaat dit onderzoek over?

Onderzoeken hoeveel kosten wij besparen door hergebruik van flacons met een cytostaticarobot in vergelijking met handmatig voor toediening gereed maken.

 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 

dr. M.G. Klous

 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)

S.D. Baan, MSc

T.H. Geersing, MSc

 • Wie werken aan dit onderzoek mee?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de ziekenhuisapotheek van OLVG waar de cytostatica voor toediening gereed worden gemaakt. 

 • Worden er nog deelnemers gezocht? 

Nee, er zijn geen patiënten betrokken in deze studie.

PK bij PD-1 inhibitors 

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Inzicht verkrijgen in de PK van PD-1 inhibitors (nivolumab/pembrolizumab) in NSCLC-patiënten.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Dr. E.J.F. Franssen
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  F. de Vries
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?   
  Dr. Annick de Vries (Director of Biologics, Sanquin), dr. Gertjan Wolbink (Reumatoloog, OLVG / Onderzoeker Sanquin & Reade), dr. Arthur Smit (Longarts, OLVG)
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, inclusie wordt verricht vanuit de afdeling longgeneeskunde.

Transmurale samenwerking

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Transmurale samenwerking om medicatieveiligheid en continuïteit van zorg te verbeteren door patiënten na ontslag te begeleiden in het inbedden van hun medicatie in hun dagelijks leven. We werken samen met openbare apotheken en gespecialiseerd verpleegkundigen.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. F. Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  Sara Daliri
  dr. F. Karapinar
  prof. dr. B. Buurman
  prof. dr. W. Scholte Op Reimer
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Ja
 • Meer info:
  Website Hogeschool van Amsterdam

Voorspellen van ontslagparameters middels machine learning

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Het voorspellen van de ontslagdatum en de ontslagbestemming (verpleeghuis, naar huis, naar revalidatiecentrum) met behulp van machine learning technieken.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. F. Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  Elsemieke Meurs
  dr. F. Karapinar
  dr. C. Siegert
  prof. dr. M. van den Bosch
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  n.v.t., retrospectief

Vermijdbaarheid van heropnames binnen 30 dagen na ontslag

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Het vaststellen van de vermijdbaarheid van heropnames binnen 30 dagen na ontslag op 7 klinische afdelingen.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. F. Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  Elsemieke Meurs
  dr. F. Karapinar
  dr. C. Siegert
  prof. dr. M. van den Bosch
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  n.v.t., de inclusie is afgerond
 • Overige centra:
  n.v.t.

SEH-apotheker

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  De inzet van een SEH-apotheker om geneesmiddelgerelateerde opnames te herkennen, een medicatiebeoordeling uit te voeren en terug te koppelen aan de eerste lijn.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  prof. dr. P.M.L.A. van den Bemt
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  Rehana Rahman (promovendus Erasmus MC)
  Bojan Nikolik
  dr. F. Karapinar
  dr. S.C.E. Klein Nagelvoort - Schuit
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  n.v.t., de inclusie is afgerond
 • Overige centra:
  Erasmus MC
  PITH studie
 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Het effect van het inbedden van medication reconciliation (medicatieverificatie) op adverse drug events (schade door medicijnen) na ontslag.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. F. Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  Clementine Stuijt
  dr. F. Karapinar
  prof. dr. B. van den Bemt
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  n.v.t., de inclusie is afgerond
 • Overige centra:
  BovenIJ ziekenhuis

Herkennen van prescriptie cascades

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Voorschrijfcascades (ook wel prescriptie cascades genoemd) komen voor als een bijwerking van een geneesmiddel niet herkend wordt maar als nieuw symptoom behandeld wordt. Dit onderzoek zal onderzoeken welke voorschrijfcascades in Nederland vooral voorkomen en wat de prevalentie van voorschrijfcascades is.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. F. Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  A. Mohammed
  dr. F. Karapinar
  prof. dr. P. Denig
  prof. dr. PMLA. van den Bemt
  dr. J. Hugtenburg
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  n.v.t., dit betreft database onderzoek
 • Overige centra:
  n.v.t.

Proper3-studie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Toepassen van 4-factorenconcentraat bij antistolling geassocieerde bloeding: een gerandomiseerd, multi-centre studie (PROPER3-studie).
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Prof. dr. Karina Meijer, internist-hematoloog UMCG
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent
  dr. N. Khorsand, OLVG
  R. Abdoellakhan, UMCG
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Ja de studie loopt nog minimal 1 jaar en includeert prospectief.
 • Overige centra:
  Aan de proper3-studie doen andere nederlandse ziekenhuizen mee zoals UMCG, HagaZiekenhuis, Rode Kruis ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwaarden
 • Meer info:
  www.proper3.nl

SSC subcommittee control of anticoagulation

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Formuleren van een standaard definitie voor eindpunten ten aanzien van klinische effectiviteit van haemostatica bij ernstige bloedingen. De opdrachtgever hiervoor is de International Society of Thrombosis And Haemostasis.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. N. Khorsand, OLVG
 • Contactpersonen (research coördinator / onderzoeksassistent)
  dr. N. Khorsand, OLVG
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, er worden geen patiënten geïncludeerd voor deze studie
 • Overige deelnemers:
  prof. Sam Schulman, McMaster university, Hamilton, Ontario
  dr. R. Sarode, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas,
  prof. dr. Jan beyer-Westendorf, University Hospital 'Carl Gustav Carus' Dresden
  prof. dr. Karina Meijer, UMCG
 • Meer info:
  www.isth.org

Doelmatig gebruik van antiretrovirale therapie

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Acceptatie, therapietrouw, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit van generieke hiv-medicatie.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  prof. dr. David Burger, PharmD
 • Contactpersonen (research coördinator / onderzoeksassistent
  Piter Oosterhof, MSc, promovendus
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Inclusie is afgerond
 • Overige deelnemers:
  AMC, Rijnstate, Radboudumc, Isala

Geneesmiddel gerelateerde heropnames

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Onderzoek naar welke heropnames binnen 30 dagen worden veroorzaakt door medicatie en wat voor interventies we kunnen inzetten om deze heropnames te verminderen.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. Fatma Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinator / onderzoeksassistent
  Elien Uitvlugt, MSc
 • Team
  prof. dr. PMLA. van den Bemt
  prof. dr. B. van den Bemt
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, voor dit onderzoek hebben wij geen nieuwe patiënten meer nodig.

MARCH trial

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Dit betreft een interventiestudie met een intensieve samenwerking tussen apothekers uit de eerste en tweede lijn om medicatiegerelateerde schade na ontslag te reduceren. Hiervoor worden 3 interventies ingezet:
  • Een farmaceutische ontslagbrief naar de stadsapotheker
  • Een huisbezoek van de stadsapotheker na ontslag
  • Een gezamenlijke medicatiebeoordeling met een ziekenhuisapotheker en een stadapotheker
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. Fatma Karapinar
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent
  Elien Uitvlugt, MSc
 • Team
  Selma En-nasery-de Heer
  dr. J. Hugtenburg
  prof. dr. PMLA. van den Bemt
  prof. dr. B. van den Bemt
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, de inclusie is afgerond
 • Overige deelnemers:
  Amsterdam UMC

Continuous Conventional Amphotericin B study

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Evalueert de mate van nierschade bij gebruik van continu conventioneel amfotericine B bij ernstig zieke patiënten op de intensive care met buiksepsis.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. E.J.F. Franssen
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent
  T.H. Geersing, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in twee topklinische ziekenhuizen in Nederland, OLVG en Gelre Ziekenhuizen. In OLVG is T.H. Geersing de contactpersoon.
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, dit betreft een retrospectief onderzoek.
 • Meer info:
  In het onderzoeksprotocol, goedgekeurd door de lokale toetsingscommissie, de ACWO. Als de studie is afgerond zullen de resultaten worden gepubliceerd in nationale en internationale literatuur.

Relatie blootstelling (val)aciclovir tot nefrotoxiciteit en neurotoxiciteit  bij IC-patiënten

 • Waar gaat dit onderzoek over? 

Cumulatieve dosis (val)aciclovir in relatie tot nefrotoxiciteit en neurotoxiciteit bij patiënten op de intensive care.

 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 

dr. E.J.F. Franssen

 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)

S.D. Baan, MSc

 • Worden er nog deelnemers gezocht?

Nee, het betreft retrospectief onderzoek.