home

SSC subcommittee control of anticoagulation

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Formuleren van een standaard definitie voor eindpunten ten aanzien van klinische effectiviteit van haemostatica bij ernstige bloedingen. De opdrachtgever hiervoor is de International Society of Thrombosis And Haemostasis.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. N. Khorsand, OLVG
 • Contactpersonen (research coördinator / onderzoeksassistent)
  dr. N. Khorsand, OLVG
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, er worden geen patiënten geïncludeerd voor deze studie
 • Overige deelnemers:
  prof. Sam Schulman, McMaster university, Hamilton, Ontario
  dr. R. Sarode, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas,
  prof. dr. Jan beyer-Westendorf, University Hospital 'Carl Gustav Carus' Dresden
  prof. dr. Karina Meijer, UMCG
 • Meer info:
  Voor meer info klikt u hier.