home

Kostenbesparingen door hergebruik van cytostatica flacons tijdens klaarmaken met cytostaticarobot

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Onderzoeken hoeveel kosten wij besparen door hergebruik van flacons met een cytostaticarobot in vergelijking met handmatig voor toediening gereed maken.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. M.G. Klous
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  S.D. Baan, MSc
  T.H. Geersing, MSc
 • Wie werken aan dit onderzoek mee?
  Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de ziekenhuisapotheek van OLVG waar de cytostatica voor toediening gereed worden gemaakt. 
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee, er zijn geen patiënten betrokken in deze studie.