home

Relatie blootstelling (val)aciclovir tot nefrotoxiciteit en neurotoxiciteit bij IC-patiënten

 • Waar gaat dit onderzoek over? 
  Cumulatieve dosis (val)aciclovir in relatie tot nefrotoxiciteit en neurotoxiciteit bij patiënten op de intensive care.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  dr. E.J.F. Franssen
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  S.D. Baan, MSc
 • Worden er nog deelnemers gezocht?
  Nee, het betreft retrospectief onderzoek.