home

Psychiatrie apotheker: Aantal en type interventies voorgesteld door een apotheker tijdens een klinische opleidingsstage in een psychiatrische afdeling

 • Waar gaat dit onderzoek over?
  Het betreft een onderzoek naar de rol van een apotheker in een multidisciplinair behandelteam van een psychiatrische afdeling in de 2e lijn. Primair zal worden gefocust op het beschrijven van het aantal en type interventievoorstellen die zijn gedaan door de apotheker. Secundair zal de klinische impact van de interventievoorstellen retrospectief beoordeeld worden door een onafhankelijke expertgroep bestaande uit twee psychiaters en een ziekenhuisapotheker.
 • Wie is de hoofdonderzoeker (principal investigator)? 
  Mw. Dr. F. Karapinar, ziekenhuisapotheker-epidemioloog, Apotheek OLVG
 • Contactpersonen (research coördinators / onderzoeksassistent)
  B. Nikolik, AIOS ziekenhuisfarmacie, Apotheek OLVG
 • Worden er nog deelnemers gezocht? 
  Nee.