home

Digitale zorg

Thuis kan het ook!
In OLVG zetten wij ons elke dag in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Die zorg bieden we in het ziekenhuis, maar steeds vaker ook thuis. Dankzij ‘slimme zorg’-tools als thuismeetapparatuur, online vragenlijsten, video-afspraken en verschillende apps hoeven onze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook wordt het steeds eenvoudiger om zelf, op elk gewenst moment, via ons online patiëntenportaal MijnOLVG afspraken te plannen, een vraag te stellen of uitslagen in te zien.

Dankzij technologie kunnen we onze zorg en dienstverlening nog beter afstemmen op de behoefte van onze patiënten. Het zorgt er ook voor dat onze artsen en verpleegkundigen gerichter; op de juiste plek en op het juiste moment zorg kunnen verlenen. Bovendien biedt het onze patiënten meer inzicht in hun gezondheid en kunnen zij makkelijker meebeslissen over de zorg die ze nodig hebben. Zo maken we samen de zorg beter.

Voorbeelden van digitale zorg:

 • MijnOLVG
 • Video-afspraken
 • Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
 • Digitale begeleiding van de behandeling via taken in MijnOLVG
 • De Onco Monitor
 • OLVG COPD coach
 • OLVG Hartcentrum app
 • OLVG Long Monitor
 • Virtual Fracture Clinic app
 • Amsterdamse samenwerking voor zorg thuis, Virtual Ward

MijnOLVG

MijnOLVG is het patiëntenportaal van OLVG. Hier kunt u in een beveiligde digitale omgeving onder andere uw persoonlijke medische dossier inzien, afspraken maken of uw gegevens controleren. Gewoon vanuit huis met een computer, tablet of smartphone. Op elk moment, wanneer het voor u handig is. En met de MijnOLVG-app kunt u nog sneller bij uw gegevens. Bijna de helft (46%) van de mensen die binnenkort een afspraak heeft in OLVG maakt gebruik van MijnOLVG.
Iedereen die patiënt is bij OLVG kan zich eenvoudig aanmelden voor MijnOLVG via www.mijnolvg.nl 
Kijk voor meer informatie en stap voor stap uitleg in korte filmpjes op MijnOLVG | OLVG

Video-afspraken

Als geen uitgebreid lichamelijk onderzoek nodig is, hoeft u voor een afspraak met uw zorgverlener niet altijd naar het ziekenhuis te komen. Steeds vaker bieden wij ook de mogelijkheid van een video-afspraak aan, dit gebeurt via MijnOLVG. U krijgt van uw zorgverlener alle informatie die u nodig heeft voor een video-afspraak.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Momenteel wordt op verschillende plekken informatie over uw gezondheid bewaard. De huisarts heeft bijvoorbeeld een overzicht van uw gezondheidsklachten, de apotheker beheert uw medicatieoverzicht en u heeft zelf een stappenteller op uw telefoon. Voor uzelf en voor de verschillende zorgorganisaties zou het veel gemakkelijker zijn als al deze informatie bij elkaar staat en uitgewisseld kan worden. Dat kan met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Lees meer over wat een PGO precies is.

Digitale begeleiding van de behandeling via taken in MijnOLVG

OLVG ontwikkelt digitale begeleiding voor patiënten in patiëntenportaal MijnOLVG. Hiermee kunnen onnodige fysieke bezoeken aan OLVG worden verminderd. Patiënten ontvangen dan via MijnOLVG taken. Deze taken staan bij elkaar in een To-do-lijst en ondersteunen de patiënt in zijn behandeling. Bij elke nieuwe taak krijgt de patiënt een melding via e-mail of als pushmelding.

Voorbeelden van meldingen zijn herinneringen voor het innemen van medicijnen, het uitvoeren van zelftesten of het invullen van vragenlijsten. Ook kan via een taak voorlichtingsmateriaal worden aangeboden. Deze informatie kan de patiënt altijd teruglezen in MijnOLVG. Voorbeelden zijn de digitale begeleidingen van patiënten met de chronische aandoening IBD (Inflammatory Bowel Disease), en begeleiding van mensen die een knieprothese krijgen. Meer informatie leest u hier.

De Onco Monitor

Met de Onco Monitor krijgen patiënten met chemo- of immunotherapie de mogelijkheid om tijdens de kuurperiode laagdrempelig online contact op te nemen met zorgverleners. Patiënten die bijvoorbeeld last van bijwerkingen hebben van hun behandeling, kunnen via een speciaal ontwikkeld menu in het patiëntenportaal MijnOLVG, 24 uur per dag controleren of ze zorg nodig hebben. Afhankelijk van de antwoorden op de vervolgvragen krijgt de patiënt direct een passend advies van MijnOLVG, neemt een oncologieverpleegkundige telefonisch contact op of wordt een (extra) afspraak gemaakt in het ziekenhuis. Lees meer

OLVG COPD coach

Met de OLVG COPD coach krijgen COPD-patiënten thuis begeleiding en ondersteuning van zorgprofessionals van OLVG. Met de coach wordt niet alleen de gezondheid van de patiënt gemonitord, ook geeft de coach informatie over de ziekte, over mogelijke behandelingen en over leefstijlaanpassingen. Inmiddels maakt ruim een derde van de COPD-patiënten gebruik van deze online coach. U kunt zich aanmelden via de afdeling Longgeneeskunde.
Meer informatie

OLVG Hartcentrum app

Om de zorg voor patiënten met hartfalen, hartkloppingen en pijn op de borst te ondersteunen, heeft het Hartcentrum de ‘OLVG Hartcentrum app’ ontwikkeld. Hiermee kunnen hartpatiënten van OLVG thuis op een eenvoudige manier hun gezondheid meten en volgen. Achter de schermen kijkt een medisch team van OLVG mee naar de gegevens en begeleidt patiënten waar nodig. Dit kan een bezoek aan het ziekenhuis minder vaak nodig maken.

De app is bedoeld voor patiënten die onder controle zijn bij het Hartcentrum van OLVG.

OLVG Long Monitor

Om chronische patiënten van de polikliniek Longgeneeskunde optimaal te begeleiden is De Long Monitor ontwikkeld. De Long Monitor bestaat uit een vragenlijst die eenvoudig in te vullen is via MijnOLVG. Deze digitale begeleidingstool helpt om de gezondheid van patiënten te meten en volgen en voorkomt onnodige polikliniekafspraken. Bovendien geeft het patiënten zelf meer inzicht in hun conditie.
De Long Monitor is beschikbaar voor patiënten die bij Longgeneeskunde onder behandeling staan en toegankelijk via MijnOLVG. Lees meer

Virtual Fracture Care app

De Virtual Fracture Care app is speciaal bedoeld voor mensen die behandeld zijn voor letsel op de Spoedeisende Hulp of de Gipskamer van OLVG. De app biedt informatie over de behandeling, filmpjes en oefeningen. Dankzij de app zijn patiënten beter geïnformeerd over het herstel thuis. Het is hierdoor minder vaak nodig om naar het ziekenhuis te komen. Inmiddels gebruiken ook andere ziekenhuizen deze app.
De Virtual Fracture Care app is te downloaden in de App Store of Google Play.

Amsterdamse samenwerking voor zorg thuis, Virtual Ward

Patiënten met chronische aandoeningen hebben vaak te maken met meerdere zorgverleners. De huisarts, het ziekenhuis en thuiszorg bijvoorbeeld. In het Amsterdamse programma Virtual Ward vormen zorginstellingen samen een (digitaal) netwerk rond de patiënt.
Het driejarige netwerkprogramma werd twee jaar geleden gestart door OLVG en Cordaan in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Amsterdamse Huisartsenalliantie. Inmiddels zijn meer Amsterdamse zorgorganisaties aangesloten op een of meerdere zorgpaden, onder andere Amstelring, Evean, Buurtzorg en Amsterdam UMC. Meer informatie is te vinden op de website van sigra.

Hulp bij digitale zorg

 • De medewerkers van ons Patiënten Servicepunt helpen u graag. Kijk op onze website.
 • De Openbare Bibliotheek Amsterdam biedt ook hulp. Wilt u meer weten over uw computer of lukt het niet helemaal om te videobellen? U kunt in de OBA gratis naar een inloop. U kunt oefenen in de bibliotheek en er zijn cursussen. Meer informatie staat op de website van de OBA.
 • Meer over digitale zorg thuis is ook te vinden op de site Thuis kan het ook