Home

Psychiatrie en Medische Psychologiewij geven goede zorg in hartje Amsterdam

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 85 62

Locatie Oost

020 599 30 43

Psychiatrie en Medische Psychologie in OLVG biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Wij bieden deze zorg poliklinisch, maar ook aan patiënten die zijn opgenomen op verschillende afdelingen van ons ziekenhuis.

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrische klachten bij verschillende patiëntgroepen. Daarvoor werken wij binnen OLVG o.a. intensief samen met het Hiv-behandelcentrum, Hartcentrum en Oncologisch Centrum Amsterdam.

Om onze patiënten de beste zorg te bieden, werken wij in een multidisciplinair team. Binnen dit team van experts wordt elke individuele patiënt besproken en vindt overleg plaats over het beste behandelplan. Het team werkt nauw samen met andere medische afdelingen in OLVG.
Wij werken volgens het Kwaliteitsstatuut GGZ vastgesteld door Zorginstituut Nederland.

Wetenschap en onderwijs

Binnen de unit Psychiatrie en Medische Psychologie lopen verscheidene wetenschappelijke studies. Vaak doen wij dit in samenwerking met andere afdelingen binnen OLVG. Het doel van ons wetenschappelijk onderzoek is meer kennis verwerven over de optimale behandeling van psychische klachten bij patiënten met lichamelijke aandoeningen.

OLVG is een opleidingsziekenhuis en binnen Psychiatrie en Medische Psychologie worden artsen opgeleid tot psychiater en huisarts. Psychologen worden binnen onze afdeling opgeleid tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Sinds 1 januari geldt het zorgprestatiemodel 

Op 1 januari 2022 heeft de overheid het zorgprestatiemodel ingevoerd voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het zorgprestatiemodel verandert niets aan de zorg die u krijgt. Wel ziet de rekening er anders uit.

Op uw rekening: zorgprestaties
De zorgverleners van onze afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie brengen alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. Op het declaratie-overzicht ziet u deze zorgprestaties terug. Zo kunt u zien welke kosten zijn gemaakt.  

OLVG hanteert voor de bekostiging van geplande consulten het uitgangspunt ‘planning = realisatie’. Dat betekent dat de geplande tijd van uw afspraak in rekening wordt gebracht, ook als uw afspraak iets korter of langer duurt. Als het verschil meer dan 15 minuten is, wordt dat wel verrekend.

Meer weten?
Bekijk de landelijke informatiefolder voor patiënten, ga naar www.zorgprestatiemodel.nl of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Poliklinieken, dagbehandelingen en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken, dagbehandelingen of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.

Ervaringsverhaal

27 januari 2016

geestelijke gezondheid rond zwangerschapmeer dan kraamtranen

Twee op de tien vrouwen zitten tijdens de zwangerschap niet lekker in hun vel. Dat heeft een negatieve invloed op zwangerschap en kraamtijd. Een speciale poli biedt hen en hun kind zorg op maat.

Lees verder