Chemotherapie : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celgroeiremmende medicijnen. De verzamelnaam voor deze medicijnen is 'cytostatica'. Cytostatica kunnen via het infuus, via tabletten of via een injectie worden toegediend.

Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met elk een eigen werking. Sommige van deze medicijnen beïnvloeden de kankercel op het moment dat deze zich deelt. Andere cytostatica doen dit op een eerder tijdstip. De medicijnen hebben als overeenkomst dat zij ingrijpen op het groeiproces van kankercellen.

Chemokuur

Chemotherapie kan bestaan uit één of meerdere cytostatica. Nadat de cytostatica zijn toegediend, volgt steeds een rustperiode die uit enkele dagen of weken kan bestaan. Zo’n periode van toediening en rust noemen we een kuur. Meestal bestaat de behandeling uit meerdere kuren.

Doel van chemotherapie

Een behandeling met chemotherapie kan om verschillende redenen gegeven worden.

 • Chemotherapie met als doel genezing is een curatieve behandeling.
 • Chemotherapie kan als voorzorg na een operatie worden gegeven om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt. Dit heet 'adjuvante chemotherapie'. Het doel is genezing. Net als bij een curatieve behandeling.
 • De arts kan ook chemotherapie adviseren vóór een operatie; dit wordt neo-adjuvant genoemd.
 • Ook kan chemotherapie worden gegeven als palliatieve behandeling. In dat geval kan de behandeling de ziekte niet genezen. Wel kan met chemotherapie de ziekte worden geremd of kan het helpen de klachten te verminderen.

Resistentie

Niet alle soorten kanker zijn gevoelig voor cytostatica. Sommige kankercellen reageren na verloop van tijd niet meer op de cytostatica, terwijl de medicijnen eerder nog wel een groeiremmende reactie hadden. De kankercellen worden dan resistent.

Bijwerkingen

Cytostatica hebben niet alleen invloed op kankercellen, maar ook op bepaalde gezonde cellen. Zij tasten vooral snelgroeiende cellen aan. Daarom kunnen ze bij de patiënt onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Gelukkig herstellen de gezonde cellen zich meestal vrij snel, waarna de bijwerkingen verdwijnen.
Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • vergrote kans op infecties
 • verhoogde kans op bloedingen en blauwe plekken
 • verminderde eetlust, misselijkheid, overgeven
 • diarree
 • irritatie mondslijmvlies
 • vermoeidheid
 • haarverlies en veranderingen aan de huid
 • oogklachten

Welke bijwerkingen wel of niet kunnen optreden is afhankelijk van de cytostatica die gegeven wordt. Voor start van de behandeling wordt specifieke informatie meegeven over de betreffende behandeling.

 

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u onder behandeling bent.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: