home
Foto van medewerker en patient

2022: Ziekenhuis met een hart

We kijken terug op 2022 als een jaar waar we weer meer grip kregen op corona, maar waar het aantal patiënten ongekend hoog bleef. Door een tekort aan personeel betekende dit opnieuw een hoge werkdruk. Dat vroeg veel van ons. Ondanks de drukte zagen we hoe collega’s zich vol overgave inzetten voor de patiënt.

In de vierdelige televisieserie ‘OLVG - ziekenhuis met een hart’, werd die overgave van OLVG’ers voor heel Nederland zichtbaar. Op een integere manier werd het werk van OLVG’ers in beeld gebracht: van schoonmaakmedewerker tot medisch specialist. De serie gaf een intiem inkijkje in het bijzondere werk van OLVG’ers en werd gemiddeld dagelijks door 1 miljoen mensen bekeken. We zijn dankbaar met deze mooie serie en trots op alle medewerkers die samen het kloppende hart van ons ziekenhuis vormen.

Trots zijn we ook op de opening van de twee hybride operatiekamers op locatie Oost en alle stappen die zijn gezet naar een duurzaam en groen OLVG. En ondanks dat de personele krapte veel aandacht opeiste, hebben we het jaar financieel positief af kunnen sluiten (8,2 mln) en hebben we ons ingezet voor nieuwe (zorg)ontwikkelingen. Zo kregen steeds meer mensen zorg vanuit huis via thuismeetapparatuur, videoconsulten en apps die we ontwikkelden. Op deze manier werden onze patiënten nauwlettend in de gaten gehouden en hoefden zij alleen naar het ziekenhuis te komen wanneer dat echt nodig was.

Graag delen we onze resultaten van het afgelopen jaar, om te laten zien wat 2022 ons heeft gebracht. Onze oprechte dank gaat uit naar alle OLVG’ers. Ook bedanken we de raad van toezicht, het bestuur medische staf, de ondernemingsraad, de patiëntenadviesraad en het verpleegkundig stafbestuur voor hun waardevolle advies en ondersteuning. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar onze verwijzers, netwerkpartners in de omgeving en de zorgverzekeraars. Onze speciale dank gaat uit aan alle patiënten voor al hun steun, geduld en waardering.

Raad van bestuur OLVG,

Maurice van den Bosch, Cees Buren, Roxanne Vernimmen

Raad van bestuur OLVG

Medewerkers in de gang

Over ons

Profiel van de organisatie

OLVG is een topklinisch opleidingsziekenhuis en hét stadsziekenhuis van Groot Amsterdam, met hoofdlocaties in Oost en West. Naast deze hoofdlocaties heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat en in het Medisch Centrum Jan van Goyen. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind. Hierdoor kan de Amsterdamse patiënt dag en nacht rekenen op acute medische zorg door specialistische teams. De unieke positie als toonaangevend stadsziekenhuis van Groot Amsterdam blijkt uit het feit dat OLVG jaarlijks medische zorg biedt aan circa 250.000 patiënten. De Spoedeisende Hulp-afdelingen van beide locaties vormen samen één van de grootste SEH’s van Nederland. De cardiologen van het Hartcentrum voeren jaarlijks meer dan 2.000 dotterbehandelingen, circa 650 ablaties, 80 TAVI’s, 200 pacemakers en 200 ICD’s uit. Per jaar worden circa 800 openhartoperaties uitgevoerd. In het Neurocentrum worden jaarlijks zo’n 800 patiënten met een beroerte opgenomen. Jaarlijks vinden er op beide locaties samen circa 6.000 bevallingen plaats; 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren.

Karakter OLVG

OLVG is een bijzonder en dynamisch ziekenhuis in een wereldstad. Daarom heeft het ziekenhuis zo'n uitgesproken karakter. Met de karaktereigenschappen van OLVG, de kernwaarden, laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. Hiervoor hebben we medewerkers, patiënten én bezoekers gevraagd wat zij nu typisch OLVG vinden.

Corporate governance

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert OLVG de Zorgbrede Governancecode. Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code zijn vertaald naar regelingen binnen OLVG. Dat gebeurt door deze te betrekken in de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht en ze mee te nemen in het onderhoud van statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen van OLVG. Onze raad van bestuur bestaat uit drie personen. Zij zorgen samen met al onze medewerkers dat iedereen in onze stad en regio de best mogelijke zorg krijgt.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid. Onder de taak van de raad van toezicht vallen verder het goedkeuren van de jaarrekening en het meerjarenbeleid van het ziekenhuis. Ook fungeert de raad als klankbord voor de raad van bestuur bij alle mogelijke bestuurlijke strategische vraagstukken.

Strategie 2023 - 2025

Met aandacht en lef

In 2022 hebben we de strategie voor 2023-2025 uitgewerkt. Vooruitkijken is altijd lastig, en in deze snel veranderende tijd geldt dat des te meer. Wat we zeker weten is dat in de komende jaren de zorgvraag stijgt en dat er minder personeel beschikbaar is. De toegankelijkheid van zorg staat daarmee onder druk.

Dit vraagt om een ingrijpende verandering. Kunnen we met elkaar in de komende jaren een balans vinden in het combineren van onze dagelijkse patiëntenzorg en de noodzakelijke transformatie voor de toekomst? Een combinatie van zorg én transformatie die alleen mogelijk is ‘met aandacht en lef’.

Met deze nieuwe OLVG-strategie 2023-2025 geven we handvatten aan alle OLVG'ers om ook de komende jaren – waar de druk op de zorg onverminderd hoog blijft – succesvol door te komen als één organisatie. Schouder aan schouder, met elkaar. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

 

Achtergrondafbeelding

.

De menselijke maat

Onze drijver

De beste en meest passende zorg geven aan patiënten is wat ons drijft. Onze medewerkers maken door hun bevlogenheid en professionaliteit elke dag het verschil voor patiënten. We stellen hen in staat om dat te kunnen doen en geven hen het vertrouwen.
Ambities

 1. Patiënten en medewerkers voelen zich gezien en gehoord bij ons.
 2. Onze zorg heeft aantoonbaar toegevoegde waarde voor de patiënt.
 3. We bereiden medewerkers voor op de zorg van de toekomst en stimuleren & faciliteren hen om continu te blijven ontwikkelen.
 4. Patiënten zijn het uitgangspunt bij het inrichten van onze organisatie en processen.

 

Achtergrondafbeelding

.

Topklinische rol in het netwerk

Onze taak

We realiseren ons dat we onderdeel zijn van het (zorg)netwerk van de patiënt. We voelen ons mede verantwoordelijk om met onze partners passende zorg te leveren. Samen houden we de zorg toegankelijk voor de Amsterdammers. Wij pakken onze rol als topklinisch ziekenhuis in het zorglandschap van Amsterdam.
Ambities

 1. We organiseren de electieve en chronische zorg doelmatig en servicegericht.
 2. We onderscheiden ons met een acuut & topklinisch profiel.
 3. We versterken en vergroten onze partnerships, binnen en buiten de zorg.
 4. We nemen een leidende rol in het professionaliseren van de digitale zorg in de regio.

 

Achtergrondafbeelding

.

Onze zorg is vernieuwend

Onze manier

Onze patiëntenzorg is overal: thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. De digitale en fysieke zorg zijn geïntegreerd en versterken elkaar. Daarin hebben onze locaties een duidelijk eigen profiel.
Ambities

 1. Onze zorg is hybride; een logisch geheel van digitaal en fysiek.
 2. We realiseren locaties met een eigen profiel.
 3. Dankzij data en medische technologie verbeteren we onze patiëntenzorg continu.
 4. We dragen bij aan een duurzame wereld.

 

Kerngetallen OLVG

Achtergrondafbeelding

Achtergrondafbeelding

Portretfoto's van medewerkers van OLVG

Vierdelige serie over OLVG op televisie

Twee jaar lang volgde journalist en programmamaker Coen Verbraak verschillende medewerkers van OLVG. Van schoonmaakmedewerker tot medisch specialist: op een integere manier werd het werk van deze OLVG’ers in beeld gebracht, in een stad waar alle culturen elkaar ontmoeten.

De vierdelige documentaireserie ‘OLVG – Ziekenhuis met een hart’ gaf het stadsziekenhuis een gezicht en werd door het publiek met een lach en een traan ontvangen. De uitzendingen werden gemiddeld door 1 miljoen mensen per aflevering bekeken en werd genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

OLVG is ontzettend trots die iedereen heeft meegewerkt aan de documentaire, maar net zo trots op al die anderen die dagelijks het hart van OLVG vormen.

De documentaire is terug te kijken op NPO Start

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Patiëntverhalen

4 patiënten over de band met ‘hun’ OLVG’er

Het ziekenhuis, je komt er als patiënt liever niet. Maar als het toch nodig is om er vaker of langer te verblijven, dan is het fijn als het goed klikt met de medewerkers die voor je zorgen. 4 patiënten vertellen over de bijzondere band met ‘hun’ zorgmedewerker.

 

Meneer Lin over verpleegkundige Marloes van Haaster:

 

'Die interesse is écht, en dat voel je'

‘Sinds 1,5 jaar moet ik elke maand, 7 dagen achter elkaar, naar OLVG voor een chemobehandeling. Dit zijn korte bezoekjes; in elke arm een prik en binnen een half uur kan ik weer naar huis. Meestal vindt dit plaats op de Dagbehandeling, maar 1 dag per maand moet

 

ik daarvoor op de verpleegafdeling zijn. En dan is het regelmatig Marloes die me behandelt. Een verpleegkundige die opvalt door haar persoonlijke benadering en oprechte interesse. Als zij vraagt hoe het met me gaat - met mijn ziekte, of met de prikken - speelt ze geen standaard riedeltje af. Die interesse is écht, en dat voel je.'

 

 

Mevrouw Bolderdijk over fysiotherapeut Gijs van der Donk:

 

'ik was altijd blij om hem te zien'

‘6 weken geleden werd ik opgenomen in OLVG voor een nieuwe heup. Op dat moment had ik nog geen flauw idee dat ik in plaats van 1 of 2 dagen, ruim 5 weken in het ziekenhuis zou verblijven. Per toeval ben ik tijdens mijn opname namelijk getroffen door een hersenbloeding. Voor mijn revalidatietraject 

 

kwam ik terecht bij fysiotherapeut Gijs. Een ontzettend aardige vent. Als hij de kamer binnenkwam, was ik altijd blij om hem te zien. Al voelde ik me op dat moment niet meer mijn "normale zelf", hij behandelde me niet anders dan anderen. Ook keek hij heel goed naar mijn persoonlijke situatie en stemde daar de oefeningen op af. Een “mannetje van zijn vak“ noem ik dat.’ 

 

 

Mijnheer De Zeeuw over oncologieverpleegkundige Jip de Jonge:

 

'Onder haar dienstbaarheid schuilt een zacht karakter'

‘Na een acute opname lig ik nu al 4 weken op de oncologieafdeling van OLVG. Een verpleegafdeling waar geconcentreerd en intensief wordt gewerkt. Door wisselende diensten zie ik veel gezichten voorbij komen en alle verpleegkundigen zijn zorgvuldig en vriendelijk. 

 

Toch is er met de één een betere klik dan met de ander. Met Jip heb ik zo’n klik. Ze is optimistisch en daadkrachtig, een harde werker. De vrolijke, kordate naam past haar goed. Maar als je in haar ogen kijkt, zie je ook de diepte onder de oppervlakte. Onder haar dienstbaarheid schuilt een zacht karakter. Dat maakt ons contact persoonlijker.’

 

 

Mevrouw Boot over dialyseverpleegkundige Ingrid van Weerdhuizen:

 

'Met haar grapjes brak ze het ijs'

‘Sinds maart 2021 ben ik dialysepatiënt, dat was een grote verandering in mijn leven. Voor mijzelf, maar ook voor de mensen om me heen. Opeens moest ik drie keer per week voor een paar uur naar het ziekenhuis. Dan scheelt het als je een verpleegkundige als Ingrid om je heen hebt. 

 

Met haar grapjes brak ze het ijs en sindsdien hebben we een band. Ingrid is leuk, lief en sympathiek. Ze zou nooit een kwaad woord over iemand spreken. Ingrid is niet de enige verpleegkundige die me behandelt, maar altijd als we elkaar zien, hebben we even contact. Dat is heel fijn.’

 

 

Resultaten

 

Knappe koppen

Knappe koppen. In OLVG hebben we er genoeg. In deze rubriek maak je kennis met de bijzondere talenten van onze verpleegkundigen, artsen en het ondersteunend personeel. 

Achtergrondafbeelding

'Pas als alles klopt ben ik tevreden'

Eri Elhri - roosterfunctionaris bij Interne Geneeskunde

Welke puzzel moet jij dagelijks maken?

‘Een hele ingewikkelde, leuke puzzel. Op onze afdeling hebben we plek voor 26 patiënten, die dag en nacht intensieve zorg nodig hebben. Overdag is er een team van 7 verpleegkundigen, in de avond 6 verpleegkundigen en in de nacht 3.

Onder hen een verplicht aantal verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in oncologie en hematologie. Het mag niet voorkomen dat in de ene dienst alleen algemeen verpleegkundigen aanwezig zijn en in andere dienst alleen oncologieverpleegkundigen.'

Lees verder

Achtergrondafbeelding

‘Ik vond het als student fijn om goed begeleid te worden, dat gun ik anderen ook’

Tessa de Vries - HBO-verpleegkundige 

Van Friesland naar Amsterdam: dat lijkt me best een overgang.

‘Dat was het ook. Alles was anders: ik ging voor het eerst samenwonen, in een compleet andere stad, met een heel andere mentaliteit. En meteen ook een nieuwe baan. Ik vond OLVG wel meteen een fijn, gemoedelijk ziekenhuis, waar ik veel ervaring kon opdoen en kon groeien.

Inmiddels ben ik HBO-verpleegkundige, zit ik in de DIM-commissie en draai ik Stip-diensten. Daarnaast heb ik in 2019 een semi-leerwerkplaats opgezet. Kortom, ik heb mijn plekje hier wel gevonden.’

Lees verder

Achtergrondafbeelding

‘Als een kind met een lach naar buiten loopt is mijn dag goed’

Linda Schuiten - verpleegkundig specialist op de afdeling Kindergeneeskunde

Je begon in 2003 bij OLVG. Een tijd waarin ‘even je tanden op elkaar’ in elke behandelkamer klonk.

‘Ja, terwijl we nu weten dat je pijndrempel daar veel lager van wordt. Het is wetenschappelijk bewezen dat als je angstig bent, je pijn veel heftiger ervaart. Zeker als iets onder dwang gebeurt. Een kind vasthouden, soms met meerderen tegelijk, geeft zóveel stress. Bij kinderen, maar bij ouders en ons als zorgverleners evengoed. Niemand is de zorg in gegaan om iemand pijn te doen. Dat moet en kan echt anders.’

Lees verder

Achtergrondafbeelding

'In mijn lijf voelde ik onrust: ik wilde steeds door leren'

Daniël Mol - Electrofysiologisch technicus

Van automonteur naar doctor: hoe is die weg verlopen?

‘Ik zat op het VMBO en deed niet heel erg mijn best. Ik had geen concentratie, geen motivatie. Omdat mijn vrienden autotechniek gingen doen, deed ik dat ook. Daarnaast ging ik bij de reddingsbrigade in mijn woonplaats Egmond aan Zee. Daar raakte ik enthousiast over het geven van acute hulp en kreeg ik het idee om ambulancechauffeur te worden. Ik haalde mijn EHBO-diploma en ging – met zwarte monteurshanden – solliciteren voor de opleiding verpleegkundige.’

Lees verder

Achtergrondafbeelding

'Er is alle reden om meer snelheid te maken'

Florian van Hunnik - verpleegkundige en manager op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) én aanjager van de digitalisering van het ziekenhuis

Je bent verpleegkundige én manager. Hoe zit dat?

‘Toen de Medisch Psychiatrische Unit 10 jaar geleden werd opgericht, ben ik na 3 maanden als verpleegkundige erbij gekomen. 

Ook ons team ontwikkelde zich: ik werd gevraagd als meewerkend teamleider en kon uiteindelijk doorgroeien tot operationeel manager. Een aantal dagen per maand werk ik nog als verpleegkundige: ik denk dat ik een betere manager ben als ik weet wat er op de werkvloer speelt.’

Lees verder

header met het duurzaamheid logo van OLVG

Duurzaamheid

Als stadsziekenhuis staat OLVG voor een beter en gezonder leven in Amsterdam. Dat we hierbij verder moeten kijken dan de directe zorg voor onze patiënten wordt steeds duidelijker. De zorgsector is verantwoordelijk voor zo'n 7% van de totale CO₂-uitstoot, 13% van het grondstoffengebruik en 4% van de afvalberg. We leggen hiermee een groot beslag op het milieu en op de gezondheid van onze leefomgeving. Wat weer in directe relatie staat tot onze eigen gezondheid op korte en lange termijn. Het is daarom óók onze maatschappelijke taak om het milieu te sparen.

Als OLVG hebben we duurzaamheid al langere tijd hoog in het vaandel. Voor beide locaties hebben we goud behaald op de Milieuthermometer Zorg. Ook is duurzaamheid één van de pijlers in de strategie 2023-2025 van OLVG. Met ons nieuwe duurzaamheidsbeleid 2023 - 2025 geven we aan welke doelen we willen bereiken. Denk aan het bijdragen aan een gezonde leefomgeving middels CO2-reductie, het stimuleren van een gezonde levensstijl en het voorkomen van medicijnresten in afvalwater.

In onze aanpak kijken we niet alleen naar de belangrijkste duurzaamheidsthema's, maar ook naar wat het vraagt om duurzaamheid echt in te bedden in de organisatie. Communicatie en bewustwording zijn hierbij van groot belang.

Evenals het breder beleggen van verantwoordelijkheden en het stimuleren van duurzame initiatieven op de werkvloer. Want juist daar liggen kansen. Het Green Team op de OK van OLVG is hier een goed voorbeeld van. Nieuwsgierig naar wat er nog meer binnen OLVG gebeurt? Bekijk dan de duurzame voorbeelden.

 

Foto van zorgpersoneel uit verschillende Santeon ziekenhuizen

Santeon

Samen met zes andere topklinische ziekenhuizen zijn we onderdeel van Santeon. We werken op een unieke open manier samen om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Dat doen we door van elkaar te leren, continu te vernieuwen en te verbeteren.

Bij Santeon vinden we dat iedereen de beste zorg verdient. Onze professionals in de zeven Santeon ziekenhuizen werken binnen verschillende programma’s en projecten met elkaar aan optimale zorgkwaliteit. Dit doen we samen met onze patiënten als partner én inspiratiebron. Maar ook met andere instanties die bijdragen aan betere zorg.

In dit jaarmagazine zetten we graag de hoogtepunten van het jaar 2022 op een rij.

 

Feiten, cijfers en ambities over het jaar 2022